โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

ป้องกันพิษสุนัขบ้า ฮอร์โมนคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง ยอด ๑๓ ชุมชนกว่า ๒๐๐๐ ตัว

       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง  ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยตั้งจุดให้บริการและออกบริการถึงบ้าน ทั้งนี้ ได้เชิญชวนให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาร่วมบริจาคเพื่อทำบุญผ้าป่าขยะในโอกาสเดียวกัน

       ผลปรากฏว่า มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขรวม ๑๔๔๒ ตัว แมวรวม ๕๕๑ ตัว กระต่าย ๑๕ ตัว หมู ๓ ตัว ลิง ๑ ตัว  รวมฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงทั้งสิ้น ๑๙๙๓ ตัว  ฉีดยาฮอร์โมนคุมกำเนิด แก่สุนัขรวม ๓๔๘ ตัว แมวรวม ๑๘๐ ตัว รวมฉีดยาฮอร์โมนคุมกำเนิดแก่สัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ้น ๕๒๘ ตัว  คิดเป็นสัตว์ที่มารับบริการทั้งสิ้น ๒๐๑๒ ตัว

       ทั้งนี้ เทศบาลฯ ขอให้ท่านได้ดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยความใส่ใจ โดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น อาทิ การถ่ายมูลหรือปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง เหตุรำคาญเรื่องเสียง หรือการเป็นอันตรายแก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ หากประสงค์จะเลี้ยง ขอให้พิจารณากำลังขีดความสามารถของท่าน และเวลาที่จะคอยดูแลสัตว์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

เร่งเสริมพนังกั้นน้ำ ขอคืนพื้นที่ที่หายไป

แนวพื้นที่ที่ถูกกระแสน้ำพัดแทงจนเว้าแหว่ง
       ในขณะนี้เป็นช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งช่วงน้ำลงในแต่ละรอบของคลองประแส จะลดลงต่ำสุด เทศบาลฯ จึงได้เร่งนำรถขุดตักไปวางเข็มคอนกรีตตามแนวที่ดินบริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ที่ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงในฤดูฝนพัดแทงหายไป ทางด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬา คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยถูกต้อง และสามารถพัฒนาบริเวณดังกล่าวเพื่อนำมาใ้ช้ประโยชน์ต่อไป

ใช้เข็มคอนกรีตที่หักชำรุดแล้วมาเป็นแนวกันชน
       ขณะนี้ งานตอกเข็มคอนกรีตและเสริมความแข็งแรงเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการขุดลอกทรายใต้ท้องคลองขึ้นมาเพื่อนำไปถมบริเวณเนื้อที่ที่หายไป หลังจากนั้นจะได้ปรับความลาดเอียงให้เกิดความสวยงาม ปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดกันดินพัง และปูหญ้าตามความลาดเอียงของผิวดิน เพื่อสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการพักผ่อนหย่อนใจและชมทิวทัศน์และสายน้ำต่อไปได้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้
ทรายจำนวนมากในท้องคลองที่น้ำพัดมาจากด้านทิศเหนือ

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

คนเมืองแกลงให้ใจ ออกแรงช่วยสึนามิที่ญี่ปุ่นและพี่น้องภาคใต้ที่ประสบภัยพิบัติพายุฝน

       วันนี้เวลา ๑๔ นาฬิกา เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง ประธานชมรมต่าง ๆ ได้นัดหมายประชุมกรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ที่ประเทศญี่ปุ่น และผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุฝนในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้

       ที่ประชุมได้กำหนดให้เปิดรับบริจาคเฉพาะทุนทรัพย์สำหรับการช่วยเหลือในทั้งสองกรณี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน โดยมีจุดรับบริจาคที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันและเวลาราชการ และจุดรับบริจาคที่สี่แยกป้ายทันใจ บริเวณหน้าร้านสุวัฒน์สโตร์ ถนนสุขุมวิท ซึ่งจะตั้งเต๊นท์รับบริจาคอยู่ที่นั่นตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกาไปจนถึงเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ทุกวันไม่มีวันหยุด

       นอกจากนี้ จะได้เปิดบัญชีให้ผู้ประสงค์จะบริจาคสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ทั้งในส่วนผู้ประสบภัยสึนามิ และผู้ประสบภัยพิบัติทางภาคใต้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วทางหอกระจายข่าว และที่ www.muangklang.com พร้อมกันนี้ ทางสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยการนำของคุรปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๒ เขต ร่วมกับประธานชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง จะได้ลงพื้นที่เพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์ไปจนครบทุกชุมชน โดยเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามินี้ ผู้บริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อยภาษีเงินได้ได้เต็มจำนวน และเทศบาลฯ จะได้โอนผ่านบัญชีธนาคารของสถาทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นอีกต่อหนึ่ง ส่วนเงินบริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติพายุฝนในภาคใต้ จะได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ต่อไป

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้โปรดพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้กำลังประสบความเดือดร้อนในสองกรณีนี้ต่อไป

  

บิ๊กคอนเสริต์รวมใจระดมทุนคนเมืองแกลงฉลุย...นักเรียนยากจนได้เห็นความหวัง

       เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง  มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง สำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ และเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกันจัดคอนเสริตท์เพื่อน้อง ความเรืองรองเพื่อชีวิตขึ้นเพื่อหาทุนสำหรับให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กนักเรียนและเยาวชนที่ประสบปัญหาความยากจนในเขตจังหวัดระยอง เพื่อให้ได้มีทุนไปใช้สำหรับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ จนถึงสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  ในการนี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เดินทางมาเป็นประธานในการจัดงานคอนเสริตท์ดังกล่าว ซึ่งมูลนิธิฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถจำหน่ายบัตรการกุศลครั้งนี้ได้รวม ๓ ล้าน ๕ แสนบาท นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนอีกเป็นจำนวนมาก

       การจัดงานคอนเสริตท์ครั้งนี้ ได้เชิญนักร้อง เสก โลโซ และวงไมโครมาเปิดการแสดง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยความเรียบร้อย แม้มีประชาชนผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกว่าหกพันคน และรถยนต์มากกว่า ๒๕๐๐ คันเข้าไปในบริเวณสนามกีฬาฯ ก็สามารถเดินทางด้วยความสะดวกจากการอำนวยการและความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสภ.แกลง เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยศูนย์อปพร. ในเครือข่าย โดยได้จัดรถขสมก. ออกบริการรับส่งจากจุดจอดตลอดเส้นทางถนนแกลงกล้าหาญ และถนนท่ายายบุญ บ้านบนเนินตลอดงานด้วย

       มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ใต้ถุนอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อหรือข้อข้อมูลใด ๆ สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชาการ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

แล่นเแตร.. แลค่าย “นักสืบสายน้ำแห่งลุ่มน้ำประแส”                หลังจากเสร็จสิ้นงานบุญกลางบ้านไม่กี่วัน โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส กิจกรรมฝึกอบรมนักสืบสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2554 ก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยในปีนี้ดำเนินค่าย ณ วัดพลงช้างเผือก
โดยรุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันที่ 22 -23 มีนาคม 2554 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 99 คน จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียนวัดสารนาถธรรมมาราม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดเนินยาง โรงเรียนบ้านชำฆ้อ โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านน้ำเป็น 
                สำหรับรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 24-25 มีนาคม 2554 มีจำนวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 คน จาก 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม โรงเรียนแกลง
วิทยสถาวรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โรงเรียนห้วยยางศึกษา  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
                สำหรับกิจกรรมนั้น แบ่งเป็น ภาคการฝึกปฏิบัติการออกสำรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ  พร้อมทั้งภาคการฝึกปฏิบัติจัดฐานกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งนำกระบวนการที่เรียกว่า “มองปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับตัวเรา และหาทางแก้ไขโดยเริ่มต้นจากตัวเรา” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ ต้นน้ำ ป่า และธรรมชาติ โดยวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง และกิจกรรมอื่นๆซึ่งมีลักษณะมุ่งเน้นในเรื่องเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และศึกษาดูงาน อาทิ ศึกษาทางเดินอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ศึกษาวิถีชีวิตริมคลองประแส เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปาหนองแหวน ศึกษาดูงานอ่างเก็บน้ำประแสร์ และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฯลฯ
                กิจกรรมนักสืบสายน้ำ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ดำเนินต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อมุ่งเน้นในเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำประแสในเป็นแหล่งอาหารสำคัญของเมืองแกลงสืบไป
                

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผู้สนใจร่วมงานบุญกลางบ้านจากต่างพื้นที่ ชมรายละเอียดได้ที่นี่

       ในวันพุธที่ ๑๖ มีนาคมที่จะถึงนี้ ก็จะเข้าสู่วันเริ่มต้นของงานประจำปี บุญกลางบ้าน ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับพี่น้องประชาชนในทุกชุมชน ทุกชมรม ภาคส่วนต่าง ๆ จะได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันส่งเสริมความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อวัตถุประสงค์อันเอนกอนันต์ในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นเมืองแห่งคลองเอาไว้ตราบนานเท่านาน

       และเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าในมิติต่าง ๆ ของการเตรียมงาน การกำหนดสถานที่จัดงาน เทศบาลฯ จึงได้จัดทำเว้ป "รวมภาพสื่องานบุญกลางบ้าน ๒๕๕๔ " ขึ้น เพื่อท่านและผู้สนใจจากต่างถิ่นได้ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ โดยท่านสามารถเข้าไปชมข้อมูลได้ที่ www.muangklang.com

 http://www.panoramio.com/photo/49020263


หรือที่... https://picasaweb.google.com/maepim/tLLExE#

ซึ่งเทศบาลฯ จะได้ปรับปรุงข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันทุกวันนับจากนี้เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการบุญกลางบ้าน ๑๖ ถึง ๒๐ มีนาคมนี้ พรึีบ.. ๑๓ ชุมชน ๕ ชมรม ๒๔ ชุดการแสดง...ลงตัว


       วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมประกาศกำหนดการ งานบุญกลางบ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ อันเป็นปีที่ ๘ ของการจัดงาน ในชื่อตอน "ดุจแดนสรวงประดิษฐา ภูมิถิ่นเกษตรา เหล่าประชาอภิบาล" ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะมีขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคมที่จะถึงนี้

       วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานนอกจากจะส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของน้ำคลองประแสที่นับวันจะเป็นสิ่งที่ต้องอนุรักษ์และรู้จักใช้กันยิ่ง ๆ ขึ้นแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์อีกหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเมืองแกลง การยกย่องบรรพชนชาวเมืองแกลง ส่งเสริมความรักความสามัคคีพร้อมเพรียง การเรียนรู้ที่จะทำกิจกรรมร่วมกันของผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนฐานราก เครือข่ายการทำมาหากินของผู้คนในอำเภอแกลง ส่งเสริมให้กิจกรรมนันทนาการพื้นบ้านเช่นงานบุญกลางบ้านนี้ได้สร้างความสุขความอภิรมย์ในหมู่เราชาวเมืองแกลง


       ประเด็นสำคัญของงานในปีนี้ คืองานลีลาศ "ราตรีศรีเมืองแกลง ฉลอง ๘๔ พรรษา ๘๔ ข้าแผ่นดิน" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบหรือ ๘๔ พรรษาในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ โดยจะมีการแสดงการลีลาศในเวลา ๑๗ นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ณ หน้าอาคารหอประวัติเมืองแกลง

       และในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม จะได้ร่วมกันกระทำพิธีเปิดอาคารหอประวัติเมืองแกลง โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน เพื่อให้อาคารหอประวัติเมืองแกลงนี้ ได้เป็นจุดแวะของการเดินทางค้นคว้าหาอดีตแห่งบรรพชนชาวเมืองแกลง ให้เป็นสถานที่ที่จะบอกเล่าความเป็นมาของบ้านเมืองจากอดีตสู่ปัจจุับันสืบต่อไป

       ส่วนในภาคบ่ายวันเดียวกัน สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จะได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง และเทศบาลเครือข่ายจากทั่วประเทศจัดเสวนาในนามของศูนย์การเรียนรุ้ การบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก เรื่อง "แตกต่าง หลากหลาย และเกื้อกูล เมืองควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรจากสิ่งเหล่านี้" โดยวิทยากรแขนงต่าง ๆ ณ อาคารหอประวัติเมืองแกลง

       ส่วนในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๖ นาฬิกา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ไปร่วมกันแห่เรือรับพระจากวัดโพธิ์ทองพุทธาราม ล่องมาขึ้นท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์เพื่อสวดขอพรและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนชาวเมืองแกลง ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายปี

       ด้านกำหนดการกิจกรรมตลอดห้าวัน โดยเฉพาะการแสดงจากทุกชุมชนและชมรมซึ่งอยู่ระหว่างการรวมพลังฝึกซ้อม รวมถึงการแสดงจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงและผลงานเป็นอมตะ และศิลปะการแสดงอันน่าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ ท่านสามารถติดตามได้จากวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๔ เสียงจากเมืองแกลง หรือทางหอกระจายข่าว หรือทาง www.muangklang.com จากนี้เป็นต้นไป

งานติดตั้งป้ายหอประวัติเมืองแกลงสำเร็จ เตรียมเปิดอาคารช่วงงานบุญกลางบ้านปีนี้

เย็น..บุญเมือง 
        หลังจากที่งานแกะสลักลงสีไม้มะค่า เพื่อทำป้ายหอประวัติเมืองแกลง ได้สำเร็จลงอย่างงดงามด้วยฝีมือนายทองแดง วิมล ช่างไม้ฝีมือดีจากชุมชนพลงช้างเผือกแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้นำป้ายดังกล่าวไปติดตั้งไว้ที่ใต้จั่วหน้าอาคารหอประวัติเมืองแกลง บริเวณใต้ช่องลมระบายอากาศรูปครุฑตามที่กำหนดไว้ ซึ่งงานติดตั้งป้ายหอประวัติเมืองแกลงเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายเหมือนนัดหมายกันไว้เมื่อเริ่มลงมือ

ฝนหย่าเม็ด..เมื่อแล้วเสร็จงานติดตั้ง
       งานจัดทำป้ายดังกล่าว ได้ส่งผ่านจากการมอบไม้มะค่าจากนายธีระชัย รุธิระวุฒิ แห่งชุมชนบ้านดอนมะกอก มายังนายประกอบ รัตนภรณ์ แห่งชุมชนแกลงแกล้วกล้า ผู้ลงมือแกะสลักตัวอักษรบนเนื้อไม้ และสำเร็จลงที่นายทองแดง วิมล แห่งชุมชนพลงช้างเผือก ช่างผู้ลงสี โดยทั้งสามท่านล้วนแต่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนและฝากเรื่องราวที่มาของป้ายหอประวัติเมืองแกลงพร้อมฝีมือ และจิตสาธารณะไว้ให้บ้านเมืองมา ณ โอกาสนี้

ฟ้ารุ้งลางสว่างเอย
       และในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคมที่จะถึงนี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พี่น้องประชาชน จะได้ร่วมกันในพิธีเปิดอาคารหอประวัติเมืองแกลงอย่างเป็นทางการในระหว่างเทศกาลงานบุญกลางบ้านต่อไป

    

เร่งทำแนวกันกระแสน้ำกัดเซาะบริเวณสนามกีฬาฯ ก่อนน้ำเหนือไหลบ่าในหน้าฝน

       ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ มีนาคมที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าไปปรับแต่งพื้นที่ริมน้ำคลองประแส บริเวณคลองด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียริ ๘๐ พระพรรษา ซึ่งเป็นงานต่อจากเดิมเมื่อปีที่แล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนี้ โดยทำการลงเข็มตลอดแนวริมคลองตามแนวเขตที่ดินที่เทศบาลได้สำรวจใหม่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เว้าแหว่งไปอ้ันเนื่องมาจากน้ำกัดเซาะ ความยาวตลอดแนวคลองกว่า ๕๐ เมตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เกือบ ๓ งาน ใช้แท่งเข็มคอนกรีตกดลงไปในท้องคลอง จากนั้น เข็มคอนกรีตอีกจำนวนหนึ่งใช้วางตามแนวยาวไว้เป็นแนวป้องกันการปะทะของกระแสน้ำ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว กระแสน้ำจากด้านทิศเหนือในฤดูฝนมีความแรง ซึ่งวิธีนำเสาเข็มคอนกรีตที่หักชำรุดแล้วมาใช้ประโยชน์เป็นแนวพนังกั้นน้ำ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก และมีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าว

       และหลังจากขั้นตอนนี้ เทศบาลฯ จะได้ขุดตักดินและทรายในคลองบริเวณใกล้เคียงกันขึ้นมาถมปรับระดับพื้นที่ที่หายไปอันเนื่องมาจากน้ำกัดเซาะ บริเวณด้านหลังแนวเข็มคอนกรีตให้ได้ระดับสูงเฉลี่ยใกล้เคียงระดับดินข้างเคียง และจะได้เพิ่มการระวังการกัดเซาะด้วยต้นหญ้าแฝกอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นจะได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เกิดความสวยงามและประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในรูปของการพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมนันทนาการได้ต่อไป

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

พอใจที่พอเพียง ผลการจัดการของดีที่มีทุกวี่วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๕๔

..ก็มีแต่ของดี ๆ ..มาให้กันฟรี ๆ ได้ไง..
ถ้าเอากล่องนมไปวางไว้ที่หลุม ก็อยู่แบบนี้แหละสองร้อยปี
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการจัดการของดี ด้วยเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ด้วยเครื่องสายพานคัดแยก และด้วยสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดังนี้

       ๑. ของดีจำพวกผักผลไม้ที่ประชาชนคัดแยกไว้ให้ และเทศบาลนำรถสี่ล้อเล็กไปรับ จำพวกผักผลไม้ น้ำหนักรวม ๒๕,๖๓๓ กิโลกรัม เศษอาหาร ๘,๘๐๑ กิโลกรัม รวมน้ำหนักที่รถสี่ล้อเล็กไปเก็บทั้งสิ้น ๓๓,๐๑๒ กิโลกรัม

       ๒. คัดแยกจากสายพานคัดแยกของดี เป็นผักผลไม้ รวม ๗,๓๗๙ กิโลกรัม เป็นของดีรีไซเคิล ๔,๕๒๙ กิโลกรัม เป็นถุงพลาสติค ๖,๗๔๑ กิโลกรัม รวมที่คัดแยกจากสายพานคิดเป็นน้ำหนักทั้งสิ้น ๑๘,๖๔๙ กิโลกรัม

       ๓. ไขมันจากครัวเรือนที่เก็บตักมาขึ้นรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งใช้ที่โรงฆ่าสัตว์ น้ำหนักรวม ๑,๐๘๐ กิโลกรัม

       ๔. รวมของดีที่คัดแยกและน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ หรือเท่ากับลดปริมาณขยะของดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นน้ำหนักรวม ๕๔,๑๖๓ กิโลกรัม สามารถประหยัดเม็ดเงินงบประมาณของบ้านเมืองลงได้กว่าห้าหมื่นบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการได้อีกกว่าห้าหมื่่นบาท

when the goats was born..(Monday 28 March,3 P.M.)
คือ..รักจากแม่และลูก
       เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันมุ่งมั่นแก้ปัญหาขยะทั้งในพื้นที่เขตเทศบาล และพื้นที่หลุมฝังกลบของเทศบาลเอง ณ บ้านชำฆ้อ เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองแกลงให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป