โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

overlay ถนนมาบใหญ่...เทศบาลฯ เริ่มการปูผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (overlay) ทับผิวทางเดิมบนถนนมาบใหญ่ ที่ผ่านการใช้งานมานานนับสิบปี จากปากทางถนนสุขุมวิท ไปจนเลยศาลเจ้าหนองแตงโม เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการขับขี่สัญจร...จะใช้เวลาตลอดสัปดาห์นี้ โดยขอให้ท่านเดินทางผ่านในบริเวณพื้นที่งานด้วยความระมัดระวัง และขออภัยในความไม่สะดวกและเหตุรำคาญระหว่างการก่อสร้างมายังร้านรวงทั้งสองฟากฝั่งถนนด้วยครับI blog with BE Write

1 ความคิดเห็น:

  1. เทศบาลตำบลพังโคน
    http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
    *ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป