โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำรวจความพร้อมงานบุญกลางบ้าน ด้านสถานที่คืบหน้าแล้ว ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ด้วยทีมช่างหลายชุด..อังคาร ๑๓ มีนา บ่ายสองประชุมความพร้อมทุกส่วนงาน

       จากการติดตามงานเตรียมความพร้อมล่าสุดจากส่วนงานต่าง ๆ ที่ได้แบ่งปันกันไปทั้งในส่วนของชุมชนชมรมต่าง ๆ ทุกแห่ง และในส่วนของกองฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมการด้านสถานที่และกำหนดการตลอด ๕ วันของงานบุญกลางบ้าน ปีที่ ๙ ระหว่างวันพุธที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ที่จะถึงนี้ในชื่อตอน "นบแม่ธรณีชลธาร ถ้วนธัญญาหาร พ่างเนาวิมานธานินทร์"

       ล่าสุดการเตรียมการบริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน ทั้งในส่วนงานปรับพื้นที่และปูหญ้ารอบบริเวณองค์ศาลา งานวางบล็อกปูหญ้าทางเดิน งานทาสีองค์ศาลาที่นายกเทศมนตรีขอให้ปรับปรุงเรื่องสีใหม่ทั้งหลัง งานทาสีศาลเจ้า งานเปลี่ยนคันทวยหัวเสา งานสร้่างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป งานซ่อมพนังกั้นน้ำ และการเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นหลักอย่างต้นตะเคียนตามภูมินามประจำิถิ่น และไม้ยืนต้นชนิดอื่นรอบสระน้ำ  ขณะนี้คืบหน้าแล้วเฉลี่ย ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่างานทาสีจะแล้วเสร็จเป็นงานส่วนท้ายอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ มีนาคมนี้

       อีกด้านหนึ่ง คือการเตรียมการ ณ บริเวณศาลาต้นโพธิ์ ซึ่งมีชิ้นงานสำคัญคือการสร้่างเวทีและที่นั่งผู้ชมริมน้ำคลองประแส งานสร้างสะพานทางเดินลัดเลาะริมน้ำไปสะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน รวมถึงงานปรับปรุงทาสีองค์ศาลาต้นโพธิ์ซึ่งชุมชนสุนทรโวหารเป็นผู้ดำเนินการ มีความก้าวหน้าของเนื้องานไปแล้ว ๗๐ เปอร์เซ็นต์และจะแล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ มีนา เช่นเดียวกัน เพื่อเหลือเวลาไว้เก็บรายละเอียดส่วนงานอื่นอย่างพิถีพิถันที่สุด  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรองรับผู้คนชาวเมืองแกลงที่เป็นทั้งคนทำ คนเที่ยว และเจ้าภาพร่วมกัน... ญาติมิตรและแขกเหรื่อจากต่างถิ่น

       และในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคมนี้เวลา ๑๔ น. เทศบาลตำบลเมืองแกลงจะนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรภาคสังคมร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและแถลงข่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงต่อไป