โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

กระชับพื้นที่ ผักกระฉั่บ ผักพื้นบ้านหนึ่งเดียวของท้องที่ทางเกวียนที่เหมาะกับดินฟ้าอากาศในเมืองแกลง

แปลงผักกระฉั่บใต้ชายคาหน้าบ้านที่สร้างรายได้งาม
       เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยงานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง ได้นำเมล็ดพันธุ์ต้นผักกระฉั่บ ผักพื้นบ้านในท้องที่ตำบลทางเกวียน ย่านบ้านทะเลน้อย ไปขยายพันธุ์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ของเทศบาลฯ ตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่มีแผนจะปรับพื้นที่บริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะบางส่วน ให้เป็นสวนสาธารณะเชิงเกษตรในอนาคต

พื้นที่ขยายพันธุ์ต้นผักกระฉั่บ ณ สนามกีฬาฯ 
       ในส่วนของผักกระฉั่บนั้น เป็นไม้ล้มลุกที่ขึ้นอยู่ตามท้องนาภายหลังพ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ต้นมีความสูงประมาณ ๖๐ ถึง ๗๐ เซ็นติเมตร หลังปลูกแล้วประมาณ ๓ เดือนจะให้เมล็ด เมื่อได้เมล็ดแล้ว จะต้องนำไปแช่ไว้ในน้ำประมาณ ๒ เดือนเพื่อให้เปลือกเมล็ดนิ่มลง เนื่องจากเป็นเปลือกแข็ง จากนั้นจึงนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป หรืออาจนำไปปลูกในแปลงปลูกประมาณ ๑๐ ถึง ๑๒ วัน ก็จะได้ต้นอ่อนสำหรับนำไปจำหน่ายหรือรับประทานสด หรือผัดน้ำมัน หรือใช้ทำแกงส้ม มีคุณค่าทางอาหารสูง

เมล็ดผักกระฉั่บเปลือกแข็งและมีหนวดรอบเมล็ด
       ที่่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้นำเมล็ดต้นผักกระฉั่บมาปลูกและแช่เมล็ดไว้สำหรับนำมาขยายพันธุ์ในคราวนี้ เพื่อให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ชาวบ้านทะเลน้อยนำเมล็ดไปเพาะเป็นต้นอ่อนไว้ตามโรงเรือน หรือในบ้าน เนื่องจากต้นอ่อนไม่ต้องการแสงมากนักในการเจริญเติบโต สามารถนำผักกระฉั่บไปจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ ประมาณ ๕๐ ถึง ๘๐ บาทแล้วแต่ฤดูกาล เป็นอีกอาชีพหนึ่งในท้องถิ่นของเราที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่้น้องประชาชนได้ดีทีเดียว และเป็นผักพื้นบ้านที่มีเฉพาะในพื้นที่ตำบลทางเกวียนซึ่งควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง สามารถหาซื้อเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารได้ที่ตลาดเช้าและตลาดเย็นของเทศบาลตำบลเมืองแกลงจากแม่ค้าในท้องถิ่นได้ทุกวัน สนใจการปลูกหรือแปลงปลูก ติดต่อได้ที่งานพืชผักภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลฯ หรือกลุ่มผักกระฉั่บบ้านทะเลน้อย


    

  

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

ชุมชนโพธิ์ทองและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ "บ้านเมืองของเรา"

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการจากชุมชนโพธิ์ทอง และประธานชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ในการที่ได้มาศึกษาการดำเินินงานในภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ด้วยความยินดียิ่ง


       ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเต็มคณะได้นำพี่น้องจากชุมชนต่าง ๆ เดินทางด้วยรถขสมก. ของเทศบาลฯ เพื่อไปชมกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการของเสีย ไม่ให้เสียของ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อได้ทราบว่าขยะที่เพิ่มขึ้นแต่ละวัน มีกระบวนการจัดการอย่างไรในเทศบาลของเรา ก่อนที่จะแปรรูปไปเป็นปุ๋ย และแปรไปเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหาร เช่น สวนผักลอยฟ้า นอกจากนี้ ยังได้ไปชมพร้อมรับฟังการบรรยายที่มาที่ไปของอาคารหอประวัติศาสตร์เมืองแกลง สะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน กาีรพัฒนาสนามกีฬา การเตรียมการก่อสร้างสถานีย่อยการประปาเทศบาลแห่งที่ ๒ และแห่งที่ ๓ การเตรียมการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลฯ และกระบวนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำคลองประแสเพื่อบริการพี่น้องประชาชนชาวเืมืองแกลง


       ทั้งนี้ เทศบาลฯ มีความปรารถนาให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตลอดเวลา และปรารถนาที่จะให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ที่ท่านมีความถนัดชำนาญ เพื่อนำความรู้ความสามารถ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเราร่วมกัน

เพริศทัศนาภาพเพิ่มเติมจากงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ ได้ที่ http://picasaweb.google.com/phunumthip/fcLKwE#5567606807713098050

เดิน วิ่ง รอบไหน ยาวเท่าไหร่ในสนามกีฬาฯ เทศบาลฯ มีคำตอบ

สระเก็บน้ำดิบแห่งใหม่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลฯ เดินวิ่งได้แล้ว
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขยายพื้นที่การพัฒนา ณ สนามกีฬาเฉลินพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา โดยจัดทำโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบขนาดพื้นที่ ๑๒ ไร่ ที่ระดับความลึก ๔ เมตรจากระดับพื้นดินเดิม พร้อมปูด้วยดินลูกรังหนา ๑๐ เซ็นติเมตร กว้าง ๔ เมตร รอบคันสระ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเดิน วิ่งออกกำลังกาย พร้อมกันนี้ ดินที่ขุดขึ้นมาได้นำไปใช้ปรับระดับดินในบริเวณเดียวกัน และนำไปถมดินปรับระดับเตรียมก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลในอนาคต

ข้อมูลความยาวรอบสระน้ำแห่งใหม่
       ในโอกาสนี้ เทศบาลฯ จึงขอส่งข้อมูลระยะทางสำหรับผู้นิยมการเดินและวิ่งออกกำลังกาย และผู้สนใจทุกท่านได้ทราบว่า สระแห่งใหม่นี้ เมื่อดูตามรูปถ่ายทางอากาศ ถูกออกแบบขุดขนานแนวคลองประจำเมืองไปโดยตลอด ส่วนคันสระด้านทิศใต้ มีการออกแบบเพื่อให้คงพื้นที่ใช้สอยสำหรับกิจกรรมนันทนาการและกิจการสถานีประปา สถานีย่อยแห่งที่ ๓ ของเมืองในอนาคต รูปสระที่ออกมาจึงมีลักษณะคล้ายเด็กคลาน มีความยาวตลอดแนวสระคิดเป็น ๗๕๖ เมตร โดยมีเส้นรอบวงกลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบยาว ๓๓๓ เมตร ฉะนั้น หากท่านเดินหรือวิ่งออกกำลังกายรอบคันสระน้ำแห่งนี้หนึ่งรอบ จะมีความยาวเท่ากับ ๗๕๖ เมตร

ความยาวรอบสระสี่เหลี่ยมอยู่ที่รอบละ ๕๐๐ เมตร
       ส่วนความยาวรอบคันสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมเดิม คิดเป็น ๕๐๐ เมตร ความยาวลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอล คิดเป็น ๔๐๐ เมตร และความยาวรอบพื้นที่ซึ่งได้พัฒนาแล้วเดิม คิดเป็นรอบละ ๑ กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเดินวิ่งออกกำลังกายและการเผาผลาญแคลอรีในร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทั่วทุกคน

ความยาวลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอลคือ ๔๐๐ เมตร
ความยาวรอบใหญ่คือ ๑ กิโลเมตร
       รายละเอียดสามารถชมได้ที่ muangklangnews.com

๑๐ กุมภานี้ เชิญฟัง "ยลระยอง มองเมืองแกลง วันนี้...วันหน้า กับผู้ว่าฯ สยุมพร ลิ่มไทย"

สยุมพร ลิ่มไทย
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะได้เพิ่มพูนข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในพื้นที และจากบุคคลผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาบ้านเมือง ผ่านการสื่อสารไปสู่พี่น้องประชาชนเรื่อยมา

       และในโอกาสวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เทศบาลฯ ได้เรียนเชิญนายสยุมพร ลิ่มไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ปัจจุบัน เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มาบรรยายพิเศษในหัวเรื่อง "ยลระยอง มองเมืองแกลง...วันนี้...วันหน้า...ในสายตาผู้ว่าฯ สยุมพร ลิ่มไทย" ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำันักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๑๒ นาฬิกา

       ทั้งนี้ นายสยุมพร ลิ่มไทย เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยมาหลายปี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในโครงการโอทอป หรือ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่ง คือ ที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสตูล และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเมื่อเดือนกันยายน ปีที่่ผ่านมา เป็นผู้หนึ่งที่ผลักดัน "อยู่ระยอง รักระยอง" เป็นผู้มากด้วยทักษะประสบการณ์ความชำนาญในการบริหารพัฒนาจังหวัดระยอง และมีมุมมองที่เข้มข้นมากด้วยข้อมูลเนื้อหาของการเจริญเติบโตของจังหวัดระยอง และมีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเรื่องรูปแบบอันพึงปรารถนาในการพัฒนาเมืองแกลงที่เหมาะสมกับความเป็นอำเภอแกลงเป็นอย่างดี

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมฟังการถ่ายทอดมุมมองประสบการณ์ดังกล่าวตามวันและเวลาข้างต้น โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล หรือติดตามฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๔ เสียงจากเมืองแกลงได้

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ประธานชุมชน ๕ คนเก่าใหม่ ชาวบ้าน "ชอบเลือกได้"

นายอำนวย เสนาะ ชุมชนบ้านในยาง
ด.ต.สุรเทพ แก้วเกตุ ชุมชนหนองกระโดง
       ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนกันใหม่รวม ๕ แห่งที่หมดวาระการทำงาน ๔ ปีลง ได้แก่ชุมชนในยาง หนองกระโดง หนองแตงโม สุนทรโวหาร และ แกลงแกล้วกล้า

ปรวีร์ วัฒนานุกิจ ชุมชนแกลงแกล้วกล้า
       ผลปรากฏว่า การเลือกตั้งผ่่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายอำนวยเสนาะ ด.ต.สุรเทพ แก้เกตุ นางทัศนีย์ วิสุทธารรรม นายสุนทร อาตายะพันธ์ และนายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชุมชนในยาง หนองกระโดง หนองแตงโม สุนทรโวหาร และแกลงแกล้วกล้า ตามลำดับ ชนิดไม่ปรากฏมีผู้สมัครเข้าแข่งขัน

       หลังจากนี้ เทศบาลฯ จะได้รอการพิจารณาการคัดเลือกคณะกรรมกาุรชุมชนในฝ่ายต่าง ๆ จากประธานชุมชนทั้ง ๕ แห่ง ก่อนที่จะนำเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

ทัศนีย์ วิสุทธาธรรม ชุมชนหนองแตงโม
นายสุนทร อาตายะพันธ์ ชุมชนสุนทรโวหาร
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอแสดงความยินดีกับประธานชุมชนทั้ง ๕ แห่งมา ณ โอกาสนี้

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

อุ่นไอดนตรี กับ "Valentine's Singing Contest 2011"

       หลังจากโครงการประกวดดนตรีที่ได้จัดติดต่อกันมาหลายปีตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ทั้งการประกวดดนตรีสัญจรตามชุมชนต่าง ๆ การประกวดดนตรีที่โรงเรียนแกลงฯ ลานกีฬาสุนทรโวหาร ลานน้ำพุหน้าเมือง
  
       ล่าสุด กองการศึกษาได้ฤกษ์เปิดโครงการประกวดดนตรี Valentine's Sting Contest 2011 ตามนโยบายด้านนันทนาการของคณะผู้บริหาร ซึ่งในปีนี้ กำหนดจัด ณ ลานเพลิน บริเวณสวนหมากสง ริมสระน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ในวันที่ ๑๐ วันที่ ๑๑ และชิงชนะเลิศในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์นี้

       ผู้สนใจรายละเอียด หลักเกณฑ์ กติกาการประกวดสามารถเข้าค้นหาข้อมูลได้ที่ http://muangklang.com/suksa/54ValentineMusic/Scheduled54.html หรือติดต่อกองการศึกษา โทรศัพท์ ๐๓๘ ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๓๐๕ ๓๐๖ ในเวลาราชการ

๑๘ ล้อเข้าโค้งได้ แต่กะบะท้ายเทกระจาดอิฐมวลเบา

        วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา รถบรรทุก ๑๘ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๒๒๘๕ ระยอง ระหว่างบรรทุกอิฐมวลเบามาถึงบริเวณหน้าโรงแรมวชิรา ถนนสุขุมวิท อิฐมวลเบาบนรถจำนวนหนึ่งได้ตกลงมาแตกชำรุดบนพื้นถนน ทำให้การจราจรติดขัด และพื้นผิวถนนสกปรกไปด้วยเศษอิฐและฝุ่นละออง งานเทศกิจและงานนิติการ เทศบาลตำบลเมืองแกลงจึงได้เข้าพบกับผู้ขับรถเพื่อแจ้งให้ไปเทศบาลฯ เพื่อชำระค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจำนวน ๑๕๐๐ บาท จากนั้นได้แจ้งให้รถบรรทุกน้ำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้ากู้ภัยแกลงมาเก็บเศษวัสดุและล้างทำความสะอาดผิวทางกลับสู่สภาพใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้เปรียบเทียบปรับผู้ขับขี่ที่ประมาทเลินเล่อด้วยเช่นกัน

       เทศบาลฯ ขอความร่วมมือผู้ขับรถทุกท่านได้โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องตรวจตราด้วยความรัดกุม เพื่อมิให้เกิดเหตุรำคาญ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

นายกฯ เทศบาลตำบลห้วยกะปิพร้อมคณะรุดศึกษา งานจัดการของเสียเมืองแกลง     วันนี้ (25 ม.ค.) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จ.ชลบุรี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานฯ เรื่องการจัดการขยะและของเสีย นำทีมโดยนายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ และพนักงานของเทศบาลฯ
เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ไม่มีหลุมฝังกลบขยะเป็นของตนเอง ต้องทิ้งขยะร่วมกับหลุมขยะของเทศบาลเมืองบ้านบึง และประกอบกับเทศบาลตำบลห้วยกะปิเป็นเมืองท่องเที่ยว มีขยะจำนวนมาก จึงมีความพยายามที่จะหาวิธีการในการกำจัดขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงเป็นอีกแหล่งความรู้หนึ่ง ที่เทศบาลตำบลห้วยกะปิมีความสนใจในวิธีการจัดการขยะของเมืองแกลง ที่มุ่งเน้นการการนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับชุมชน และการใช้เครื่องมือสิ่งมีชีวิตและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม จนสามารถเปลี่ยนจากของเสียให้กลับมาเป็นอาหารโดยผ่านกระบวนการบำรุงดินและน้ำให้สามารถเพาะปลูกพืชอาหารได้ในที่สุด 


งานป้องกันฯ เตรียมทำความสะอาดศาลเจ้าห้าแห่งรับเทศกาลตรุษจีน

              ในวันที่ ๓๐ มกราคม ที่จะถึงนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะได้ออกบริการประชาชนในเทศกาลวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ โดยจะได้ออกบริการล้างทำความสะอาดศาลเจ้าต่าง ๆ ในเขตเทศบาล รวม ๕ แห่งดังนี้


       ๑.ศาลเจ้าพ่อฮกเต็ก เวลา ๙ นาฬิกา


        ๒.ศาลเจ้าสามย่าน เวลา ๙ นาฬิกา

        ๓.ศาลเจ้าทางเกวียน เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา

       ๔.ศาลเจ้าหนองแตงโม  เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา

       ๕.ศาลเจ้าแหลมท่าตะเคียน เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา

๓๐ มกรานี้ ไปช่วยกัน
       สาธุชนลูกศิษย์ลูกหาประจำศาลเจ้าต่าง ๆ  สามารถไปร่วมกันล้างทำความสะอาดศาลเจ้า เพื่อเตรียมไว้สำหรับพิธีเซ่นไหว้เจ้าของพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกลงได้ตามวันเวลาที่งานป้องกันฯ ได้กำหนดไว้ข้างต้นต่อไป

       อนึ่ง ขอให้ทุกท่านได้โปรดเพิ่มความระมัดระวังฟืนไฟจากการจุดธูปเทียนเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาอัคคีภัย...

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

สนข.ตะลอนทัวร์ด้วยขสมก. ทั่วเมืองแกลง

       ในโอกาสที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)ได้จัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคคลด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค หลักสูตร "แผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาคกับการพัฒนาจังหวัด"

      เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคมที่ผ่านมา จึงได้ประสานงานของเข้ารับฟังหลักและแนวคิดในการจัดระบบการเดินทางในเขตเมืองแกลง จากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ซึ่งได้อรรถาธิบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออกรวม ๖๐ คน โดยได้กล่าวถึงเรื่องการติดตั้งระบบสัญญาณไฟเขียวไฟแดงที่สี่แยกหมอเปลี่ยนเพื่อย่นระยะการเดินทางและแก้ปัญหารถติดขัดบริเวณถนนสุขุมวิทช่วงสี่แยกภิบาลพัฒนาถึงสี่แยกป้ายทันใจ การขออนุญาตขุดเจาะทางเท้าเพื่อนำยานยนต์เข้าจอดในบ้าน การออกเทศบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล การส่งเสริมการลงทุนกิจการที่จอดรถให้เช่าในภาคเอกชน การปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางคู่ขนานถนนสุขุมวิท เพื่อเป็นทางหลวงท้องถิ่นในกรณีของถนนเกาะหนองโบสถ์ และถนนท่ายายบุญ การให้บริการรถขนส่งเมืองแกลงหรือ ขสมก.ของเทศบาลฯ เพื่อลดการใช้ยานยนต์ส่วนบุคคลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
       หลังจากนั้น คณะจากสนข. ได้มีการแลกเปลี่ยนและซักถามก่อนที่จะออกเดินทางชมเส้นทางถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงด้วยรถขสมก.

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

ส.ว.เมืองแกลงสำแดงพลัง ขึ้นชมสวนผักลอยฟ้าคึกคัก

       เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอแกลงหลังเก่า) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ  โดยมี นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “สมุนไพรไทยและผักพื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ”  ซึ่งมีผู้สูงอายุหรือที่เรียกกันติดปากว่า สว. (สูงวัย) เมืองแกลง เข้าร่วมกว่า 200 คน
                
       ในช่วงบ่าย เทศบาลฯ ได้นำผู้สูงวัย เดินทางด้วยรถ ขสมก. ไปเยี่ยมชมศูนย์การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออก มุ่งเน้นเรื่องสวนผักลอยฟ้า (Rooftop vegetables) ซึ่งมีการสาธิตแปลงปลูกผักนานาชนิดบนดาดฟ้าอาคารป้องกันฯ ของเทศบาล เพื่อแสดงการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลไส้เดือนในการบำรุงดิน ประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านเพื่อมีผักสด สะอาดไว้รับประทาน และทำเป็นงานอดิเรก เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะแก่ช่วงวัย ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สูงวัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ

โมเดลจำลองศูนย์การเรียนรู้โลกร้อน รอบเจรจาที่ ๑.. คลอดสมใจ

หมู่องค์ประกอบสโมสรชาวแกลงและศูนย์การเรียนรู้
ในเนื้อที่ ๓.๕ ไร่ ณ ริมน้ำคลองประแส สนามกีฬาฯ
       พลันที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ประสานงานโดยคุณนงพัลค์ จั่นเจริญมายังเทศบาลตำบลเมืองแกลงว่า บริษ้ัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะพิจารณาสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ การลดโลกร้อนศูนย์ที่ ๓ ในโครงการโตโยต้าลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

       หลังจากนั้น เทศบาลฯ ได้ประสานงานกับส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่อยมา โดยนำคณะจากบริษัทป่าเหนือจำกัด ภายใต้การนำของอาจารย์จุลพร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาแนวคิดในการนำเสนองานดังกล่าวซึ่งยึดเอาความเป็นตัวตนทุก ๆ องคาพยพของความเป็นเมืองแกลงเป็นตัวตั้งในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งได้นำคณะสำรวจสภาพบ้านเรือน ชีวิตความเป็นอยู่ พืชผล แม่น้ำ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองแกลงเรื่อยไปจนถึงบ้านปากน้ำประแส เมืองจันทบุรี เมืองระยองมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วกระทั่งบัดนี้

       ในวันนี้ ทางคณะผู้ออกแบบได้นัดหมายนำเสนอโมเดลจำลองการจัดอาคารสถานที่เพื่อรองรับทั้งในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ และรองรับแนวคิดเรื่องอาคารและลานรวมถึงตัวสโมสรชาวแกลง ซึ่งจะก่อสร้างขึ้น ณ ริมน้ำคลองประแส บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษาของเทศบาลตำบลเมืองแกลงในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมีการลงพื้นที่จริงเพื่อพิจารณาแบบจำลองในวันเดียวกัน

       โมเดลจำลองดังกล่าว ประกอบด้วย อาคารส่วนหน้าเข้าสู่พื้นที่ซึ่งจะอาศัยลักษณะเรือนไม้เดิมของบ้านตลาดสามย่านและบ้านปากน้ำประแสเป็นอาคารต้อนรับส่วนหน้า หลังจากนั้น จะเชื่อมโยงมาสู่อาคารสโมสรซึ่งยึดอัตลักษณ์เรือนในพื้นที่เป็นสำคัญในการออกแบบ อาคารห้องสุขา อาคารจัดประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้ ๒ อาคาร อาคารจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ไปใช้สนามกีฬาและผู้เข้าชมศูนย์ฯ อาคารมุมสำหรับพักผ่อนริมน้ำ ซึ่งหลังจากนี้ จะเป็นการพิจารณาแบบโดยละเอียดเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกครั้ง

       เทศบาลตำบลเมืองแกลงมุ่งหวังที่จะก่อสร้างเพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ และอาคารสโมสรชาวแกลง ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะในอนาคตอันใกล้นี้ ได้สร้างเสริมทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ได้คงความเป็นภารดรภาพ ความเป็นสังคมปฐมภูมิ หัวบ้านท้ายบ้านของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไว้สืบไป โดยเมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติม เมืองแกลงนิวส์จะได้นำเสนอท่านทราบทุกระยะต่อไป

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

ร่างเทศบ้ัญญัติการจัดระเบียบอาคารที่ดำเนินการไม่ถูกต้องคืบหน้าไปอีกขั้น

       เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ผู้นำชุมชน กำหนดจัดประชุมเพื่อถกประเด็นการยกร่างเทศบัญญัติอันว่าด้วยอาคารที่ลงมือดำเนินการก่อนยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นครั้งที่ ๒ ที่จะเป็นสาระสำคัญในการจัดระเบียบอาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ที่ประชุมหารือให้ความเห็นร่วมกันเพื่อให้เทศบ้ญญัติว่าด้วยการจัด
ระเบียบอาคารที่ดำเนินการก่อนได้รับอนุญาตมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อเมืองแกลงโดยรวม
       ในที่ประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นถึงที่มาของปัญหา ความพยายามอาศัยหลักกฎหมายที่ส่งเสริมให้เข้าดำเนินการจัดระเบียบการปลูกสร้างอาคารได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น หลักเกณฑ์การพิจารณาและการใช้ดุลยพินิจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยในการประชุมรอบต่อไป จะเป็นการเข้าสู่รายละเอียดในหัวข้อว่าด้วยการออกระเบียบเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งเทศบาลฯ คาดว่า จะสามารถทันนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ และเมื่อผ่านกระบวนการทางสภาไปแล้ว จะได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และคาดว่า หลังจากนั้น จะสามารถบรรเทาปัญหาการลงมือดำเนินการเกี่ยวกับอาคารก่อนยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และทันต่อการแก้ไขปัญหาอันเป็นผลพวงของการเติบโต การเปลี่ยนแปลงของเมืองแกลงเพื่อความสงบเรียบร้อย ปลอภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับไป

เก็บตกตำรวจทางหลวงทำฮาลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ที่สามย่าน

       เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา กองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งดูแลรับผิดชอบทางหลวง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้จัดกิจกรรมการให้บริการเชิงรุก โดยรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ที่จุดพักรถปั๊มน้ำมันเชลล์ สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส สี่แยกโพธิ์ทอง อ.แกลง ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค.53-3 ม.ค.54 นำโดย พ.ต.ท.ธงชัย วิไลพรม รอง.ผกก.ทล.3 ซึ่ง
       มีกิจกรรมดังนี้
1.ยมทูตตรวจใบขับขี่ แลกคูปองส่วนลดค่ากาแฟ-อาหาร 10.-
2.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฏจราจร การขับขี่ปลอดภัย
3.โชว์รถตรวจการ รถวิทยุของตำรวจทางหลวง
4.หุ่นจ่าเฉย กับหุ่นจ่ายิ้มให้ร่วมถ่ายภาพ
5.ประชาสัมพันธ์การโหลดแอปพลิเคชั่นจาก Iphone
6.ส่งฉลากชิงรางวัลที่พักโรงแรมที่ พัทยา และบางแสน

       ผลที่ได้คือ การได้รับคำชมเชยจากนักเดินทางท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศที่แวะเข้ามาในปั๊มน้ำมันแห่งนี้ โดยต่างให้ความชื่นชมตำรวจทางหลวงในด้านแนวคิดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องก้ันลดอุบัติเหตุแนวใหม่อย่างมากมาย ช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยเพลียจากการเิดินทางได้ด้วยรอยยิ้ม 
(ขอบคุณคุณกรทัศน์ คุณาวุฒิที่เื่อื้อเฟื้อภาพพร้อมข้อมูล)

(ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=477523806769&set=a.476602061769.257338.586481769&pid=6331849&id=586481769 )

สระน้ำแห่งใหม่สนามกีฬา ใกล้จะแล้วในไม่กี่เพลา

ซ้ายมือเห็นไกล ๆ คือวัดบ้านนา
       เหลืออีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นับจากวันนี้ งานขุดดินบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ก็จะแล้วเสร็จ โดยบริเวณที่ขุดดินความลึก ๔ เมตรนี้ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามกีฬา มีพื้นที่ของสระที่ขุดขนาด ๑๒ ไร่ มีคันสระกว้าง ๔ เมตรรอบสระ และระดับพื้นที่บริเวณนี้ต่ำกว่าระดับดินเ้ดิมของสนามกีฬาส่วนที่ถมดินแล้วประมาณ ๖๐ เซ็นติเมตร

       ดินที่ขุดขึ้นมานั้น นอกจากถมพื้นที่รอบสระแห่งนี้แล้ว ยังนำไปถมพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของที่จอดรถยนต์ได้อีก ๑๓ ไร่ครึ่งซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อประหยัดเม็ดเงินงบประมาณ และจากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ระดับน้ำใต้ดินของสระแห่งนี้ ซึ่งมีคลองขนาบไปตลอดแนวด้านทิศเหนือ เริ่มสูงขึ้นที่ระดับประมาณ ๑ เมตร ๒๐ เซ็นติเมตรจากก้นสระ ทั้งนี้ เชื่อแน่ว่า ในฤดูฝนปีนี้ ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมากอย่างแน่นอน

เสริมดินลูกรังอีก ๑๐ เซ็นติเมตรรอบคันสระ
ก่อนอาทิตย์จะจากฟ้า..
       ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนที่ไปออกกำลังกาย ณ สนามกีฬา ให้ท่านสามารถไปเดินหรือวิ่งรอบสระน้ำแห่งใหม่นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหากมีเด็กเล็กไปกับท่าน ขอได้โปรดเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการพลัดตกลงไปในสระ เนื่องจากเป็นสระแห่งใหม่ การใช้งานอาจยังไม่คุ้นเคย

คลิ้กชมวีดีโอสั้นได้ที่ http://www.facebook.com/video/video.php?v=187149501304790

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

อสม.หยอดวัคซีนโปลิโอ หน ๒ เด็กไทย เด็กเทศตรึม

   
 
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง รณรงค์และหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ให้แก่เด็กแรกเกิด - 5 ปี รวมถึงเด็กที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว โดยไม่แยกเชื้อชาติและสัญชาติ  ซึ่งการหยอดวัคซีนดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 มีเด็กไทยจำนวน 778 คน เด็กต่าวด้าว จำนวน 47 คน หลังจากได้ดำเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีสถิติเป็นเด็กไทย จำนวน 778 คน เด็กต่างด้าว จำนวน 57 คน
            ในการนี้ นายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรีได้เดินทางตรวจเยี่ยมการทำงานของ อสม. ทั้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และที่ทำการสาธารณสุขชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นพบปะพูดคุยสอบถามถึงสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน