โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

"สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง" ผ่านสภาฯ เอกฉันท์..ประสานงานช่างตกแต่งรอบสุดท้ายแล้ว... preparing for Take off... 4 มีนาคมนี้ทันที...พฤหัสที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงผ่านความเห็นชอบญัตติต่าง ๆ รวม ๑๓ ญัตติ มุ่งแก้ไขงานโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างให้ได้เกณฑ์มาตรฐานในระบบเมือง พ่วงงานตกแต่งบ้านก๋ง บ้านย่า บ้านธรณิน ( บ้านดิน ) พร้อมเริ่มงานจันทร์ที่ ๔ มีนาคมนี้ทันที

เนื้อหางานออกแบบนิทรรศการ เริ่มจากปัญหาสภาวะโลกร้อนสากล คืนสู่สามัญระดับท้องถิ่น และย้อนนำวิถีชีวิตคนย่านหัวเมืองชายน้ำชายทะเลเช่นที่แกลงในอดีตมาเป็นข้อเปรียบเพื่อให้ได้ข้อสังเกตเพื่อการดำเนินชีวิตภายใต้ร่มของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลสำหรับปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และทีมสถาปนิกผู้ออกแบบได้ลงพื้นที่ริบสุดท้ายในการตรวจสอบและประสานงานผู้เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทุกส่วนฝ่ายในการเตรียมงาน มุ่งหน้าให้สำเร็จทันวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ศกนี้สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในเทศกาลงานบุญกลางบ้าน ปีที่ ๑๐ นี้


I blog with BE Write

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป