โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้าวเปลือกนาปรังย่านทะเลน้อย คลองปูน ทุ่งควายกินในเมืองแกลง ผลผลิตเริ่มออก.. มั่นใจไม่ต้องเข้าโครงการรับจำนำข้าว

ผืนนาปรังย่านบ้านทะเลน้อย 
       ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกลุ่มกองทุน "ข้าวแกลง" ได้ลงสู่พื้นที่เขตคลองปูน ทะเลน้อย และทุ่งควายกินตามที่ได้รับการติดต่อจากเกษตรกรชาวนาในย่านดังกล่าวว่า มีความพร้อมที่จะเกี่ยวข้าวเปลือกนาปรังออกจำหน่ายแล้ว

เอื้อเฟื้อภาพโดย Lekthongchai
       ประธานกลุ่มกองทุน "ข้าวแกลง" ที่นำโดยนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้ไปประสานงานเรื่องการซื้อผลผลิตข้าวเปลือกและถือโอกาสสำรวจสภาวะการทำนาในเมืองแกลงไปพร้อมกัน โดยในย่่านนี้มีการทำแปลงนาเกษตรอินทรีย์กันเป็นจำนวนมาก รวงข้าวมีจำนวนเมล็ดข้าวเปลือกอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และแม้ในช่วงเดือนกันยายนต่อเนื่องเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เมืองแกลงจะประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ แต่ท้องนาในย่านนี้กลับไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำประแสมีขนาดกว้างมากพอที่จะรองรับปริมาณน้ำจำนวนมากได้สบาย นอกจากนี้ ในบริเวณนี้ ยังสามารถทำข้าวนาปรังได้เรื่อยมา ทำให้มีผลผลิตออกกก่อนแปลงข้าวนาปีซึ่งสำหรับฤดูกาลนี้ หลายพื้นที่ประสบปัญหาจากกรณีน้ำล้นตลิ่ง ทำให้ได้รับความเสียหาย และไม่ได้ผลผลิตที่ดีเท่าที่ควร

แม่น้ำประแส..หัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดผลผลิตต่าง ๆ มากมาย
       ขณะนี้ กองทุน "ข้าวแกลง" ได้เริ่มซื้อข้าวเปลือกด้วยเงินกองทุนที่เกิดจากการะดมทุนของสมาชิกและผลกำไรในขวบปีที่ผ่านมาเข้ามาแล้วกว่าสิบตัน เป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของการผลิตข้าวกล้องตรา "ข้าวแกลง" ที่จะรับซื้อข้าวเปลือกที่ปลูกแต่ในแปลงนาเขตพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยองเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในเมืองแกลงมีตลาด มีรายได้ ไม่ปล่อยผืนนาให้รกร้างหรือว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์หรือเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประทานข้าวที่เกิดแต่ดิน น้ำและลมฟ้าอากาศในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย และยังช่วยลดการเดินทางขนส่งของอาหารซึ่งต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงในการลำเลียงไปมา  ส่งเสริมให้เมืองแกลงลดการพึ่งพาผลผลิตจากพื้นที่อื่น และสร้างความั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่  โดยขณะนี้ โรงสีข้าวบริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน ชุมชนบ้านพลงช้างเผือก ซึ่งเทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ก็มีความคืบหน้าของการก่อสร้างไปมากแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเินินการได้ภายในต้นปี ๒๕๕๕ นี้ 

        และในราวเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ คณะกรรมการกองทุน "ข้าวแกลง" จะมีการนัดหมายประชุมในโอกาสครบรอบ ๑ ปี ของการจัดตั้งกองทุนเพื่อหารือทิศทางพัฒนากองทุนและการปันผลแก่สมาชิกต่อไป โดยผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุน "ข้าวแกลง" สามารถติดต่อได้ที่กองคลัง เทศบาลฯ และสามารถหาซื้อข้าวกล้องตรา "ข้าวแกลง" ไปรับประทานได้ตามร้านค้าในพื้นที่ได้ทั่วไป

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและสมาชิกกองทุน "ข้าวแกลง" ผลักดันการสร้างรายได้จากการที่ได้ร่วมมือกับพี่น้องประชาชนรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดี ให้มีสภาวะแก่การทำการเกษตร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ในลักษณะของการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจการค้าในภาคส่วนต่าง ๆ ได้เกิดการเกื้อกูลกันเองในระบบต่อไป  

 

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชุมนุมคนรัก ๒ ล้อ "แกลงคลาสสิค" ผนึกกำลังปันน้ำใจ...ช่วยคนน้ำท่วมและนักเรียนยากจนอำเภอแกลง

       เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคมนี้ เหล่าสมาชิกชุมนุมคนรัก ๒ ล้อ "แกลงคลาสสิค" นัดหมายคนนิยมมอเตอร์ไซค์ มาพบปะเจอะเจอกันประจำปี ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

       รายการนี้ ชาวชุมนุมสามารถระดมทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองแกลง รวมถึงมอบเงิน ๔ หมื่นบาทเพื่อสมทบเข้ามูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลงอีกด้วย โดยมีมอเตอร์ไซค์เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐๐ คัน และมีผู้ขี่มอเตอร์ไซค์มาไกลที่สุด คือ จากจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานโดยได้ให้ข้อแนะนำต่อการนำเอาความนิยมเครื่องยนต์ของบรรดาสมาชิกนี้ ไปคิดออกแบบสร้างสรรค์การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ไม่ก่อเหตุรำคาญแก่สังคม และสร้างนิสัยการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่เอง 

       ขอขอบคุณคณะผู้จัด ตลอดจนสมาชิกชุมนุมคนรัก ๒ ล้อ "แกลงคลาสสิค" ในความร่วมมือซึ่งทำให้งานผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณสถานีตำรวจภูธร แกลง เจ้าหน้าที่ส.ห.จากนาวิกโยธิน เจ้าหน้าที่อปพร. ที่มาร่วมอำนวยความสะดวกตลอดงาน

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ผู้บริหารโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) และสถาับันสิ่งแวดล้อมไทย เยือนแกลงหารือแนวทางศูนย์ฯ ลดโลกร้อน

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ให้การต้อนรับคุณเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส คุณวัสสัย สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และคุณสุภัทรา ปานเสน่ห์ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ คุณนงพัลค์ จั่นเจริญ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนเทศบาลฯ

       นอกจากได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลฯ แล้ว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ การลดภาวะโลกร้อนที่เทศบาลฯ จะสร้างขึ้นที่สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษาในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย ซึ่งบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเินินการเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ๒ แห่ง คือ ที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการอันว่าด้วยเรื่องมาตรการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลดภาวะโลกร้อน รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ที่เทศบาลและท้องถิ่นอื่น ๆ ได้พยายามลดผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันนำไปสู่ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ จนเกิดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ไปทั่วโลกในปัจจุบัน กระทั่งเหตุการณ์อุทกภัยครั้งล่าสุด

       และขั้นตอนความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ และหน่วยงานทั้ง ๒ แห่งจากนี้ จะได้ลงสู่รายละเอียดของการส่งเสริมสนับสนุนระหว่างกันต่อไป

     

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มติประชาคมเมืองแกลง..งดจัดงานรื่นเริงลอยกระทงปีนี้ แต่ให้คงการเตรียมท่าน้ำพร้อมความปลอดภัยไว้ ๒ แห่งตามเดิม

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคมนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกเทศมนตรีได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง ประธานชมรมต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ผู้แทนจากสภ.แกลง โรงเรียน กศน. เพื่อหารือเรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายนที่จะถึงนี้

       ในการนี้ ได้หารือที่ประชุมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่พี่น้องประชาชนกว่า ๕๐ จังหวัดกำลังประสบกับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะควรในการจัดงานรื่นเริงในประเพณีลอยกระทง การเตรียมพร้อมที่จะทำให้เกิดการประหยัดเม็ดเงินงบประมาณ ซึ่งคาดว่าเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นนี้แล้ว จะส่งผลกระทบถึงสถานะการเงินการคลังของชาติในปีหน้าอย่างแน่นอน 

       มติจากผลการประชุมทุกส่วนฝ่าย ให้งดจัดงานประเพณีลอยกระทงในส่วนต่าง ๆ ที่เป็นงานบันเทิง การรื่นเริง การละเล่นต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจแก่ประชาชนจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ให้คงเรื่องการเตรียมสถานที่ลอยกระทงไว้ที่บริเวณริมน้ำคลองประแสข้างร้านเจียวโภชนา และที่ท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์เอาไว้ เพื่อให้ประชาชนได้มาลอยกระทง โดยจะมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย จัดกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยทางน้ำตลอดลำน้ำบริเวณท่าลอยกระทง  

ถอนเจ้าหน้าที่เทศบาลไปจัดการหลุมฝังกลบ ดึงเอกชนมารับจ้างดูแลกวาดถนนทั่วเมืองเพิ่มอีกกว่า ๓๐ กิโลเมตร

       ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม เป็นต้นมา งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มปรับเปลี่ยนระบบการจัดการรักษาความสะอาดบนเส้นทางสายต่าง ๆ ด้านทิศใต้ของถนนสุขุมวิท ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จากเดิมซึ่งให้พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลรับผิดชอบ มาเป็นการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการแทน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

       ทั้งนี้ การจ้างเหมาเอกชนเข้ามาดูแลรักษาความสะอาดถนนเส้นทางสายหลัก ๆ ด้านทิศเหนือถนนสุขุมวิท อาทิ ถนนบ้านบึง แกลง ถนนหนองกันเกรา - ป้ายทันใจ ถนนมาบใหญ่ ฯ ได้ดำเินินการด้วยวิธีการดังกล่าวมาแล้วหลายปี และมีการประเมินผลเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง  กระทั่งได้มีการสำรวจเก็บข้อมูลถนนเส้นทางด้านทิศใต้ถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรและครัวเรือนร้านรวงต่าง ๆ หนาแน่นมากกว่า มีตลาดสดถึงสามแห่ง ก่อนที่จะมีการปรับเปลีี่่ยนในที่สุด โดยพนักงานจ้างทั่วไปชุดเดิมของเทศบาลฯ ได้ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่สายพานคัดแยกขยะก่อนที่จะนำไปยังหลุมฝังกลบ เพื่อให้เหลือปริมาณขยะน้อยที่สุดที่ต้องนำไปฝัง ซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ที่จะนำไปสู่ขยะเต็มหลุมฝังกลบในอนาคต  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล และอบต. อีกหลายแห่ง รวมถึงการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะิอินทรีย์กลับมาใช้ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องขยะและการรักษาความสะอาดในเมืองแกลงของเราพร้อมกันไป

       เส้นทางต่าง ๆ ด้านทิศใต้ถนนสุขุมวิท รวมระยะทางแล้วมีความยาวกว่า ๓๐ กิโลเมตร ในการดูแลรักษาความสะอาด ควบคุมกำกับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงานของเทศบา่ล หากพื้นที่ด้านทิศใต้ถนนสุขุมวิทในบริเวณดังกล่าวมีปัญหาเรื่องการรักษาความสะอาดประการใด โปรดให้ข้อมูลได้ในหลายช่องทางแก่คณะผู้บริหาร หรือเทศบาลฯ 

       อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะทำให้เมืองแกลงของเราเกิดความสะอาด มิใช่อยู่ที่ปลายทางอย่างคนกวาดถนน แต่สิ่งที่จำเป็นที่สุด นั่นคือ เราท่านทั้งหลายที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านตัว หรือบ้านเช่า ต้องไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะเป็นเวลา ช่วยกันดูแลความสะอาดตั้งแต่ในบ้าน หน้าบ้านซึ่งหมายรวมถึงทางเท้าและบนถนน เอาเป็นธุระใส่ใจด้วยว่าเป็นบ้านเมืองของเราทุกคน ไม่กวาดขยะ ฝุ่นผงบนทางเท้าลงบนถนน แต่ใช้วิธีเก็บโกยเพื่อลมไม่ต้องปลิวพัดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ถ่มน้ำลายลงบนทางเท้าหรือถนน แนะนำผู้เดินทางสัญจรผ่านไปมา ให้เข้าใจเรื่องเขตปลอดถังขยะของเมืองแกลง ให้นำขยะชิ้นเล็ก ๆ อาทิ เปลือกลูกอม เศษกระดาษเก็บใส่กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง และนำขยะต่าง ๆ กลับไปที่รถที่ขับมา หรือขอทิ้งกับร้านรวงที่มาติดต่อต่อไป

       เทศบาลฯ โดยนายกเทศมนตรี จึงขอความร่วมมือเราทั้งหลาย ได้ช่วยกันประเมินติดตามและให้ข้อมูลเรื่องความสะอาดทางกายภาพของเมืองในบริเวณที่กล่าวถึงข้างต้นมา ณ โอกาสนี้

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คนเมืองแกลง แรงน้ำใจ..เปลี่ยนจากผู้ประสบภัยน้ำล้นตลิ่ง เป็นผู้ให้ไปช่วยคนภาคกลาง

       แม้ว่าในระยะเดือนกันยายน ต่อเนื่องถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พื้นที่ริมคลองประแส ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะประสบปัญาน้ำล้นตลิ่งมาเยือนถึง ๓ รอบ ซึ่งเทศบาลฯ ได้เข้าช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขปัญหาไปได้แล้ว และขณะนี้ยังอยู่ในระยะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอยู่ก็ตาม 


ชมภาพเพิ่มเติม..https://picasaweb.google.com/114252071171487759268/oudiFL?feat=email


       เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ และวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคมนี้ เทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้พร้อมใจกันเปิดจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ โดยจัดขึ้นที่บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ ถนนสุขุมวิท

       ตลอดสองวันมีประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ขับขี่ยวดยานสัญจรผ่านไปมา เข้ามาร่วมบริจาคกันเ็ป็นจำนวนมาก โดยนอกจากสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ แล้ว ตลอด ๒ วันยังรวมยอดเงินบริจาคได้ถึง ๓๒๙,๗๐๐ บาท โดยในการนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มอบผ่านนายสุรพล เทียนสุวรรณ นายอำเภอแกลง เพื่อนำไปสมทบกันในนามของจังหวัดระยองต่อไป

       นอกจากนี้ ในระยะต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ (ฮะเฮงตั๊ว) อำเภอแกลง ยังได้เปิดจุดรับบริจาคเงิน พร้อมสิ่งของขึ้นที่บริเวณหน้าโรงเจ โดยนอกจากมีการส่งมอบเงินไปยังสมาคมชัยนาทการกุศล ๒ แสนบาทแล้ว ยังมีอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยของสมาคมฯ เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยให้การช่วยเหลือด้วยอีกทางหนึ่ง 

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

จับคนงานก่อสร้างแสบ ขโมยปลาในสระสนามกีฬาเมืองแกลง... ไม่แค่กิน แต่จับใส่กระสอบไปขาย

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม เวลา ๓ ทุ่มเศษ พนักงานประจำสนามกีฬาและสวนสาธารณะ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลฯ ได้จับกุมผู้ต้องหาที่เข้ามาลักลอบขโมยปลาในสระน้ำ ได้จำนวน ๒ คน ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาที่เข้ามารับจ้างก่อสร้างในบริเวณนั้น พร้อมของกลาง เป็นปลาอีกจำนวน ๓ ถุงปุ๋ย จากนั้นได้นำส่งสถานีตำรวจภูธรแกลง เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ซากปลาที่ผู้ต้องหาขโมยขึ้นมาจากสระน้ำ
       การลักลอบขโมยปลาในสระครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒ ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสระน้ำอยู่ระหว่างการก่อสร้างลานเอนกประสงค์และศาลากลางสระ ซึ่งจำเป็นต้องสูบน้ำออกและลดระดับน้ำลงมาต่ำในบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในพื้นนี้งาน ทำให้ง่ายต่อการลงไปขโมยปลาซึ่งประชาชนที่มาออกกำลังกาย นิยมนำอาหารมาเลี้ยงดูในเวลาเย็นอยู่เสมอ และเนื่องจากมีคนงานก่อสร้างพักค้างอยู่ภายในบริเวณสนามกีฬา ขณะนี้ นายกเทศมนตรีได้สั่งให้เคลื่อนย้ายออกพ้นพื้นที่สนามกีฬาทั้งหมดแล้ว พร้อมทั้งให้มีการกวดขันเวรยามยิ่งขึ้น ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง ๒ กรณี ได้มอบงานนิติการให้ประสานงานสถานีตำรวจภูธรแกลง ดำเินินคดีจนถึงที่สุดต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชวนคนเมืองแกลงมาครวญเพลงเืมืองคลอง...เมื่อน้ำขึ้นเต็มฝั่ง ฝั่งอยู่เคียงน้ำ...เหมือนน้ำคำที่พร่ำ พร่ำอยู่เคียงน้อง...

       คำบรรยายภาพต่าง ๆ จากนี้ไป มุ่งสู่วัตถุประสงค์ให้เราได้รู้จักสภาพธรรมชาติแห่งพื้นที่ตั้งของเมืองแกลง เพื่อเกิดความเข้าใจร่วมกันและสามารถปรับตัวในยามที่เกิดวิกฤตจากอุทกภัยน้ำล้นตลิ่ง เทศบาลตำบลเมืองแกลงเตรียมนำเรื่องนี้บรรจุเข้าหลักสูตรท้องถิ่นและเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพที่ ๑
       ภาพที่๑.อ่างเก็บน้ำประแส อยู่ในเขตอำเภอวังจันทร์ ห่างจากอำเภอแกลงขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ ๒๓ กิโลเมตร เปิดใช้เมื่อราวปี พ.ศ.๒๕๔๕ มีความยาวสันเขื่อน ๒,๕๐๐ เมตร กักเก็บน้ำได้ ๒๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความสามารถรองรับน้ำได้สูงสุดได้ ๓๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เหนืออ่างขึ้นไปมีคลองพลู ในเขตอำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี และมือคลองน้อยใหญ่เป็นต้นน้ำไหลมารวมกันที่อ่างเก็บน้ำนี้  ด้านทิศตะวันออกค่อนมาทางใต้ของอ่าง แลเห็นเขาชะเมา และถัดขึ้นไปเป็นแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ที่กินพื้นที่ถึง ๕ จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำประแส


ภาพที่ ๒
       ภาพที่๒. ความเข้มจางของภาพเป็นเครื่องแสดงระดับธรณีสัณฐานตามตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ในย่านนี้ จะเห็นว่า สามตำบลคือ บ้านนา ทางเกวียน ทุ่งควายกินของอำเภอแกลง มีสภาพเป็นที่ลุ่มต่ำ ชื่อตำบลที่กล่าวถึงข้างต้น จึงบ่งบอกถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับ นา เกวียน และควาย การทำนาจึงเป็นอาชีพที่เหมาะกับลักษณะของพื้นที่  ส่วนธรณีสัณฐานที่อยู่โดยรอบของสามตำบลดังกล่าวนี้ตามภาพ มีระดับที่สูงกว่าก็ทำสวนผลไม้ สวนยางพารากันโดยมาก นอกจากนี้ยังมีมือคลองกระจายอยู่หลายบริเวณซึ่งจะไหลมาสมทบกับคลองประแสเป็นส่วนใหญ่ บางส่วนก็ไหลไปสมทบกับคลองวังหว้า คลองเนินฆ้อ คลองเขาดิน
       ....ในคราวเดือนกันยายนต่อเนื่องตุลาคม ๒๕๕๔ ที่มีปริมาณน้ำมาก จึงปรากฏมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมในบริเวณตำบลวังหว้าด้านทิศใต้ ตำบลบ้านนา ตำบลทางเกวียน ตำบลทุ่งควายกินด้วยเหตุธรณีสัณฐานเป็นที่ลุ่มนั่นเอง 


ภาพที่ ๓
ภาพนี้ถอดแผนที่จากภาพที่ ๓ เป็นภาพลายเส้น
ช่วยเพิ่มความเข้าใจ
       ภาพที่๓. น้ำมายังไง...อ่างเก็บน้ำประแสมีการพร่องน้ำ
ใต้สันเขื่อนตามแบบมาตรฐาน (จุดที่ ๑) นอกจากนี้เมื่อน้ำเหนือเขื่อนมีปริมาณมากกว่าที่จะกักเก็บได้ ก็จะมีช่องสปินเวย์ทั้งสองด้านของสันเขื่อนระบายน้ำล้นออกตรงนี้ (จุดที่ ๒) ซึ่งกรณีนี้จะไม่สามารถควบคุมการไหลของน้ำที่ล้นออกทางสปินเวย์ได้เลย 
       สำหรับน้ำจากคลองสะพาน (จุดที่ ๓) เกิดจากมือคลองด้านทิศตะวันตกใต้อ่างเก็บน้ำประแส ซึ่งรับน้ำจากพื้นที่ราว ๕๐๐ ตารางกิโลเมตร มาสมทบกับน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำประแส ซึ่งน้ำจากคลองสะพานนี้ มีปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และไม่สามารถควบคุมกำกับการระบายน้ำจากที่นี่ได้ เพียงแต่จุดที่มาสมทบกับคลองหลักนี้ ยังอยู่เหนือจุดวัดปริมาณน้ำ Z.11 ที่เขาวังจิกขึ้นไป (จุดที่ ๔)  จึงสามารถตรวจวัดปริมาณน้ำก่อนที่จะมุ่งไปสู่ตำบลบ้านนาและตำบลทางเกวียนได้    
       ด้านทิศใต้ของจุดวัดปริมาณน้ำ Z.11 ยังมีมือคลองอยู่อีกคือ น้ำจากคลองใช้ไหลผ่านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนรอดถนนบ้านบึง แกลงไปรวมกับคลองประแส
       เหล่านี้ จึงเป็นแหล่งที่มาของน้ำในคลองประแสซึ่งมีผลต่อปริมาณน้ำคลองในเขตตำบลบ้านนา ทางเกวียน ทุ่งควายกิน วังหว้า


ภาพที่ ๔


        ภาพที่ ๔. ตรงไหนที่ได้รับผลกระทบกรณีน้ำล้นตลิ่ง..  
     เมื่อน้ำล้นตลิ่งเอ่อขึ้นจากสองฝั่งคลองในพื้นที่สี่ตำบลดังกล่าวแล้ว ที่ได้รับผลกระทบก่อนคือ เขตพื้นที่ทางทิศเหนือ คือตำบลบ้านนาที่บริเวณหมู่ ๑ ย่านโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  หมู่ ๔ หลังวัดหนองจรเข้เรื่อยมาถึงเขตหมู่ ๑  หมู่ ๑๐ หน้าปากทางเข้าวัดหนองจรเข้ไปถึงย่านบ้านล่าง
      ส่วนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับผลกระทบจากกรณีเดียวกันที่บ้านบนเนิน โรงเรียนและวัดโพธิ์ทองพุทธาราม บ้านดอนเค็ดในเขตชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ  บริเวณท้องนาและบ่อกุ้งซอยดอนมะกอก ส่วนทางฝั่งด้านทิศใต้ถนนสุขุมวิท มีซอยโรงเลื่อย ซอยหนองปรือหลังสภ.แกลง ในเขตชุมชนดอนมะกอก และน้ำจะไหลไปลงคลองจุดสุดท้ายที่โค้งยายนางด้านทิศใต้ในเขตชุมชนบ้านแหลมยาง
     นอกจากนี้ ยังมบริเวณสะพานซอยท่ายายบุญ บ้านบเนิน (ลมโชย)  สะพาน ๑๐๐ ปีบ้านตลาดสามย่าน ซอยฝั่งธน ซอยท่าน้ำศาลาต้นโพธิ์  ซึ่งบริเวณทั้งหลายนี้ล้วนมีที่ตั้งริมฝั่งคลองประแสทั้งสิ้น แต่น้ำจะบ่าล้นขึ้นมามากน้อยเพียงใดและไกลแค่ไหน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในคลองเป็นสำคัญ
      พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ ยังมีบริเวณวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา บ้านหนองน้ำขุ่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากคลองหนองน้ำขุ่น  พื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกินถึงสามแยกประแส ซึ่งได้รับผลกระทบจากคลองโพล้ หรือคลองเขาดินที่มีน้ำเกินปริมาณที่คลองจะรับไหว

      กรณีน้ำล้นตลิ่งและบ่าขึ้นมาท่วม จึงเป็นคนละกรณีกับการที่ฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทันในเขตชุมชนเมืองของเมืองแกลง แต่ทั้งสองกรณีพบว่า น้ำจะไม่แช่ขังนานนัก เนื่องจากมีคลองทอดตัวอยู่ทั่วบริเวณ
      การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำล้นตลิ่งซึ่งเกิดขึ้นสามรอบแล้วในเดือนกันยายนถึงตุลาคม ๒๕๕๔ จึงต้องมีการสื่อสารสองทางระหว่างเขื่อนโครงการประแสกับเจ้าของพื้นที่เพื่อผ่องถ่ายให้ข้้อมูลสถานการณ์ระหว่างกัน ผู้เกี่ยวข้องต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงพื้นที่ประเมินสภาพ การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยเครื่องมือต่าง ๆ คือ หอกระจายข่าว รถประกาศเคลื่อนที่ การส่งข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ การติดต่อตรงทางโทรศัพท์ระหว่างกัน การเตรียมแผนการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน การให้คำแนะนำเรื่องระดับพื้นบ้านที่ควรจะเป็นเมื่อมีการก่อสร้าง การขุดลอกคลองเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากและรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เช่น สวะ กิ่งไม้ให้พ้นคลองเพื่อการระบายน้ำที่ดี

      เมืองแกลง เป็นเมืองที่ตั้งริมฝั่งคลอง อิทธิพลของน้ำล้นตลิ่งมีผลถึงขั้นสันนิษฐานกันว่า ทำให้ต้องย้ายที่ตั้งเมืองแกลงเดิมจากบ้านดอนเค็ด หลังวัดโพธิ์ทองพุทธาราม ในปี พ.ศ.๒๔๕๑ สมัยรัชกาลที่ ๕ มาอยู่บนที่ดอนอย่างบ้านตลาดสามย่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน 


      เมื่อเรามีบ้านเรือนตั้งริมฝั่งคลองฉะนี้แล้ว จึงสมควรที่จะเข้าใจธรรมชาติแห่งเมืองเพื่อปรับตัวเตรียมพร้อมที่จะอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติฉะนี้แล


       วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พฤหัสฯ ที่ ๑๓ ฝนตกร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่...แต่ "ฟ้าเมืองแกลง" ใจดี เว้นพื้นที่ให้ประเพณีตักบาตรเทโวสำเร็จอย่างราบรื่น

       ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพ้นวันออกพรรษา ๑ วัน จะนับเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อระึลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ัชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระมารดา และทรงเปิดให้โลกทั้ง ๓ คือ สวรรค์ มนุษย์ นรกได้เห็นกันในวันนี้

       ในส่วนอำเภอแกลง ได้มีการบันทึกการเริ่มพิธีตักบาตรเทโวขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดพลงช้่างเผือก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘ โดยพระมาลัย ในครั้งนั้นทำกันแต่เพียงย่อ ๆ ภายในบริเวณวัด ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๑ จึงได้ย้ายมาเริ่มต้นขบวนพระสงฆ์เพื่อรับบิณฑบาตรที่แยกมะขามคู่ หรือหัวถนนสุนทรโวหาร และภายหลังเมื่อผู้คนมาร่วมงานกันล้นหลามมากขึ้น จึงขยับมาที่สี่แยกป้ายทันใจ เพื่อลดความแออัดลง รวมถึงเปลี่ยนจากตักบาตรข้าวสุก มาเป็นตักบาตรข้าวสารเพื่อวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมพิธีได้นำกลับไปเก็บไว้ใช้ได้ไม่เสียของ

       ปีนี้จึงเป็นปีที่ ๔๖ ของเมืองแกลงที่มีการจัดประเพณีนี้ต่อเนื่องกันเรื่อยมา โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้ามาเป็นส่วนสนับสนุนแก่คณกรรมการวัดพลงช้่างเผือก และชุมชนต่าง ๆ เสมอมา ที่เพิ่มเติมจากปีก่อน ๆ คือ การที่แต่ละชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งได้ส่งหญิงงามมาร่วมกันรำบูชา และอัญเชิญพระพุทธลงจากไพชยนต์มหาปราสาท ซึ่งนอกจากนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรพล เทียนสุวรรณ นายอำเภอแกลง นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง นายธิวัตถ์ ผ่องแผ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะมาร่วมในงานนี้พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงแล้ว นายวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย นายกสมาคมพุทธประชานุเคราะห์ อำเภอแกลง ยังได้รับการสมมุติให้เป็นท้าวสักกะเทวราช และท้าวมหาปชาบดีพรหม ตามลำดับ เพื่ออัญเชิญพระพุทธลงมาโปรดพี่น้องชาวเมืองแกลงอีกด้วย

       จนแม้ว่าจากพยากรณ์อากาศที่ระบุจะมีฝนถึงร้อยละ ๘๐ ในวันดังกล่าวสำหรับพื้นที่เมืองแกลง และฝนก็ได้พร่างพรมสมตามคำทำนายก็ตาม แต่เมื่อเิริ่มเข้าสู่พิธีของการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สดับพรพระร่วมกัน อัญเชิญองค์พระพุทธ กระทั่งขบวนพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรจากผู้คนที่แห่ห้อมเนืองแน่นด้วยแรงศรัทธาไปจนสุดทางที่แยกวงเวียนในแล้ว ฝนที่ตกยิบตาหนาเม็ด พลันก็หยุดโดยอัศจรรย์ เมฆเทาดำขมุกขมัวที่ทำให้ท้องฟ้าดูช้ำและฉ่ำน้ำ ก็เว้นเป็นสายทางเห็นช่องฟ้าโปร่งจากสี่แยกป้ายทันใจไปจรดท้ายตลาด  สะกดจิตใจผู้คนทั่วบริเวณงานให้ชุ่มชื้นด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและงานประเพณีตักบาตรเทโวที่เมืองแกลงให้ทบเพิ่มทวียิ่งขึ้น ด้วยสวรรค์มีตา ฟ้าเป็นใจให้เราทั้งหลายได้พ้นอุปสรรคจากฟ้าฝน เพื่อดำรงและสืบทอดประเพณีนี้ไว้กันต่อไป

 

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

องค์การฯ ก๊าซเรือนกระจกผุดโรงคัดแยกขยะ โรงสีข้าว หนุนแกลงสู่เมืองคาร์บอนต่ำ..เน้นสร้างตามแบบที่เจ้าของบ้านเห็นเหมาะกับตัวเอง


       หลังจากที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้เข้ามาศึกษาวิจัยในหัวข้อ "รูปแบบความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ" (Low Cabon Cities Model) โดยเลือกเทศบา่ลตำบลเมืองแกลงเป็นเมืองต้นแบบ กระทั่งได้ผลผลิตเป็นข้อมูลบทวิจัยแสดงผล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นทิศทางการนำเอาภารกิจหน้าที่ประจำวันขององค์กรฯ เองไปมีส่วนในการลดภาวะโลกร้อนได้แล้ว

งานวางฐานรากโรงสีข้าว ศาลาแหลมท่าตะเคียน
ชุมชนพลงช้างเผือก
       ขณะเดียวกัน ก็ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เทศบาลฯ ได้ก่อสร้างสายพานคัดแยกขยะ โรงที่ ๓ ขึ้นที่ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย คลองไอ้วอง บ้านชำฆ้อ เพื่อบรรเทาปัญหาขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ กว่าสิบแห่งในการยืดอายุการใช้งานหลุมฝังกลบ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  รวมถึงสนับสนุนให้เทศบาลฯ สร้างโรงสีข้าวขึ้น ที่แหลมท่าตะเคียน ชุมชนพลงช้างเผือก เพื่อส่งเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหารของเมือง และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งอาหาร (Food Transportation) 

งานก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ โรงที่ ๓
 ณ ศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย เทศบาลตำบลเมืองแกลง
       ขณะนี้ งานก่อสร้างมีความคืบหน้าทั้งโรงสายพานคัดแยกขยะ และโรงสีข้าว แม้ว่าจะประสบปัญหาฝนตกมาก เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานอยู่บ้าง ล่าสุดสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งโรงสีข้าวและลงมือก่อสร้างได้แล้ว ส่วนโรงสายพานคัดแยกขยะ ได้ปรับระดับพื้นเทคอนกรีตแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามกำหนดในราวสิ้นปีนี้ 

ปรับภูมิทัศน์ร่องกลางสุขุมวิท สะพานดำ ถึง แยกโพธิ์ทอง ตกแต่งทางเข้าเมืองหนตะวันออก

       ในระยะนี้ งานพืชผัก ภูมิทัศน์และสวนสาธารณะกองช่าง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้เข้าทำการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณร่องกลาง ถนนสุขุมวิท ระยะทางจาก สะพานดำ ร้านเจียวโภชนา ถึงสี่แยกโพธิ์ทอง ทั้งสองฝั่ง รวมประมาณ ๒๓๐๐ เมตร

       สืบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนี้ เดิมเทศบาลฯ ได้ปลูกต้นหางนกยูงแคระที่ให้ดอกสีเหลือแดงมานานถึงเจ็ดปีกว่า จนกระทั่งต้นไม้ดังกล่าวมีอายุมาก และตัดแต่งได้ยาก และเพื่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่และมองเห็นกันได้ในวงกว้างระหว่างบ้านเรือนทั้งสองฝั่งถนนสุขุมวิท รวมถึงการออกแบบตกแต่งเมืองให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม จึงได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ต้นเข็มซึ่งมีความทนทาน สามารถควบคุมระดับความสูงของต้นได้ดีมาปลูกแทน ช่วยคลุมหญ้าไม่ให้ขึ้นในบริเวณพื้นที่ปลูกได้  โดยทิ้งระยะการปลูกเป็นตอน ๆ สั้นยาวสลับกันไป เพื่อให้เกิดลายและช่องว่าง ซึ่งบริเวณดังกล่าวผ่านจุดยูเทริน และผ่านปากทางถนนแกลงกล้าหาญที่มุ่งสู่สนามกีฬาและสวนสาธารณะของเทศบาลฯ ด้วย

       คาดว่าจะใช้เวลาการปลูกจนแล้วเสร็จอีกอย่างน้อย ๑ เดือนนับจากนี้ และจากนั้นจะต้องบำรุงรักษาให้เติบโตอีกประมาณ ๑ ปี เพื่อให้ทรงต้นงอกงามเข้ารูป สามารถตัดแต่งได้ตามต้องการต่อไป 

       ท่่านที่สัญจรไปมาบริเวณเส้นทางดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์โปรดระมัดระวัง 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ผ่านเทศกาลกินเจด้วยความชื่นบาน ชื่นบุญ..นี้คือต้นทุนวัฒนธรรม นำสังคมเมืองแกลงอยู่เย็นเป็นสุขมาช้านาน

พิธีส่งเจ้าที่สะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน
เช้าตรู่วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
       เทศกาลกินเจของพี่น้องชาวเมืองแกลง ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคมนี้

พิธีเวียนธูปในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
     
 ตลอดสิบวันที่ผ่านมา ทั้งคณะกรรมการของสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ (ฮะเฮงตั๊ว) และสมาคมพุทธประชานุเคราะห์ (กุยอิงเกาะ) ต่างก็เหน็ดเหนื่อยไปกับการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจที่ได้ถือปฏิบัติกันมาในเมืองแกลงเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าสิบปีแล้ว นับแต่ครั้งที่โรงเจแห่งแรกยังตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรโวหาร ซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสได้แจ้งว่า ในอดีตได้มีการไปอัญเชิญองค์ฮุคโจ๊วมาจากอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีให้มาอยู่ที่บ้านตลาดสามย่าน กระทั่งปี พ.ศ.๒๕๐๙ จึงได้ขยับขยายออกมาที่ถนนสุขุมวิทแห่งหนึ่ง กับถนนหนองกันเกรา ป้ายทันใจอีกแห่งหนึ่งในเวลาต่อมา

ชื่นบุญ..ชื่นบาน..
ต่อตำนานกันเป็นรุ่น ๆ 

       นอกจากชาวเมืองแกลงจะได้ร่วมกันงดรับประทานเนื้อสัตว์แล้ว ทั้งสองโรงเจได้มีการจัดเตรียมอาหารเจรสชาติอร่อยไว้บริการ โดยในวันแรกมีการตั้งขบวนไปอัญเชิญเจ้าที่ท่าน้ำคลองประแส สะพานดำ และสะพานลมโชยตามลำดับ  ในช่วงกลางคืนมีการเดินเวียนธูป มีการทิ้งกระจาดที่ได้รับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาจากชาวบ้านร้านรวงผู้ใจบุญมอบให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ขัดสน ในช่วงท้ายงาน มีการแห่ขบวนลอยกระทงและปล่อยเต่า ก่อนที่จะมีพิธีอัญเชิญองค์ฮุคโจ๊วและเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกลับสู่สวรรค์ที่ท่าน้ำคลองประแส สะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน (สะพานฝั่งธน) และท่าน้ำสะพานลมโชยตามลำดับเช่นกัน ซึ่งโรงเจทั้งสองแห่งมีพิธีการขั้นตอนต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน นับเป็นงานประเพณีที่มีมาช้านาน มีการสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องในเมืองแกลง เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย

คับคั่งเพราะล้วนคนตั้งใจมาทำบุญ
ผักหญ้าก็พลอยขายดิบขายดีจนปลูกกันไม่ทันขาย
       เทศบาลตำบลเืมืองแกลง ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ และสมาคมพุทธประชานุเคราะห์ มา ณ โอกาสนี้ และพร้อมให้ความร่วม
มือสนับสนุนเทศกาลนี้
พิธีลอยกระทงในเทศกาลถือศีลกินเจ
ในค่ำคืนรองคืนสุดท้าย (๔ ตุลาคม ๒๕๕๔)
ต่อไป  รวมถึงพิธีล้างป่าช้าศพไร้ญาติที่จะจัดขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายน ปีหน้า (พ.ศ.๒๕๕๕) หลังจากที่ได้ว่างเว้นมากว่าสามสิบปี