โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔

http://www.manager.co.th/vdo/defaultrun.aspx?NewsID=5530000195318

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย
      
       บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกท่านทุกๆ คน ให้มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา.
      
       ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเอง มีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น. ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้. คือ ให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ. ทุกคนทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.
      
       ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่ม่ทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน.

แสงไฟสว่างไสวต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ที่แยกแกลง บ้านบึง และแยกโพธิ์ทอง

แยกภิบาลพัฒนา คือ city entrance ของบ้านเรา
เสาไฮเมสที่เทศบาลฯ ลงทุนบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ สุขุมวิท
แยกโพธิ์ทองมีทัศวิสัยการขับขี่ดียิ่งขึ้นในยามวิกาล
แยกภิบาลพัฒนาสว่างไสวมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้รถใ้ช้ถนนยิ่งขึ้น โดยได้ติดตั้งเสาไฟไฮแมสขนาดความสูง ๒๐ เมตรด้วยงบประมาณของเทศบาล บนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓ สุขุมวิท ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นที่บริเวณแยกแกลง บ้านบึง (ภิบาลพัฒนา) จุดเชื่อมระหว่างจังหวัดชลบุรี ระยอง( แกลง) จันทบุรี ตราด และที่แยกโพธิ์ทอง เชื่อมอำเภอเขาชะเมา อำเภอวังจันทร์ ทั้งนี้สืบเนื่องจากทั้งสองแห่ง มีปริมาณการจราจรคับคั่ง และที่ผ่านมาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณร่องกลางถนนนอกความรับผิดชอบของเทศบาลฯ มักชำรุดบ่อยและมีความล่าช้าในการซ่อมแซม ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ รวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
       คณะผู้บริหาร จึงได้ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๔ สำหรับประชาชน และจากนี้ จะได้ติดต่อประสานงานเพื่อขอติดตั้งเสาไฟไฮแมสในบริเวณ สี่แยกหมอเปลี่ยน บริเวณดอนมะกอก บริเวณแยกป้ายทันใจ แยกมาบพวา ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สวัสดีปีใหม่จากโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม

 วันนี้เวลา ๑๐ นาฬิกา นายสมนึก คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีในเทศกาลวันปีใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือถึงกรอบความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในโอกาสต่อไป ซึ่งในช่วงปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ เทศบาลฯ จะสนับสนุนโครงการจัดครูสอนพิเศษในแขนงวิชาต่าง ๆ ตามความประสงค์ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์

อนึ่ง ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่สองของปีการศึกษานี้เมื่อเดือนพฤศจิการยนที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้เปิดเส้นทางการเดินรถ ขสมก.เพื่อให้บริการรับส่งนักเรียนโรงเรียนวัดสารนารถธรรมารามครอบคลุมพื้นที่ทั้งฝั่งด้านทิศเหนือและทิศใต้ของถนนสุขุมวิท เป็นโซนพื้นที่ใหม่ล่าสุดมาแล้วก่อนหน้านี้

ผู้ค้ารายใหม่ ไม่ต้องไปไกล มาจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง

จดทะเบียนพาณิชย์ที่กองวิชาการฯ
ชั้น ๓ 
เทศบาลตำบลเมืองแกลงจะเริ่มภารกิจรับจดทะเบียนพาณิชย์จากผู้ประกอบการค้ารายใหม่ในเขตเทศบาล  ภายหลังจากที่รับการถ่ายโอนภารกิจนี้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแล้ว เพื่อผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงจังหวัดระยองการรับจดทะเบียนพาณิชย์โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ท่านผู้ประกอบการค้ารายใหม่ สามารถยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๘ - ๖๗๕๒๒๒ ต่อ ๓๐๖

ขสมก.หยุดวิ่งข้ามปี ๓๑ ธันวาคม ๕๓ ถึง ๓ มกราคม ๕๔

       รถขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) จะหยุดวิ่งบริการรับส่งประชาชนไปสนามกีฬาฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ีวันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ศกนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ และจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติทุกรอบการเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่วันอังคารที่ ๔ มกราคม เป็นต้นไป

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ อวยพรปีใหม่เทศบาลฯ

       วันนี้เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต ๒ และคณะได้เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เพื่อกล่าวแสดงความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน และร่วมอวยพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ให้ทั้งสองหน่วยงานได้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองหน่วยงานได้สนับสนุนภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นด้วยดีมาโดยตลอด และจะร่วมกันเดินหน้าพัฒนาโครงการต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลต่อไป

ผู้ว่าฯ ระยอง ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ชวนพร้อมกันรณรงค์ลดอุบัิติเหตุช่วงปีใหม่

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
       วันนี้ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ขึ้น ณ บริเวณลานน้ำพุหน้าเมือง แยกถนนแกลง บ้านบึง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยจังหวัดระยองมีความตั้งใจที่จะลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ลงจากเดิมเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ได้ขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับรถได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและต่อผู้อื่นในการขับขี่ยวดยาน เพื่อมิให้เกิดการสูญเสีย
ขบวนรณรงค์สวมหมวกกันน็อคเพื่อลดอันตราย
       พร้อมกันนี้ ท่่านผู้ว่าฯ ได้ถือโอกาสขอบคุณทุกภาคส่วนและกล่าวอวยพรพี่น้องชาวเมืองแกลงในเทศกาลปีใหม่นี้ ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจจุดตรวจอื่น ๆ ต่อไป

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เสือพบสิงห์ สองขิงแก่ใจงาม... เรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่

ลุงตุ้น (ธีรชัย รุธิรวุฒิ)
ผู้มอบไม้มะค้าแก่เทศบาล
       หลังจากที่อาคารหอประวัติเมืองแกลงได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามเค้าโครงเดิมของอาคารสถานีตำรวจภูธร แกลง หลังเก่าจนแล้วเสร็จเมื่อสักสามเดือนที่ผ่านมา ในการประชุมกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) นัดหนึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลงได้เอ่ยปากสอบถามเรื่องไม้ที่จะเสาะหาเพื่อนำไปแกะสลักป้ายชื่อ "หอประวัติเมืองแกลง" ไว้ติดที่หน้าจั่วของอาคาร นายธีรชัย รุธิรวุฒิ (ลุงตุ้น) รองประธานชุมชนบ้านดอนมะกอก ผู้ยึดการทำโรงเลื่อยไม้เป็นอาชีพ ได้ออกปากมอบไม้มะค่าให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงนำไปแกะสลักตามประสงค์โดยพลัน

ลุงประกอบ รัตนภรณ์
ผู้แกะสลักป้าย
       เป็นเวลาเดียวกับที่คุณลุงประกอบ รัตนภรณ์ ได้ตกปากรับคำที่จะแกะสลักงานดังกล่าวให้ หลังจากที่ได้ไปชมพิศอาคารหอประวัติเมืองแกลงที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จในค่ำวันหนึ่ง โดยที่คุณลุงประกอบ รัตนภร์ในวัยร่วมแปดสิบปีนี้ นับเป็นผู้มีฝีมือทางงานแกะสลักเนื้อไม้คนสำคัญของเมืองแกลง ที่ต้องใช้ความเพียรพยายาม ความสุขุมเยืือกเย็น และประสบการณ์อย่างยิ่ง กว่าจะได้เป็นชิ้นงานออกมาชิ้นหนึ่ง ควบคู่ไปกับความเป็นผู้มีอารมณ์สุนทรีย์จากการเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดของท่าน อาทิ ระนาด แอ๊คคอเดี่ยน ซอ เป็นต้น

เพื่อโลกระบือ
       ขณะนี้งานแกะสลักป้ายหอประวัติเมืองแกลง เสร็จไปแล้วกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะสำเร็จทั้งหมดไม่เกินต้นเดือนมีนาคม ศกหน้านี้ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนโดยทั่วไป ถึงจิตใจอันเป็นกุศล จิตใจอันเป็นสาธารณะของทั้งสองท่านนี้ให้ปรากฏสืบต่อไปในภายภาคหน้า เทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบพระคุณในน้ำใจอันงดงามของคุณธีรชัย รุถิรวุฒิ และคุณลุงประกอบ รัตนภรณ์ มา ณ โอกาสนี้

งานวันพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดทะเลน้อย

       วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เป็นวันปราดาภิเษก ขึ้นครองราชสมบัติ ภายหลังกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแก่พม่าเป็นหนที่สองในปี พ.ศ.๒๓๑๐
  
       วัดราชบัลลังก์ หรือวัดเนินสระ หรือวัดทะเลน้อย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เขตติดต่อกับพื้นทีด้านทิศใต้ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้จัดงานในวันนี้ขึ้นจนถึงวันพรุ่งนี้ ด้วยมูลเหตุข้อสินนิษฐานทางประวัติศาสตร์ว่า วัดทะเลน้อยนี้ เป็นวัดที่ทัพพระเจ้าตากได้แวะมาพักก่อนเข้าตีเมืองจันทบุรี และเป็นที่เผาศพทหารหาญในยุคนั้น ภายหลังที่ยึดกรุงศรีอยุธยาคืนได้สำเร็จแล้ว ทรงให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่วัด เรียกกันมาแต่ก่อนว่า วัดเนินสระ ด้วยเป็นที่เนินล้อมรอบด้วยท้องนา และเคยพบบัลลังก์ของพระองค์ท่านในวัดนี้ จังเรียกวัดนี้ว่า วัดราชบัลลังก์  ภายหลังได้นำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาิติมาจนกระทั่งทุกวันนี้

       โดยพิธีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราช ได้กระทำในช่วงเช้า มีนายธาตรี นามาะสนธิ นายอำเภอแกลงเป็นประธาน พร้อมด้วยแขกเหรื่อมาร่วมงานมากมาย อาทิ ส.ส.นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนละแวกใกล้เคียง เป็นต้น ในการนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และรถ ขสมก. รับส่งเข้าออกงาน

หอกระจายข่าวแบบสุเหร่า มัสยิด ให้ข้อคิดช่องทางการสื่อสารถึงชาวประชา

หอกระจายจ่าวอาคารสนง.เทศบาลฯ
   
หอกระจายข่าวชุมชนวัดสารนาถฯ
       งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการสื่อสารตามนโยบายคณะผู้บริหารในอีกบริบทหนึ่ง นอกจากระบบส่งกระจายเสียงแบบเสียงตามสาย แบบกระจายเสียงตามคลื่นวิทยุ FM 104 เสียงจากเมืองแกลง แบบผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ ๔ ช่องทาง (ใน www.muangklang.com) และระบบ sms (Short messege service) แล้ว ล่าสุดได้ทดลองติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบหอกระจายข่าว แบบเดียวกับหอกระจายเสียงตามสุเหร่ามัสยิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถได้ยินในระยะไกลได้พอสมควร โดยขณะนี้ ได้ทดลองติดตั้งลำโพงฮอร์นสี่ทิศขึ้น ณ เสาอากาศดาดฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ที่หนึ่ง และติดตั้งไว้ที่หอกระจายข่าวของชุมชนวัดสารนาถฯ อีกที่หนึ่ง ซึ่งสถานที่หลังนี้ ได้ติดตั้งตัว Timer อัตโนมัติไว้เพื่อให้เครื่องกระจายเสียงและอุปกรณ์ส่วนพ่วงสามารถทำงานได้เอง

       พร้อมกันนี้ ได้ทดลองปรับเวลาการออกอากาศในภาคเช้าใหม่ โดยเริ่มส่งกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าวตั้งแต่เวลาเช้า ๖ นาฬิกาถึง ๗ นาฬิกา เนื่องจากรถราบนถนนยังน้อย ทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น และหลังจาก ๗ นาฬิกาไปแล้ว สามารถรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ไ้ด้ตามปกติทาง FM 104 เสียงจากเมืองแกลงดังเดิม  ส่วนภาคบ่ายและเย็นนั้น จะประเมินจากที่เป็นอยู่ขณะนี้เพื่อพัฒนาการสื่อสารถึงประชาชนต่อไป ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายขยายการส่งกระจายเสียงในลักษณะหอกระจายข่าวนี้ไปให้ครบทั้ง ๑๓ ชุมชน
      
       การพัฒนาเพิ่มช่องทางการสื่อสารระบบหอกระจายข่าวนี้ ท่่านสามารถร่วมให้ข้อคิดเห็นได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นท้ายบทความ หรือ muangklangnews@gmail.com เพื่อการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
หอกระจายจ่าวอาคารสนง.เทศบาลฯ
   
หอกระจายข่าวชุมชนวัดสารนาถฯ
       งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการฯ กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการสื่อสารตามนโยบายคณะผู้บริหารในอีกบริบทหนึ่ง นอกจากระบบส่งกระจายเสียงแบบเสียงตามสาย แบบกระจายเสียงตามคลื่นวิทยุ FM 104 เสียงจากเมืองแกลง แบบผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ ๔ ช่องทาง (ใน www.muangklang.com) และระบบ sms (Short messege service) แล้ว ล่าสุดได้ทดลองติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบหอกระจายข่าว แบบเดียวกับหอกระจายเสียงตามสุเหร่ามัสยิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถได้ยินในระยะไกลได้พอสมควร โดยขณะนี้ ได้ทดลองติดตั้งลำโพงฮอร์นสี่ทิศขึ้น ณ เสาอากาศดาดฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ที่หนึ่ง และติดตั้งไว้ที่หอกระจายข่าวของชุมชนวัดสารนาถฯ อีกที่หนึ่ง ซึ่งสถานที่หลังนี้ ได้ติดตั้งตัว Timer อัตโนมัติไว้เพื่อให้เครื่องกระจายเสียงและอุปกรณ์ส่วนพ่วงสามารถทำงานได้เอง

       พร้อมกันนี้ ได้ทดลองปรับเวลาการออกอากาศในภาคเช้าใหม่ โดยเริ่มส่งกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าวตั้งแต่เวลาเช้า ๖ นาฬิกาถึง ๗ นาฬิกา เนื่องจากรถราบนถนนยังน้อย ทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น และหลังจาก ๗ นาฬิกาไปแล้ว สามารถรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ไ้ด้ตามปกติทาง FM 104 เสียงจากเมืองแกลงดังเดิม  ส่วนภาคบ่ายและเย็นนั้น จะประเมินจากที่เป็นอยู่ขณะนี้เพื่อพัฒนาการสื่อสารถึงประชาชนต่อไป ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายขยายการส่งกระจายเสียงในลักษณะหอกระจายข่าวนี้ไปให้ครบทั้ง ๑๓ ชุมชน

ที่จอดรถให้เช่า สร้างรายได้ให้ไม่เบาในเขตเทศบาล 
       จากโครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่ หรือ Cities For Climate Changed Program ที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อราวแปดปีก่อน ทำให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เล็งเห็นความสำคัญของภาคการคมนาคมขนส่ง การเดินทางในเขตเมือง และไ้ด้ออกมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตรวจสภาพยานยนต์ของเทศบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควันดำทุกคันทุกปี การเก็บข้อมูลจำนวนยานยนต์บนถนนสายหลัก ๆ ในเขตเมือง การออกเทศบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อสนับสนุนภารกิจของตำรวจจราจรที่มีจำนวนน้อย การลดจำนวนยานยนต์ส่วนตัวโดยการรณรงค์เรื่องการใช้บริการรถ ขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) และอีกหนึ่งโครงการสำคัญคือ การส่งเสริมเจ้าของที่ดินในเขตเมืองให้เปลี่ยนจากการสร้างห้องแถวให้เช่า เป็นทำที่จอดรถให้เช่า

       และข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า ขณะนี้ มีเจ้าของที่ดินแปลงสำคัญ ๆ ได้ดำเนินธุรกิจให้เช่าที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่าสิบราย แต่ละแห่งมีผู้ใช้บริการเช่าที่จอดเฉลี่ยมากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนรถยนต์ที่ใช้บริการในขณะนี้อยู่ระหว่าง ๑๖๐ ถึง ๒๐๐ คัน นับว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนหากมีทำเลที่ดี และสามารถช่วยแบ่งเบาพื้นที่ผิวจราจรบนท้องถนนด้วยการนำรถยนต์ไปจอดในที่เช่าลงไปได้มาก ทำให้การจราจรลดความหนาแน่นของยานยนต์ และมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

       ในโอกาสต่อไป เทศบาลฯ มีโครงการออกสำรวจภาพรวมของระบบการเดินทางในเขตเมืองทั้งระบบที่จะครอบคลุมทุก ๆ มิติ รวมถึงรถโดยสารประจำทางของเอกชนที่ดำเนินอยู่ทุกวันด้วย

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ กับ มาตรฐาน CSR (Cooperated Social Responsibility) ในเมืองแกลง

        บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายเกิดพงศ์ เกิดอยู่ ผู้จัดการฝ่ายธุรการได้มาประสานงานกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ มาตรฐานความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR - DIW) เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โอกาสนี้ จึงเข้าทำการปรับปรุงหลักหมุดกวี หมุดที่ ๒๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยปูกระเบื้องและทาสีเสารั้ว ทาสีกระถางต้นไม้พื้นที่บริเวณหลักหมุดกวีให้ใหม่ รวมถึงทาสีกรอบแปลงปลูกต้นไม้จนถึงบริเวณหน้าวัดให้ใหม่ ซึ่งได้เริ่มงานมาตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคมที่ผ่านมาจนแล้วเสร็จ


       เทศบาลตำบลเมืองแกลง วัดโพธิ์ทองพุทธาราม รวมถึงชุมชนทั้ง ๑๓ แห่งในเขตเทศบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

สวัสดีปีใหม่

       วันนี้เวลา ๑๑.๓๐ น. ผู้แทนจาำบริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด นำโดยคุณกชกร เอ็นดูราษฎร์และคณะ ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่จะถึงนี้ ซึ่งบริษัท โกรเฮ่ ได้ดำเนินกิจการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา ผลิตวัสดุสุขภัณฑ์สำหรับใช้ในอาคารบ้านเรือน สร้่างงานสร้่างอาชีพให้กับประชาชนจำนวนมากในทั้งสองเขตเทศบาล โดยมีความร่วมมือในภารกิจต่าง ๆ กับทางเทศบาลตำบลเมืองแกลงด้วยดีเสมอมา

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

25ธค.เทศบาลตำบลพนมสารคาม ดูงานศูนย์ฯ ณ เมืองแกลง

 วันนี้ (25 ธค.) ทางสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นำทีมโดยท่าน ผอ.กองสาธารณสุข พาพนง.และคนงานในกองสาธารณสุขฯ มาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการขยะ  ซึ่งทางเทศบาลเมืองแกลง มีรก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ คุณนุชนาถ บรรยายให้ความรู้ในฐานต่างๆ โดยคณะมีความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อนำไปปรับใช้ในเทศบาลของตนเอง

งานป้องกันฯ ออกดูแลพื้นที่ปลูกต้นสนเป็นแนวกันชนชายน้ำ พบเติบโตน่าพอใจ

หญ้าและเถาวัยล์ขึ้นปกคลุมต้นสนหลังฤดูฝนผ่านไป

       จากกรณีการปลูกต้นสนไว้เป็นแนวป้องกันการรุกล้ำริมน้ำคลองประแส ซึ่งจะช่วยยับยั้งการรุกทำลายระบบนิเวศน์ริมฝั่งคลองที่มีต้นไม้หลายชนิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก บริเวณฝั่งตรงข้ามชุมชนบ้านแหลมยางอย่างต่อเนื่องมาหลายปี โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง และพี่น้องประชาชนตลอดจนหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ แล้วนั้น ล่าสุดในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ปลูกต้นสนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๓๐๐๐ ต้นในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาตามข้อกำหนดในระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในระบบ ISO 14001 ซึ่งปรากฏผลการเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ
ขณะปรับปรุงพื้นที่ปลูกสนริมคลอง
ต้นสนเจริญเติบโตเห็นได้ชัดหลังปราบหญ้าและเถาวัลย์
    
ต้นสนอายุ ประมาณ ๓ ปี ริมคลองประแส

       ในเดือนพฤศจิกายนนี้ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ได้รับมอบหมายให้ออกตัดแต่งเถาวัลย์ที่พันเลื้อยต้นสนซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก และหญ้าที่ขึ้นปกคลุมอยู่ ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จ โดยต้นสนที่ปลูกไว้แต่ต้นเมื่อประมาณสี่ปีที่ผ่านมาในรุ่นแรก จากนี้ไปจะสามารถตัดนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลอย่างงานบุญกลางบ้านได้แล้วตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป และจะมีการปลูกทดแทนรวมถึงขยายพื้นที่แนวกันชนป้องกันการรุกล้ำด้วยต้นสนนี้ต่อไป
แนวปลูกต้นสนบริเวณชุมชนบ้านแหลมยาง

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ราชบุรี ดูงาน ๒๓ ธ.ค.

เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๓ ธันวาคม  คณะดูงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ จ.ราชบุรี นำทีมโดย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ท่านดร.กฤษณา เชยพันธุ์ พาเจ้าหน้าที่ของสำนักมาดูงานในส่วนของการกำจัดขยะและวิธีการลดโลกร้อน  เพื่อนำไปเผยแพร่ เป็นบทเรียนให้กับท้องถิ่นอื่น และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป


วิทยากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันนี้ได้แก่ คุณเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์ ๗ ว. ซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สอบถามถึงกระบวนการและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งแวดล้อมด้วยชุมชน และการทำความเข้าใจกับชุมชน

ต้อนรับคณะจากโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา


วันนี้ โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (สสท) Thailand Environment Institute (TEI) และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนดำนเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน ในการนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้นำคณะทำงานจากเทศบาลและแกนนำชุมชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก  เพื่อเรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โดยการต้อนรับของท่านรองนายกฯ วิทยา และท่านรองนายกฯ ธงชัย ได้พานำชมศูนย์ฯด้วยตนเอง พร้อมคุณเสถียร งามฉาย สัตว์แพทย์ ๗ จากทางกองสาธารณสุขฯ