โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปเกร็ดข่าวฟ้าเมืองแกลง..หนึ่งสัปดาห์ก่อนเข้าพรรษา

 ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
อีกวงจรสีเขียวหนึ่งในเมืองแกลง นอกจากเขียวต้นสนเพื่อปกป้องนิเวศน์ริมน้ำ เขียวเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอย่างสนามกีฬาสวนสาธารณะ เขียวกุ้งหอยปูปลาอย่างคลองประแส เขียวภูมิทัศน์เจริญใจอย่างเกาะกลางสวนหย่อมตามถนนหนทางแล้ว...ยังมีเขียวกินได้จากท้องนาที่ชาวนาย่านดอนมะกอกอีกด้วย...บางแปลงที่ดำนาเร็วแต่หัวฝนตอนนี้ข้าวออกรวงแล้ว...บางแปลงเพิ่งจะดำนาเอากับฝนสองวันนี้...กล้าที่เหลือ เขาเอาไปช่วยกันดำที่นาหลังโรงเรียนวัดโพธิ์ทองโน่นแล้วเช่นกัน......ไวจนตามไม่ทันชาวนาจริง ๆ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2251504864435&set=a.1824103779675.53040.1752682292&type=1&theater

 ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ระหว่างแวะเยี่ยมนิทรรศการจากเมืองแกลงในคราวที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้เชิญเทศบาลตำบลเมืองแกลงให้เข้าร่วมโครงการ " ๘๔ พรรษา มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ"...ท่านองคมนตรีให้กำลังใจองค์กรปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาชาติบ้านเมืองตลอดมา....เมืองแกลงได้ขออนุญาตมอบ..ข้าวแกลง...แด่ท่านในคราวนี้ และขอกราบขอบพระคุณท่านแทนชาวท้องถิ่นในงานนี้ด้วย
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2253664358421&set=a.1413915045213.42008.1752682292&type=1&theater

 ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
..ผู้แทนหลายภาคส่วนในเมืองแกลง ไปรถขสมก..ต่อแพที่แหลมยางข้ามฝั่งน้ำคลองประแส..แล้วเดินเท้าไปปลูกต้นสนเป็นแนวกันชนเพื่อพิทักษ์ระบบนิเวศน์ชายคลองไว้ได้ ๑๖๐๐ ต้นด้วยความชุ่มฉ่ำทั้งฝนทั้งเหงื่ออย่างแยกไม่ออก...ภาคสอง..อีกสองพันต้นไปว่ากันสัปดาห์หน้าต่อเมื่อขุดหลุมเล็งแนวพร้อมแล้ว
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2260377686250&set=a.1413915045213.42008.1752682292&type=1&theater

 ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
นี้เป็นวันที่ ๓ ของวัดที่สามในเมืองแกลง เริ่มแต่วัดพลงฯ..โพธิ์ทองฯ และสารนาถฯ..ที่ชมรมผู้สูงอายุพร้อมกันกับหลาย ๆ ฝ่ายได้แห่เทียนพรรษาเข้าวัด โดยคุณครูทั้งสามโรงเรียนก็อาศัยเป็นโอกาสนำนักเรียนมาแห่เทียนร่วมกัน มิเว้นแม้แต่โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2262520219812&set=a.1413915045213.42008.1752682292&type=1&theater

 ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
บ่ายวันนี้..คณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.อยู่เมืองแกลงวิทยา นัดประชุมครั้งแรกเป็นทางการหลัง เปิดเทอมต้นมาแต่ ๑๗ พ.ค. นอกจากรายงานผลดำเนินงานแล้ว มีประเด็นการนำปัญญามาถกกันว่าด้วยเด็ก ๒๖ คนของโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งนี้.อย่างน่าสนใจครับ....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2264531830101&set=a.1413915045213.42008.1752682292&type=1&theater

 ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
เช้าวันนี้..มาคุยกับเหล่าอปพร.เมืองแกลงในโอกาสเปิดอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน..โดยขอให้รับรู้ร่วมกันถึงความเสี่ยงทั้งในเรื่องน้ำ ไฟ ลมพายุจากธรรมชาติโดยเฉพาะการเข้าสู่ฤดูฝนแล้วในขณะนี้......ได้ขอให้รู้เท่าทันปัญหาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าพลังงานน้ำมัน ไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม ที่ทุกบ้านทุกเมืองเหมือนจำต้องยอมรับสภาพอยู่ในขณะนี้ จากผลพวงใหญ่คือการมีประชากรเพิ่มขึ้นขณะที่พลังงานในโลกลดลง และนโยบายขึ้นค่าจ้างที่อ่อนด้อยทางเหตุผลและกระบวนการจัดการของรัฐบาล.....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2266470958578&set=a.1824103779675.53040.1752682292&type=1&theater

 ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
 เจ้าหน้าที่เริ่มย้าย "หมูหลุม" คอกแรกขึ้นจากหลุมมาอยู่บนพื้นราบ หลังจากเลี้ยงอยู่ในหลุมมาหลายปี เพื่อทำระบบใหม่ จากที่เคยได้แต่ปุ๋ยขี้หมูในหลุม ก็จะสามารถได้น้ำจากปัสสาวะและน้ำจากการล้างโรงเรือนไปทำไบโอแก๊สเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง...การปรับหลุมเป็นพื้นโรงเรือนจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากมีหมูอยู่จำนวนหลายสิบตัว..........
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2268150880575&set=a.2002451678261.57226.1752682292&type=1&theater

 ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ยังมีความเคลื่อนไหวในการปรับปรุงพื้นศาลาเก้าเหลี่ยมนอกรายการจากแบบแปลนเพื่อให้งดงามควรค่ายิ่งขึ้น..งานปูกระเบื้องคอนกรีตทางเดินสู่บ้านดินและบ้านไม้เก่า..งานเตรียมลงต้นไม้ยืนต้น..ขณะที่เด็ก ๆ และชาวบ้านเริ่มกลับมายืนเกาะระเบียงโปรยอาหารให้ปลาในสระกันอีกครั้งหลังหยุดไปร่วมหนึ่งปี ระหว่างงานก่อสร้างศาลา ๙ เหลี่ยม...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2269901044328&set=a.2269900964326.63247.1752682292&type=1&theater
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป