โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สภาเทศบาลฯ ผ่านความเห็นชอบงานใหม่ เร่งต่อยอดโครงการเดิมกว่าสิบโครงการ... ให้สถานธนานุบาลเพิ่มทุนเตรียมความพร้อมการเข้าถึงแหล่งทุนช่วงใกล้ฤดูผลไม้ ขยายงานบริการที่สวนสาธารณะ 30-12-2012

       วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม นี้ นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ เป็นการส่งท้ายปี ๒๕๕๕ ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ร้องขอ เพื่อนำโครงการเสนอสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประสิทธิภาพและความฉับไว

       ในการนี้ สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการรับโอนอาคารคอนกรีตที่มีผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างในวงเงิน ๒.๕ ล้านบาท และเทศบาลฯ สมทบอีก ๔ แสนบาทข้างบ้านก๋ง โครงการปรับปรุงก่อสร้างซอยบ้านนายเวช ฝั่งตรงข้ามศาลาแหลมท่าตะเคียนภายหลังที่ถนนสองแหลมฝั่งทิศตะวันตกก่อสร้างแล้วเสร็จ การปรับปรุงก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ การปรับปรุงห้องสุขาสำหรับพนักงานเทศบาล และบุคคลภายนอก การก่อสร้างโรงจอดยานพาหนะ และโรงจอดรถขสมก. การก่อสร้างอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก (บริเวณอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) เพื่อเตรียมความพร้อมยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ที่ใกล้จะถึงนี้

       นอกจากนี้ สภาฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบการเตรียมเงินทุนสำรองสำหรับการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรในฤดูปิดหน้ายาง และการดูแลผลผลิตผลไม้ที่ใกล้จะเข้าสู่ฤดูกาลภายในสองสามเดือนข้างหน้านี้ และการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ปกครองนักเรียนในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๐ ล้านบาท โครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารสโมสรบ้านเราชาวแกลง อาคารโรงละครสุนทรภู่ งานต่อขยายอาคารเอนกประสงค์รูปทรงคล้ายสถานีรถไฟหัวลำโพง และการเตรียมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแผงโซล่าร์เซลเพื่อป้อนเข้าสู่อาคารบ้านดิน และบ้านก๋ง ภายในบริเวณศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา โดยโครงการทั้งหมดจะเร่งดำเนินการแต่ต้นปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป


วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตลาดสีเขียว นัดที่สาม..พรึ่บพรั่บด้วยถุงผ้า ตะกร้า เชือกกล้วย
       นัดที่สามของตลาดกลางแกลง...ท่ามกลางความแย้มยิ้มไมตรี ยังได้พบเห็นสิ่งดี ๆ ที่ฝ่ายผู้ขาย และผู้ซื้อ ต่างไม่พยายามจะใช้ถุงพลาสติค กล่องโฟม แต่เลือกที่จะใช้ใบตองห่อของ ใช้เชือกกล้วยร้อยเหงือกปลา ใช้ถุงผ้า และหิเวตะกร้ามาจ่ายตลาด

       เทศบาลฯ จัดเตรียมแคร่ไม้ไผ่เพิ่มไว้อีกสามสิบตัว และเมื่อตลาดวาย ยังได้เห็นพ่อค้าแม่ขายขวนขวายยกแคร่กลับมาคืนน่าชื่นใจ ไม่นับรวมการทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้

      ที่สำคัญมากมาย คือการได้ความจากพ่อค้าแม่ค้าหลาย ๆ รายว่าได้ปลูกพืชผักสวนครัวกันเพิ่มขึ้นอีก ด้วยแน่ใจว่าหากมีเหลือก็มีที่ขายที่ตลาดนี้.... และลำดับต่อไปในอีกไม่ช้านาน  ยังหวังใจจะได้เห็นผลผลิตจำพวกพืชผักจากอีกหลายต่อหลายโรงเรียนที่ได้มีการติดต่อประสานงานกันนอกรอบให้บรรดานักเรียนได้ลงแรงช่วยกันปลูก ได้มาวางซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่นี่  โดยที่เทศบาลฯ เต็มใจและยินดีสนับสนุนทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกที่ผลิตได้เองให้ครับ

       นี้จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ชีวิตที่เราทั้งหลายได้มาช่วยกันประดิษฐ์ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นในเมืองแกลงถิ่นเนาว์....

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่องแหล่งข้าวปลาอาหาร หนตะวันออกของเมืองแกลง        วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาใช้เวลาออกสำรวจแวะเยี่ยมเยียนพวก จากแหลมท่าตะเคียนไปหมู่ ๗ ทางเกวียน ถิ่นผู้ใหญ่เอ๋ เพราะอยากรู้หนักว่าปลากะพงที่ตาสุทธิ์แกจับมาขายทำไมมันช่างสดอ้วนน่ากินนัก...จึงได้รู้ว่าเขาเลี้ยงกันในสระธรรมชาติริมคลอง ขุนปลาข้างเหลืองให้กินเป็นครั้งคราวนั่นเอง

        ใกล้เที่ยงไปบ้านดอนมะกอก แวะเยี่ยมวรรณ คนขยันที่ปีนี้ทั้งควายหาย ทั้งนาข้าวไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะน้ำหลากท่วมในการหว่านหนสอง ยังดีที่มีไก่ไข่และแปลงผักพอประทังไปได้บ้าง....บ้านนี้เอาเศษข้าวเศษอาหารมาหมักเป็นแก๊สชีวภาพใช้ได้สบาย ไม่นับรวม ที่รับจ้างคนแถวบ้านซักผ้า แล้วไม่ยอมปล่อยน้ำทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ แต่เอากลับไปไหลรอบแปลงให้ดินชุ่มชื้นน่าสนใจ

        บ่ายตามไปดูปลาที่บ่อพี่จรูญ ที่เขาว่ากันว่าใครไปตกขึ้นมา แกคิดเหมาโลละ ๔๐ บาท ได้ตังค์บ้างแจกบ้าง ตัวเล็กก็โยนกลับลงไป ขณะที่ยายปลูกกับเจ๊แหม่ดผู้ลูก ยังสาละวนฝัดข้าวสารเตรียมส่งกลับไปบรรจุเป็น "ข้าวแกลง" อย่างเข้มแข็ง...ส่วนเยปาน แม่ค้าที่เที่ยวรับผักรับปลาบ้านโน้นบ้านนี้ยันย่านหนองกะพ้อ พันจำ มอบประธานจ๋ำไปทาบทามให้มาขายที่ตลาดนัดกันครับ

        ตกเย็นไปประชุมกับชาวบ้านโพธิ์ทอง ที่แทบไม่ต้องสาธยายเรื่องผักปลา ได้แต่บอกไปว่า อันตลาดกลางแกลง ตลาดนัดสีเขียวของชาวเมืองแกลงนี้ แม้ตั้งอยู่ในที่สนามกีฬา แต่ก็อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ อย่าได้ปล่อยให้ใครเขาเข้ามาลูบคมลูบจมูกเสือเจ้าถิ่นเรื่องข้าวปลาอาหาร เรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้บ้านเราได้ง่าย ๆ เชียว ที่นี่มีหมึกกับโสภาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงลงแรงเองด้วยน่าประทับใจ

        ตกค่ำ นัดประธานชุมชนย่านนั้นไปคุยนอกรอบที่ร้านบ้านตากาแฟ ระหว่างรอไปสำรวจชั้นวาง "ข้าวแกลง" ในร้านขาย อดขอบใจในใจถึงพี่หนุ่มไม่ได้ ได้เห็นถุงข้าวแกลง วางเรียงราย ที่ลูกน้องในร้านบอกขายดี...เราเองก็รู้สึกลึก ๆ ว่าในถุงนี้ นี่คือของที่แม่โพสพเขาปั้นดิน ผสม น้ำในเมืองแกลงอยู่้สามสี่เดือนแล้วมาแปลงสภาพเป็นเมล็ดข้าวชั้นดีไว้ให้เราทั้งหลายนี่เอง

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รื่นรมย์ หรรษา สัปดาห์ละนัดเดียว...ทั้งถือ ทั้งทัก ทั้งเคี้ยวเพลิน

  

.....นัดที่สองของตลาดกลางแกลงผ่านไป
       สำคัญกว่าการซื้อ การขาย...ว่าไหม...คือความยิ้มแย้มทักทายที่ได้มาพบปะกัน...

.......ฝันว่าอยากเห็นตลาดเป็นแบบไหน....
       อยากทำให้เป็นตลาดผักสีเขียวพื้นบ้าน ปลูกกันเอง ซื้อขายกันเอง
       กุ้ง หอย ปู ปลา หากันมาแต่ในคลองบ้านเรา
       งานประดิษฐ์ งานฝีมือ เมื่อไม่ทำด้วยเครื่องจักรแล้วไซร้ ให้เอามาขายกัน
      
...... ใช้ใบตอง เชือกกล้วย ถุงผ้า ตะกร้า เป็นภาชนะใส่ของ
       อย่ายีดครองพื้นที่ตรงนี้ตรงนั้นฉันจอง
       ไม่ทำอะไรมากไปกว่าวัตถุประสงค์ให้ได้มาพบเจอกัน นำของดี ๆ มาสู่กัน 
       ถ้าขนาดตลาดจะเล็ก ก็ให้เล็กอย่างอัดแน่นด้วยคุณภาพ
      และถ้าตลาดจะขยาย ก็ต้องคุมหัวคุมท้ายไม่ให้ข้าวของฉีกแนวไปจากเมื่อคราวตั้งต้นตรงนี้

.......นัดหน้ามาเสาะหารอยยิ้ม มาโปรยคำทักทาย มาบองของสด สะอาด ปลอดภัย กันใหม่ครับ
       
       


วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ชมรม Klaeng Honda Classic รวมพลเกือบห้าพัน ร่วมกันอุทิศเงินเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าพลังงาน

        


 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคมศกนี้ ชมรม Klaeng HondamClassic เมืองแกลง ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักรถสำหรับมวลหมู่สมาชิกจากจังหวัดต่าง ๆ ขึ้น ณ สนามกีฬากลาง เมืองแกลง ตามที่กำหนดไว้ในเดือนธันวาคมทุกปี

       การนี้ ได้มอบเงินรายได้จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐ บาท แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนำเข้าสมทบกองทุนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการศึกษา และนำเข้ากองทุนของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้ต่อยอดงานค้นคว้าวิจัยการใช้ังงานทางเลือกต่อเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       พร้อมนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ด้านพลังงานสำหรับผู้รักยานยนต์ สถานการณ์ต้นทุนพลังงาน และทิศทางการปรับตัวเพื่อช่วยกันลดมลพิษด้วยวิธีการต่าง ๆ  เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อาคารส่วนต่อเติมจากบ้านก๋ง ได้ปริมาณงานตามแผนขั้นตอนที่ ๑ ..ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใส่ใจหมายเสร็จตามกำหนด

       

  ๑๑ ธันวาที่ผ่านมา คุณนงพัลค์ จั่นเจริญ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่เทศบาลฯ ได้เรียนเชิญเข้าร่วมในโครงการก่อสร้างอาคารขนาดหน้ากว้าง ๑๖ เมตร ลึก ๖ เมตร ต่อเติมเชื่อโยงกับบ้านก๋ง อันมีรูปแบบลักษณะอาคารที่เกิดอยู่ในยุคเดียวกัน ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความก้าวหน้าของงานในขั้นตอนการกำหนดผังตำแหน่ง และงานวางฐานรากอาคาร ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนงวดงานที่ ๑ ปรากฎได้ปริมาณงานทันตามแผนเป็นที่น่าพอใจ

       ล่าสุด ขณะนี้อยู่ในแผนงานช่วงที่ ๒ คืองานปรับเทพื้นชั้นล่าง ตั้งเสาเทคานรับน้ำหนักเตรียมขึ้นพื้นชั้นที่สองของอาคาร ก่อนที่จะเข้าสู่งานก่อผนัง มุงหลังคา ฯ เพื่อให้ทันการเข้าจัดนิทรรศการในตัวอาคารในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ต่อไป ทั้งนี้อาคารบริเวณนี้ที่ได้วางแผนการออกแบบวัสดุการก่อสร้างอาคารโดยจำแนกออกเป็น วัสดุดิน ไม้ คอนกรีต นั้น  เมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถเปิดให้ประชาชนทุกรุ่นวัยทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนผู้สนใจเข้าศึกษาหาความรู้ได้ในราวสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมีนาคม ศกหน้าเป็นต้นไป

       

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลหมากรากไม้จากดิน น้ำ... ย่ำเท้ามาตามนัดที่ "ตลาดกลางแกลง" ...นัดแรกผ่านได้ละมัย ๆ ...  ...ครั้นถึงวันกำหนดนัดแรกสำหรับตลาดนัดสีเขียว "ตลาดกลางแกลง" เมื่อพุธที่ ๑๒ ที่ผ่านมา ประดาพ่อค้าแม่ขายที่เป็นมือสมัครเล่น หากแต่ใจสมัครรักที่จะหยิบยื่นสิ่งดี ๆ แก่ผู้อื่นอเนล้วนแต่คุ้นหน้าคุ้นตาจากชุมชนต่าง ๆ  ต่างพากันมาด้วยสีหน้าแช่มชื่น ด้วยเป็นตลาดนัดใหม่ในสถานที่ใหม่ ณ ลานหน้าชานบ้านก๋ง สนามกีฬาเมืองแกลง ตกเพลาบ่ายคล้อย ผู้คนที่ได้ทราบข่าวจากสื่อต่าง ๆ ก็ทยอยกันมาจนในบางเวลาให้รู้สึกอุ่นหนาฝาคั่งแซมแทรกด้วยความคุ้นเคยเป็นกันเอง

       ผักสวนครัวสีเขียวหลากชนิดจากหลังบ้าน และจากในสวน เป็นเขียวอันชวนพิศในวันพิเศษเช่นนี้ ที่มาไกลยังมีผลผลิตตรา "ควายยิ้ม" จากกลุ่มรักษ์เขาชะเมา บ้านทุ่งควายกินที่พกเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาแจกอีกด้วย มีปลากระพงสด ๆ ที่ดิ้นไปมาอยู่ในข้องด้วยเพิ่งตกขึ้นมาจากหนองน้ำย่านบ้านพลงช้างเผือกมาขายกันถูก ๆ ขณะที่ดอนมะกอก หนองควายเขาหัก ก็ไม่น้อยหน้าขนข้าวปลาอาหารมาวางขายกันอยู่มิใช่น้อย ไม่นับรวมงานฝีมืออย่างกระเป๋าจักสาน ถุงผ้า สลับกับการเต้นลีลาศของชมรมลีลาศที่มาสร้างสีสรรความครื้นเครงบนชานบ้านก๋งอย่างเพลินตา

       ก่อนที่จะถึงนัดหน้า ยังมีเรื่องต้องมาให้แก้ไข เพื่อไปสู่จุดหมาย การส่งเสริมให้ชาวเมืองแกลงกลับไปช่วยกันจัดแจงฟื้นฟูให้มีแหล่งอาหารพืชผักเป็นของตัวเองไว้ที่สวนหลังบ้าน ปลุกเลี้ยงพืชผักกันด้วยความรักผู้อื่น เพื่อผู้อื่นได้บริโภคกันแต่ของดีและปลอดภัยจากเคมียาฆ่าแมลง ช่วยให้แกลงมีแหล่งอาหารเป็นของตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั้งยืนมั่นคงต่อไป 

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฤดูเกี่ยวข้าวกำลังเครื่องร้อน โรงสี "ข้าวแกลง" อ้าแขนรับผลผลิตจากดินน้ำประจำถิ่นเมืองแกลงอย่างเต็มใจ หมายช่วยลดการเดินทางของอาหาร บรรเทาโลกป่วย

       

  ศุภวารแต่ปลายพฤศจิกาเรื่อยมา ผืนนาที่เปล่งสีทองของรวงข้าวยามต้องแสงตะวันนับแต่ย่านดอนมะกอก หนองควายเขาหัก เนินฆ้อ คลองปูน ฯ ส่งสัญญาณสู่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรง และจากธรรมชาติแห่งดิน น้ำ ฟ้าที่เมืองแกลง ป้อนสู่การเก็บข้าวเปลือกรอบใหม่ เพื่อรอเวลาให้เป็นข้าวเก่าพร้อมที่จะสีออกมาเป็นข้าวกล้องตรา "ข้าวแกลง" ขณะที่ข้าวเปลือกฤดูกาลเดิมก็ถูกลำเลียงเข้าเครื่องสีข้าวจนร่อยหรอลงเรื่อย ๆ 

       ดิน น้ำ ฟ้าที่ช่วยกันประคบประหงมต้นกล้าสู่เมล็ดข้าวมาสู่ชาวแกลงที่ลงแรงตกกล้า เป็นเรื่องมีรากจากการมีปฐพีสัณฐานด้านใกล้ชายทะเลเป็นที่ลุ่มต่ำดังเทวดาสร้าง เราจึงควรใส่ใจกับเรื่องอันว่าด้วยข้าว ที่ต้องกินกันวันละสามเวลาไปจนตลอดชีวิต อันเมืองที่ประกอบด้วยคนจำนวนมาก พึงต้องมีแหล่งผลิตไว้ประจำฐานด้วย ใช่แต่ทำงานไปแลกเงิน แล้วเอาเงินไปแลกข้าวที่ต้องขนส่งมาจากที่ไกล ๆ ตามสไตล์การพัฒนาเมืองที่ทอดทิ้งเรื่องความมั่นคงทางอาหารไปอย่างน่าสะพรึง

       "เมื่อใดที่ไม่ดัดแปลงที่ดินให้ผิดไปจากภาคเกษตร สวนผลไม้ ยางพารา นาข้าว เมื่อนัั้นแกลงก็ยังเป็นของคนเมืองแกลงเป็นส่วนใหญ่...ยิ่งพึ่งพาดิน น่ำ ฟ้าลดลงเท่าใด แกลงก็เหมือนยิ่งใกล้จะขาดใจมากเท่านั้น"......

       ช่วยกันอุดหนุน "ข้าวแกลง" เหมือนช่วยแปลงดิน น้ำ ฟ้า ให้เป็นเงินตราแก่ชาวนาบ้านเราให้มีรายได้  เพื่อขยายพื้นที่ปลูกข้าวออกไปให้เหมือนอดีตที่เคยเรืองรองมีข้าวส่งออกกันครับ ( พบ "ข้าวแกลง" ที่ตลาดกลางแกลงทุกวันพุธ และร้านจำหน่ายใกล้บ้าน)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่งท้ายวันแห่งความชุ่มชื่นใจ เมืองแกลงปรับปรุงสะพานข้ามคลองตั้งใจถวายพ่อ

     


 งานส่งท้ายที่เทศบาลฯ ตั้งใจทำถวายพ่อวันที่ ๕ ธันวาคมปีนี้ คือการปรับปรุงทาสีสะพาน "เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี " ที่อาศัยข้ามคลองประแสอยู่บริเวณถนนท่ายายบุญ - บ้านบนเนิน ( ซอยลมโชย) มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ 

       สะพานนี้ แต่เดิม เมื่อกรมโยธาธิการมาการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นแทนสะพานไม้เดิมที่เรียกกันว่าสะพานฝั่งธน ถนนโพธิ์ทองเมื่อปี ๒๕๓๕ ก็ได้มีการรื้อถอนนำไม้สะพานจากตรงนี้ มาสร้างที่ซอยลมโชย  จนเมื่อปี ๒๕๔๗ สะพานไม้ซอยลมโชยทรุดโทรมบำรุดอย่างหนัก รถยนต์ไม่สามารถข้ามไปมาได้  เทศบาลจึงออกแบบก่อสร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีต ความยาว ๓๒ เมตร ความกว้าง ๖ เมตร สองฝั่งสะพานมีทางเดินเท้ากว้าง ๑ เมตร แต่ละฝั่งมีช่องยืนขนาดกว้าง ๑ เมตร ๒ ช่อง แยกออกจากทางเท้า ใช้สำหรับชมวิวคลอง ที่รอสะพานทั้งสี่ด้าน ออกแบบเป็นเสาสูงสำหรับติดไฟฟ้าแสงสว่างที่หัวเสา

       ระหว่างการก่อสร้าง เทศบาลได้ประสานงานไปยังสำนักราชเลขาธิการในพระองค์ และได้รับอนุญาตให้ติดตราสัญลักษณ์ พร้อมกับชื่อสะพานว่า "สะพานเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี" เมื่อปี ๒๕๔๙ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานมาถึง ๖๐ ปี ยิ่งกว่ากษัตริย์ใด ๆ ในโลกนี้

       ปัจจุบัน มีผู้ใช้สะพานและเส้นทางสายนี้กันมาก ด้วยเป็นเส้นทางมุ่งสู่สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และใช้เชื่อมโยงเป็นถนนของผู้คนในท้องถิ่นเมืองแกลงระหว่างทิศตะวันออกทตะวันตกเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องไปพึ่งพาทางหลวงแผ่นดินอย่างถนนสุขุมวิท สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินและประหยัดระยะการเดินทางได้มาก

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิ่งกาดชาดอำเภอแกลงจับมือเมืองแกลงทำกุศลวันพ่อ

         

๔ ธันวาคม... กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จับมือเทศบาลตำบลเมืองแกลงเปิดรับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติขึ้น ที่ หอประวัติเมืองแกลง ในการนี้ นายสุรพล เทียนสุวรรณ นายอำเภอแกลง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีกล่าวราชสดุดี... ในการนี้ มีสมาชิกกิ่งกาชาดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ อสม. โรงพยาบาลแกลง เป็นฝ่ายดำเนินงาน มีประชาชนทั่วไป นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพแกลง พนักงานจากบริษัทเอพีน่ามอุตสาหกรรม จำกัด เข้าบริจาคโลหิต

       เมื่อเสร็จการ สามารถรวมรวมโลหิตได้ ๕๐,๔๐๐ ซีซี จากผู้บริจาคจำนวน ๑๑๒ คน (คนละ ๔๕๐ ซีซี) ทั้งนี้ ยังมีประชาชนที่แสดงความประสงค์มาบริจาคดวงตาไว้ในโอกาสนี้อีก ๓๖ ราย บริจาคอวัยวะส่วนอื่นๆ (ปอด ตับ ไต หัวใจ) อีก ๑๓ ราย ....ขอขอบคุณคุณดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง พร้อมคณะและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นกุศลแก่เพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยรอความช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้ ขณะที่ คณะกรรมการทุกชุมชนในพื้นที่ ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะในโอกาสวันพ่อเช่นเดียวกัน

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2 Act. 2 school + plus in Muangklang...นัดทำกิจกรรมใกล้วันพ่อ

      

   วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จัดกิจกรรมวันพ่อขึ้นเป็นครั้งแรกหลังเปิดการเรียนการสอนมาแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้เชิญคุณนิคม สุวรรณกิจ ผู้บริจาคที่ดินให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลงเพื่อสมทบการก่อสร้างโรงเรียน มาเป็นประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมการกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อ กับเป็นประธานรับความเคารพจากนักเรียน ในการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลร่วมเดินทางมาร่วมงาน  ตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนมาร่วมรับการแสดงความเคารพกตัญญูจากลูก ๆ ด้วย ไม่นับรวมการแสดงของเด็ก ๆ ที่สร้างความอบอุ่น และความรู้สึกชื่นบานใจต่อบุพการี.....เป็นภาพตรึงใจจากการโอบกอดหอมฟอดอันละมุมนละมัยจากสายใยสู่สายใยของความผูกพันทั่วไปในวันนี้อย่างน่าจดจำ

       ในขณะที่อีกฟากหนึ่ง ลูกเสือเนตรนารี จากโรงเรียนแกล วิทยสถาวร ถึง ๕๕๕ ชีวิต ออกเดินทางไกลตามหลักสูตร โดยปีนี้เลือกใช้เส้นทางจากที่ตั้ง มุ่งหน้าสู่ท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ท่าน้ำศาลาแหลมท่าตะเคียน วัดสารนาถธรรมาราม เพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องราวพื้นที่ตั้งบ้านเมืองแห่งตน โดยมีทีมวิทยากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลงคอยประจำฐานเพื่อส่งถ่ายข้อมูลประจำเมืองแก่ลูกเสือ เนตรนารีในทุกพื้นที่เป้าหมาย

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แล้วขิงแก่เมืองแกลง.. หัวใจก็ไม่ยอมแพ้จริง ๆ..กว่าสี่ร้อยชีวิต ฝ่าเดินเพื่อในหลวงกว่า 3.5 กิโลเมตรฉลุยหลังทุกผู้นามพร้อมกันเปล่งเสียงสดุดีมหาราชาดังกึกก้องในหัวใจ

  
    


    มาตามนัดโดยมิต้องขึ้นป้ายประกาศแม้เพียงสักป้าย สำหรับชาวชมรมผู้สูงวัย เมืองแกลง...ที่เปรียบดังขิงแก่ อันยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด เด็ดสะระตี่...พลันพร้อมส.ส.นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ นายอำเภอแกลง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแกลงเปล่งเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชาแล้ว ขบวนที่เคล้าเสียงเพลงแห่งความจงรักภักดีได้เคลื่อนออกจากหอประวัติเมืองแกลง มาตามเส้นทางสุนทรโวหาร สุขุมวิท ลอดอุโมงค์ร่มไม้ที่ถนนแกลงกล้าหาญ ด้วยระยะทางกว่า ๓.๕ กิโลเมตร ถึงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เดินตามกันมาเป็นริ้วสีชมพูครบถ้วนทั่วทุกตัวคน

     มิเพียงนัยอันยิ่งใหญ่ที่จะสำแดงหัวใจในความเป็นข้ารองพระบาทที่จะถวายพระพรแด่พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระเจริญในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษาแล้ว ชาวขิงแก่ยังนับเอาเป็นกิจกรรมพบปะสร้างเสริมพลานามัย บวกกับการจำหน่ายเสื้อ "ขิงแก่ หัวใจไม่ยอมแพ้" เพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินงานของชมรมด้วยพลังของชาวขิงแก่เองอย่างน่ายกย่องสรรเสริญอีกด้วย

     อดขึ้นข่าว ติดป้ายติดแท็กชื่นชมใจทุกดวงที่ไม่ยอมแพ้ อันมารวมกันเพื่อพ่อไว้ในโอกาสนี้มิได้ ที่ทำให้ชุ่มชื้นชื่นใจ....


วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

"ศาลาว่าแกลง แถลงการณ์โลกร้อน...ผุดหลังที่ ๔ แล้ว...เดิมพันต่องเสร็จต้นกุมภาหน้า
  
       วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้ อาคารหลังที่ ๔ ในบริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ได้ฤกษ์ลงมือก่อสร้างในขั้นตอนแรก คือขุดดินเทฐานราก ขนาดหน้ากว้าง ๑๖เมตร ความลึกตัวอาคาร ๖ เมตร ทิ้งระยะห่างจากบ้านก๋ง ๔ เมตรเพื่อทำเป็นพื้นทางเชื่อมสองอาคารเข้าด้วยกัน ที่ระดับพื้นสูงจากพื้นดินเดิมเท่ากัน

เทศบาลฯ ได้รับการประสานงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดในวงเงินสองล้านห้าแสนบาท เทศบาลฯ สมทบอีกสี่แสนบาท รวมมูลค่างานก่อสร้างอาคารเป็นเงิน ๒.๙ ล้านบาท โดยมีความจำเป็นจะต้องเร่งงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้า เพื่อใบ้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ " ศาลาว่าแกลง แถลงการณ์โลกร้อน" สำหรับบริการนักเรียน เยาวชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป

       เทศบาลฯ มุ่งหวังจะถ่ายทอดลักษณะเฉพาะตัวของงานก่อสร้างอาคารเหล่านี้ไว้เพื่อได้เรียนรู้ศึกษาลักษณะการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนตามย่านหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ที่รับส่งถ่ายเททุกสิ่งอย่างและปรับตัวจากการเดินทางคมนาคมไปมาค้าขายอย่างกลมกลืนไว้อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อได้มีข้อสังเกตสังกาจากการสัมผัสและเข้าใช้อาคารเหล่านี้โดยไม่ปล่อยให้อาคารรุ่นเก่า ๆ ต้องมีค่าเหลือเพียงแค่ความทรงจำ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ดูนักวิจัยจาก Institute for Global Environmental Strategies ,Japan นำเสนอกรณีศึกษาการต่อกรกับภาวะโลกร้อนของเมืองแกลง

         1. สองนักวิจัยของ IGES (Institute for Global Environmental Strategies ) จากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาทำงานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองแกลงแต่เมื่อปลายปีที่แล้วอยู่หลายรอบ ได้จัดทำเอกสารผลงานการวิจัยภาคภาษาอังกฤษออกเผยแพร่ โดยมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากมายกระจายไปทุกที่และถี่ครั้งขึ้น... และมีการวิเคราะห์ถึงบทบาทเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีศักยภาพขีดความสามารถของความเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าต่อกรเพื่อบรรเทาปัญหานี้ได้อย่างไร มีแนวคิด มีเครื่องมือใดที่จะส่งเสริมมาตรการบรรเทาอาการป่วยของดินฟ้าอากาศและของโลกได้อย่างไรเหล่านี้ พร้อมข้อสังเกตต่าง ๆ โดยใช้เทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นพื้นที่จัดทำกรณีศึกษาต่อเรื่องนี้จนได้เอกสรรรายงานฉบับนี้ขึ้นมาแล้ว

    ท่านผู้สนใจสามารถไปที่ http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/4155/attach/PB_24E_final.pdf   

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตลาดนัดสีเขียวกลางแกลง นับหนึ่งสู่ความสะอสดปลอดภัยให้ผู้บริโภค


  ดัวยแนวความคิดที่จะส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ที่อยากให้ชาวเมือง

แกลงได้กลับมาเพาะปลูกพืชผักสวนครัวกันตามพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ภายในบริเวณบ้าน
เพื่อได้บริโภคของที่ปลูกไว้รับประทานกันเองในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาพืชอาหาร
ที่มีการปลูกแบบเน้นจำนวนและให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยที่เราไม่อาจได้เห็นกรรมวิธีและ
ชนิดของปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงที่ใช้...ตลาดนัดสีเขียวเพื่อผู้บริโภคจึงได้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้
เป็นสำคัญ

        กอปรกับพื้นที่บริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา มีความเหมาะสมที่จะใช้จัดตลาด

ดังกล่าวโดยกำหนดไว้ทุกวันพุธ ตั้งแต่ ๑๕.๓๐น. เป็นต้นไป ซึ่งจะไม่กระทบกับการเรียน
การสอน แต่ในทางตรงกันข้าม กลับจะทำให้พื้นที่โรงเรียนและชุมชนกับสนามกีฬาและ
สวนสาธารณะเกื้อกูลกันได้ สร้างรายได้ สร้างการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย

        เทศบาลฯ ได้ไหว้วานผู้มีประสบการณ์กับการจ่ายตลาด และคลุกคลีวนเวียนชาญเชี่ยวกับ

การปรุงอาหารมาหารือที่จะเปิดตลาดนัดสีเขียวแล้ว โดยจะช่วยกันลงพื้นที่เสาะหาผู้เพาะปลูก
พืชผักรายย่อย และสุดยอดฝีมือการปรุงอาหาร เพื่อเชิญมาออกร้านกัน ทุกวันพุธของสัปดาห์
 เริ่มพุธแรก วันที่ ๑๒ ธันวาคม ศกนี้
สมชาย จริยเจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตีเส้นจอดถนนเทศบาล ๑,๒,๓ หมายลดการเฉี่ยวชน และเพิ่มความเรียบร้อย ความคล่องตัวในการเดินทาง
สัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้ตีช่องจอดรถในถนนสายหลักอีก ๓ สายคือ เทศบาล ๑,๒ และ ๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สืบเนื่องจากถนนทั้งสามสาย เป็นถนนสายการค้าหลัก จึงมียวดยานพาหนะคับคั่ง และมีที่จอดรถยนต์ค่อนข้างจำกัด สามารถจอดได้แต่ตามริมทางเป็นส่วนมาก โดยมุ่งหวังจะได้รับความร่วมมือในการจอดรถยนต์ภายในช่องที่กำหนดให้ ไม่ล้ำออกมานอกเส้น เพื่อลดปัญหาการเฉี่ยวชนกับรถที่วิ่งไปมาอันจะทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน และมุ่งหวังให้มีพื้นผิวจราจรที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความคล่องตัวในการเดินทางแก่ทุกฝ่าย

ในระยะแรกจะออกประชาสัมพันธ์ในหลายสื่อหลายช่องทาง และจะกำกับดูแลบังคับระเบียบการจอดรถอย่างจริงจังขึ้นเมื่อมีความพร้อมแล้ว ภายใต้ความรับผิดชอบของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลต่อไป

เทศบาลฯ ขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ และท่านสามารถฝากข้อแนะนำด้านการจราจรได้ที่ muangklang53@gmail.com

งานตักบาตรเทโวชาวแกลง ปีที่ ๔๗ สรุปประเมินผลแล้ว.. เกี่ยวก้อยร้อยใจบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ร่วมอนุโมทนาบุญกันสืบไป


 


ผ่านงานวันตักบาตรเทโว ปีที่ 47 วัดพลงช้างเผือกมาได้ครึ่งเดือน วานนี้คณะกรรมการจัดงานนัดหมายพร้อมเพรียงกันที่ศาลาวัดพลงเพื่อประเมินผลการจัดงานและรวบรวมข้อคิดเห็นคำแนะนำต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมงาน ในการนี้ ได้แถลงรายรับจากการจัดงานทั้งสิ้น 346,245 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 121,900 บาท หักแล้วคงเหลือ 224,345 บาท
ที่ประชุมเห็นชอบให้นำรายรับดังกล่าวมอบไว้บำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร และโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนละ 30,000 บาท ให้นำไปเป็นค่าจัดซื้อจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าแก่วัดพลงช้างเผือก 150,000 บาท และที่เหลืออีก 124,345 บาทให้ผลักเข้าสมทบกองทุนประเพณีตักบาตรเทโว วัดพลงช้างเผือกที่มีอยู่เดิมแล้วกว่าห้าแสนบาทต่อไป

เนื่องจากวัดมีการจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมและศาลาสำหรับอบรมพระศาสนาเพิ่มขึ้น ทำให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพออยู่เสมอ และทำให้บ้านเรือนใกล้เคียงในละแวกวัดได้รับผลกระทบจากกรณีกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับอยู่เนือง ๆ เนื่องจากหม้อแปลงมีขนาด kva ไมเพียงพอ จึงได้จัดซื้อจัดหาหม้อแปลงแยกออกมาเป็นการเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่ต้องอาศัยปัจจัยถึงกว่าสองแสนบาท

ขออนุโมทนาบุญมายังผู้ที่ได้เข้าร่วมงานวันตักบาตรเทโวทุกท่านได้ทราบถึงการนำปัจจัยที่ได้ร่วมกันมาทำบุญไปใช้สอยและสะสมจำแนกตามรายละเอียดข้างต้นมา ณ โอกาสนี้ครับ

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

๓๐ เทศบาลในระยองตบเท้าประชุมตามรอบที่ปากน้ำประแส เทศบาลเจ้าบ้านพายลคลองประจำเมือง จนต้องเก็บใจกลับมาส่องอดีต ๑๒๘ ปีก่อนคราวในหลวงรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสผ่านที่นี่

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2474761605714&set=a.1157122625563.18933.1752682292&type=1&ref=notif&notif_t=likeวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน นี้ ชมรมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดระยอง  นัดหมายทุกเทศบาลในจังหวัดจัดประชุมตามรอบขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงนำเสนอเนื้อหาโครงการเทศบาลมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพิจารณาประกอบการพัฒนาเมือง


จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส (ชัยรัตน์ เอื้อตระกูล) นำคณะขึ้นเรือประมงที่ออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวนำชมระบบนิเวศน์ของแม่น่ำประแส จากบริเวณปากน้ำวัดแหลมสน ไปถึงบริเวณปากคลองหนองโพรง ซึ่งประกอบด้วยป่าริมน่ำและวิถีชีวิตของชาวบ้านปากน่ำประแส รวมถึงชมความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแส เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านเนินฆ้อ และบ้านปากน้ำประแสเข้าหากันที่จะแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้

ระหว่างการท่องแม่น้ำประแสที่ยังพอจะได้เห็นความสมดุลย์ในการดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ทำให้อดระลึกถึงเหตุการณ์ในคราวที่ในหลวง รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๗ หรือเมื่อ ๑๒๘ ปีที่ผ่านมา ที่เรือพระที่นั่งได้มาทอดอยู่ ณ บริเวณปากแม่น้ำประแส ท่านได้มีพระราชหัตถเลขาเล่าเรื่องเมืองพแสไว้อย่างทรงคุณค่า ดังบทคัดย่อในภาพข้างต้น ที่อยากหวังใจให้ชาวปากน้ำประแสได้ร่วมกันพิทักษ์รักษาบ้านเมืองเอาไว้อย่างภาคภูมิใจ ให้ประแสยังเป็นของคนประแสและของคนที่ตระหนักและเข้าใจรากแห่งที่มาไว้ตลอดไปครับ

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เตรียมจบงานพัฒนากายภาพพื้นที่แปรของเสียให้ไม่เสียของ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ..เน้นผู้อยู่ทำงานมีความสุขเป็นสำคัญ

๑. โรงฆ่าสัตว์ ที่เปิดทกำกิจการมาแต่ครั้ง้ป็นสุขาภิบาลกระทั่งบัดนี้ อยู่ในพื้นที่เดียวกับอาคารป้องกันฯ ( ดับเพลิง) ถนนสุนทรภู่ กำลังผรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันใช้ชำแหละแต่เพียงสุกรเท่านั้น โดยที่ยังเป็นระบบเดิมคือเมื่อเชือดแล้วนำขึ้นลวกด้วยน้ำต้มร้อนบนกะทะใบลานจำนวน ๔ หัวเตาก่อนชำแหลพะ ความร้อนที่ใช้ต้มน้ำมาจากพลังงานของแก๊สชีวภาพ จากเดิมที่ต้องซื้อฟืนเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำร้อนปีละนับแสนบาท....พื้นที่ในนี้ส่วนหนึ่งยังใช้ทำไขมันอัดก้อนซึ่งเทศบาลฯ ออกจัดเก็บจากร้านอาหารต่าง ๆ ตามกำหนดเพื่อมิให้กากไขมันเหล่านี้ไหลลงท่อระบายน้ำ ก่อนไหลไปคลองในที่สุด ไขมันอัดก้อนเป็นอีกแหล่งพลังงานทางเลือกหนึ่งที่แปรสภาพจากของเสียให้เป็นพลังงานความร้อน

๒. เส้นทางจากของเสียที่ถูกแปรสภาพเป็นของดี...จากขยะอินทรีย์ทเศษอาหาร เศษผักผลไม้ที่เกิดขึ้นทุกวันในระบบเมือง เทศบาลฯ กำหนดนีดกับเจ้าของแหล่งกำเนิดของเสียตามจุดต่าง ๆ ออกเก็บมาเลี้ยงสัตว์หลายชนิด จากเล็กที่สุดอย่างจุลินทรีย์ทเรื่อยมาถึงไส้เดือน เป็ด หมู แพะ กระต่าย วัว  สำหรับหมู เทศบาลกักเก็บทุกอย่างจากคอกไปผลิตแก๊สชีวภาพ ก่อนจะนำน้ำที่เหลือไปจำหน่ายในรูปของปุ๋ย  ปุ๋ยเหล่านี้นำไปใช้ในกิจการต้นไม้ของเทศบาลฯ ทั้งเมือง ที่เหลือนำออกจำหน่ายแก่เกษตรกร เพื่อบำรุงดินสร้างผลผลิตอาหารกลับเข้าเมืองต่อไป

๓. ดเวยความที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองบนเนื้อที่เกือบ ๘ ไร่ซึ่งมีทั้งอาคารจอดรถดับเพลิง โรงจอดยานพาหนะ โรงผลิตน้ำประปา โรงผลิตแก๊สขีวภาพ โรงฆ่าสัตว์ โรงเลี้ยงไส้เดือน โรงผลิตน้ำจุลินทรีย์ โรงเพาะเห็ด โรงคัดแยกขยะ โรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ โรงเลี้ยงสัตว์ ...ได้ถูกออกแบบจัดวางให้เกิดความลงตัวเหมาะสมเรื่อยมาเพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทุ่นรายจ่ายในการบริหารจัดการลงได้ และส่วนสำคัญของการออกแบบพื้นที่คือการกันพื้นที่ร่มเงาไว้เป็นพื้นที่กลาง ปกคลุมด้วยต้นจามจุรี และยางนา เพื่อปรับอุณหภูมิโดยรอบให้เย็นลง และคนที่เกี่ยวข้องได้สามารถเข้าไปอาศัยรมไม้ใบบังได้  ไม่นับรวมรอบบริเวณต่าง ๆ ที่มีการปลูกทั้งไม้ยืนต้น และไม้สำหรับรับประทานกระจายอยู่ทั่วไป เป็นวงจรการออกแบบการใช้ที่ดินที่สอดประสานและสะดวกสบายสำหรับการทำงานได้เป็นอย่างดี


 


I blog with BE Write

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลานบ้านก๋ง เมืองแกลงพร้อมเต็มกำลังรับการประชุม "เทศบาล..สู่เมืองคาร์บอนต่ำ" ร่วมกับสมาคมสันนิบาตฯ ให้กับกว่า ๑๖๐ เทศบาล ๑๒ ถึง ๑๕ พ.ย.นี้แล้ว  
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายนนี้ ผู้แทนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เมืองแกลงร่วมประชุมกับเทศบาลฯ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมนา "เทศบาล..มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ นี้ ที่โรงแรมระยองรีสอร์ท โดยสมาคมฯ ขอใช้เมืองแกลงเป็นพื้นที่ต้นแบบในโครงการดังกล่าว ให้กับผู้แทนกว่า ๑๖๐ เทศบาลทั่วประเทศ

ประเด็นสำคัญคือการประชุมโต๊ะกลม ( round table) เฉพาะนายกเทศมนตรีในบ่ายวันที่ ๑๒ นี้เพื่อวางแผนร่วมกันเป็นการภายในเพื่อหาหนทางขับเคลื่อนงาน ขจัดปัญหาที่คาดว่ายะเกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ โดยเฉพาะอุปสรรคที่เกิดจากตัวโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเสียเองให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีนายวิจัย อมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม และดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้นำการประชุมหารือ

ส่วนการอบรมและลงพื้นที่เมืองแกลง จะมีขึ้นในวันที่ ๑๓ ๑๔ นี้เพื่อศึกษากิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในกิจวัตรชีวิตจริงของเมืองแกลง ก่อนที่จะไปรวมกลุ่มสรุปประเด็นพร้อมตอบคำถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะกัน ณ ลานบ้านก๋งซึ่งใกล้จะปรุงโฉมเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในอีกไม่บ้านานนี้

เทศบาลฯ จัดเตรียมบุคลากรเข้าร่วมและเข้าสนับสนุนงานเผยแผ่เรียนรู้นี้เต็มกำลัง และขอเชิญชาวเมืองแกลงผู้สนใจเข้าร่วมงาน หรือติดตามความเคลื่อนไหวตลอดสี่วันนี้ได้ในทุกช่องทางสื่อของเทศบาลฯ ต่อไป


I blog with BE Write

ลานบ้านก๋ง เมืองแกลงพร้อมเต็มกำลังมรับการประชุม "เทศบาล..สู่เมืองคาร์บอนต่ำ" ให้กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ แก่กว่า ๑๖๐ เทศบาล ๑๒ ถึง๑๕ พ.ย.นี้แล้ว  
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายนนี้ ผู้แทนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เมืองแกลงร่วมประชุมกับเทศบาลฯ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมนา "เทศบาล..มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ นี้ ที่โรงแรมระยองรีสอร์ท โดยสมาคมฯ ขอใช้เมืองแกลงเป็นพื้นที่ต้นแบบในโครงการดังกล่าว ให้กับผู้แทนกว่า ๑๖๐ เทศบาลทั่วประเทศ

ประเด็นสำคัญคือการประชุมโต๊ะกลม ( round table) เฉพาะนายกเทศมนตรีในบ่ายวันที่ ๑๒ นี้เพื่อวางแผนร่วมกันเป็นการภายในเพื่อหาหนทางขับเคลื่อนงาน ขจัดปัญหาที่คาดว่ายะเกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ โดยเฉพาะอุปสรรคที่เกิดจากตัวโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเสียเองให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีนายวิจัย อมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม และดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้นำการประชุมหารือ

ส่วนการอบรมและลงพื้นที่เมืองแกลง จะมีขึ้นในวันที่ ๑๓ ๑๔ นี้เพื่อศึกษากิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในกิจวัตรชีวิตจริงของเมืองแกลง ก่อนที่จะไปรวมกลุ่มสรุปประเด็นพร้อมตอบคำถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะกัน ณ ลานบ้านก๋งซึ่งใกล้จะปรุงโฉมเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในอีกไม่บ้านานนี้

เทศบาลฯ จัดเตรียมบุคลากรเข้าร่วมและเข้าสนับสนุนงานเผยแผ่เรียนรู้นี้เต็มกำลัง และขอเชิญชาวเมืองแกลงผู้สนใจเข้าร่วมงาน หรือติดตามความเคลื่อนไหวตลอดสี่วันนี้ได้ในทุกช่องทางสื่อของเทศบาลฯ ต่อไป


I blog with BE Write

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปเกร็ดข่าวฟ้าเมืองแกลง..หนึ่งสัปดาห์ก่อนเข้าพรรษา

 ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
อีกวงจรสีเขียวหนึ่งในเมืองแกลง นอกจากเขียวต้นสนเพื่อปกป้องนิเวศน์ริมน้ำ เขียวเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอย่างสนามกีฬาสวนสาธารณะ เขียวกุ้งหอยปูปลาอย่างคลองประแส เขียวภูมิทัศน์เจริญใจอย่างเกาะกลางสวนหย่อมตามถนนหนทางแล้ว...ยังมีเขียวกินได้จากท้องนาที่ชาวนาย่านดอนมะกอกอีกด้วย...บางแปลงที่ดำนาเร็วแต่หัวฝนตอนนี้ข้าวออกรวงแล้ว...บางแปลงเพิ่งจะดำนาเอากับฝนสองวันนี้...กล้าที่เหลือ เขาเอาไปช่วยกันดำที่นาหลังโรงเรียนวัดโพธิ์ทองโน่นแล้วเช่นกัน......ไวจนตามไม่ทันชาวนาจริง ๆ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2251504864435&set=a.1824103779675.53040.1752682292&type=1&theater

 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ระหว่างแวะเยี่ยมนิทรรศการจากเมืองแกลงในคราวที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้เชิญเทศบาลตำบลเมืองแกลงให้เข้าร่วมโครงการ " ๘๔ พรรษา มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ"...ท่านองคมนตรีให้กำลังใจองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาชาติบ้านเมืองตลอดมา....เมืองแกลงได้ขออนุญาตมอบ..ข้าวแกลง...แด่ท่านในคราวนี้ และขอกราบขอบพระคุณท่านแทนชาวท้องถิ่นในงานนี้ด้วย
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2253664358421&set=a.1413915045213.42008.1752682292&type=1&theater

 ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
..ผู้แทนหลายภาคส่วนในเมืองแกลง ไปรถขสมก..ต่อแพที่แหลมยางข้ามฝั่งน้ำคลองประแส..แล้วเดินเท้าไปปลูกต้นสนเป็นแนวกันชนเพื่อพิทักษ์ระบบนิเวศน์ชายคลองไว้ได้ ๑๖๐๐ ต้นด้วยความชุ่มฉ่ำทั้งฝนทั้งเหงื่ออย่างแยกไม่ออก...ภาคสอง..อีกสองพันต้นไปว่ากันสัปดาห์หน้าต่อเมื่อขุดหลุมเล็งแนวพร้อมแล้ว
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2260377686250&set=a.1413915045213.42008.1752682292&type=1&theater

 ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
นี้เป็นวันที่ ๓ ของวัดที่สามในเมืองแกลง เริ่มแต่วัดพลงฯ..โพธิ์ทองฯ และสารนาถฯ..ที่ชมรมผู้สูงอายุพร้อมกันกับหลาย ๆ ฝ่ายได้แห่เทียนพรรษาเข้าวัด โดยคุณครูทั้งสามโรงเรียนก็อาศัยเป็นโอกาสนำนักเรียนมาแห่เทียนร่วมกัน มิเว้นแม้แต่โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2262520219812&set=a.1413915045213.42008.1752682292&type=1&theater

 ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
บ่ายวันนี้..คณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.อยู่เมืองแกลงวิทยา นัดประชุมครั้งแรกเป็นทางการหลัง เปิดเทอมต้นมาแต่ ๑๗ พ.ค. นอกจากรายงานผลดำเนินงานแล้ว มีประเด็นการนำปัญญามาถกกันว่าด้วยเด็ก ๒๖ คนของโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งนี้.อย่างน่าสนใจครับ....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2264531830101&set=a.1413915045213.42008.1752682292&type=1&theater

 ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เช้าวันนี้..มาคุยกับเหล่าอปพร.เมืองแกลงในโอกาสเปิดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน..โดยขอให้รับรู้ร่วมกันถึงความเสี่ยงทั้งในเรื่องน้ำ ไฟ ลมพายุจากธรรมชาติโดยเฉพาะการเข้าสู่ฤดูฝนแล้วในขณะนี้......ได้ขอให้รู้เท่าทันปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าพลังงานน้ำมัน ไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม ที่ทุกบ้านทุกเมืองเหมือนจำต้องยอมรับสภาพอยู่ในขณะนี้ จากผลพวงใหญ่คือการมีประชากรเพิ่มขึ้นขณะที่พลังงานในโลกลดลง และนโยบายขึ้นค่าจ้างที่อ่อนด้อยทางเหตุผลและกระบวนการจัดการของรัฐบาล.....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2266470958578&set=a.1824103779675.53040.1752682292&type=1&theater

 ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 เจ้าหน้าที่เริ่มย้าย "หมูหลุม" คอกแรกขึ้นจากหลุมมาอยู่บนพื้นราบ หลังจากเลี้ยงอยู่ในหลุมมาหลายปี เพื่อทำระบบใหม่ จากที่เคยได้แต่ปุ๋ยขี้หมูในหลุม ก็จะสามารถได้น้ำจากปัสสาวะและน้ำจากการล้างโรงเรือนไปทำไบโอแก๊สเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง...การปรับหลุมเป็นพื้นโรงเรือนจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากมีหมูอยู่จำนวนหลายสิบตัว..........
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2268150880575&set=a.2002451678261.57226.1752682292&type=1&theater

 ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ยังมีความเคลื่อนไหวในการปรับปรุงพื้นศาลาเก้าเหลี่ยมนอกรายการจากแบบแปลนเพื่อให้งดงามควรค่ายิ่งขึ้น..งานปูกระเบื้องคอนกรีตทางเดินสู่บ้านดินและบ้านไม้เก่า..งานเตรียมลงต้นไม้ยืนต้น..ขณะที่เด็ก ๆ และชาวบ้านเริ่มกลับมายืนเกาะระเบียงโปรยอาหารให้ปลาในสระกันอีกครั้งหลังหยุดไปร่วมหนึ่งปี ระหว่างงานก่อสร้างศาลา ๙ เหลี่ยม...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2269901044328&set=a.2269900964326.63247.1752682292&type=1&theater