โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ถึงเวลานักเรียนอยู่เมืองแกลงฯ อพยพกลับสถานที่จริง ถนนแกลงกล้าหาญ..พฤหัสฯ ที่ ๒๑ มิถุนายน ศกนี้

       เทศบาลตำบลเมืองแกลง กำหนดย้ายที่เรียนของนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จากเรือนหอประวัติเมืองแกลง ถนนสุนทรโวหาร บ้านตลาดสามย่าน ไปอยู่ ณ เรือนบ้านดิน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา  สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ถนนแกลงกล้าหาญ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ศกนี้

       ทั้งนี้ จากที่การเปิดเทอมภาคแรก ประำจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา เทศบาลฯ จำเป็นเลื่อนการใช้สถานที่จริงของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงออกไป เนื่องจากงานปรับพื้นทางเดินเท้า งานปรับภูมิทัศน์ และห้องสุขา ยังไม่เรียบร้อย เพราะฝนเป็นอุปสรรคทำให้งานล่าช้ากว่ากำหนด แต่ขณะนี้ งานคงค้างต่าง ๆ ได้แล้วเสร็จมีความพร้อมเข้าใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้ว ขาดแต่การปูแผ่นกระเบื้องทางเดินเท้าเพื่อเพิ่มความสวยงามลงบนทางเดินเท้าคอนกรีตเท่านั้น ซึ่งจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนแต่อย่างใด ขณะที่งานวางระบบน้ำประปาและไฟฟ้าแสงสว่างรอบสถานที่แล้วเสร็จทุกส่วน 


       โอกาสเดียวกันนี้ คุณวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๑ และเขต ๒ ได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่อีกทางหนึ่งพร้อมให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการบริหารจัดการในลำดับต่อไป ซึ่งเทศบาลฯ มั่นใจว่า บริเวณสถานที่จริงของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ณ ถนนแกลงกล้าหาญ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ นี้มีอากาศถ่ายเทที่ดี มีภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง โดยเทศบาลฯ จะนำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๒๙ คนขึ้นรถขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) เข้าเยี่ยมชมสถานที่เรียนก่อนในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่

       จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน