โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

สวัสดีครับ (Ayubowun)...ศรีลังกา
       .....เหตุผลที่เลือกไปศรีลังกาในวันที่ชีวิตกำลังจะเริ่มต้นในวิถีทางใหม่นั้น นอกจากมีไมล์สะสมเหลือพอที่จะเว้นค่าเครื่องบินไป-กลับได้ และคงเสียแต่ภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เท่านั้นแล้ว ที่มากไปกว่านั้น ก็เป็นด้วยคราวหนึ่ง ได้เคยถูกชักชวนให้ไปเยือนจากนายกเทศมนตรีเมืองมาทาเล (Matale) ที่นั่นซึ่งได้เคยมาเยือนเมืองแกลงในโอกาสมาศึกษางานจัดการเมืองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้พบกันสักสองสามครั้งมาก่อน แต่มิได้มีโอกาสไป และก็มิได้คิดว่าไปคราวนี้จะไปพบกับท่าน เพียงแต่เคยฟังข้อมูลพื้นฐานจากการนำเสนอมาก่อนแล้วรู้สึกว่า บ้านเมือง ผู้คน แลดินฟ้าอากาศคงไม่ต่างจากบ้านเราสักเท่าใดนัก นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากไปเค้าโครงวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ หรือ รามายาณะ ที่ส่งคืนครูแทบหมดไปแล้ว ยังพอจำได้เลือนลางถึงการรบพุ่งสับประยุทธ์กันของทศกัณฐ์ หนุมาน และพระรามพระลักษณ์ถึงขั้นถล่ม "กรุงลงกา" จนราบพณาสูรนั้น แล้วเดี๋ยวนี้กรุงลงกาเป็นอย่างไร และเราที่อายุอานามในวัยใกล้กึ่งศตวรรษนี้เคยคุ้น ๆ กับคำว่า "ทวีปลงกา"และ "ลงกาทวีป" และเรื่องที่พระเจ้าบรมโกศ อห่งกรุงศรีอยุธยาเคยส่งพระสงฆ์ไทยไปช่วยเมืองลังกาในการพระศาสนาจนมีสายเป็น "ลังกาวงศ์" กับ "สยามวงศ์" กันมาบ้างไหม


       และก่อนหน้านี้ มีคนรู้จักเล่าว่า เคยมีอาขีพขึ้นล่องไปค้า "พลอยซีลอน" ที่ศรีลังกากับพลอยเมืองจันทบุรี แล้วเมืองซีลอนนี้มันอยู่ตรงไหนของศรีลังกากันนะ? กระทั่งเมื่อได้ตามไปดูจึงรู้ว่า ซีลอน (Ceylon) นี้ก็หมายถึง ประเทศศรีลังกานี่เอง .....เมื่อความสนใจใคร่รู้มาผสมกับประสบการณ์ข้อมูลพื้นฐานเดิมอันกระพร่องกระแพร่งเต็มที จึงทำให้ยินดีจรลีไปโดยพลัน.....


I blog with BE Write

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป