โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลานบ้านก๋ง เมืองแกลงพร้อมเต็มกำลังมรับการประชุม "เทศบาล..สู่เมืองคาร์บอนต่ำ" ให้กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ แก่กว่า ๑๖๐ เทศบาล ๑๒ ถึง๑๕ พ.ย.นี้แล้ว  
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายนนี้ ผู้แทนจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เมืองแกลงร่วมประชุมกับเทศบาลฯ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมนา "เทศบาล..มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ นี้ ที่โรงแรมระยองรีสอร์ท โดยสมาคมฯ ขอใช้เมืองแกลงเป็นพื้นที่ต้นแบบในโครงการดังกล่าว ให้กับผู้แทนกว่า ๑๖๐ เทศบาลทั่วประเทศ

ประเด็นสำคัญคือการประชุมโต๊ะกลม ( round table) เฉพาะนายกเทศมนตรีในบ่ายวันที่ ๑๒ นี้เพื่อวางแผนร่วมกันเป็นการภายในเพื่อหาหนทางขับเคลื่อนงาน ขจัดปัญหาที่คาดว่ายะเกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ โดยเฉพาะอุปสรรคที่เกิดจากตัวโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเสียเองให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีนายวิจัย อมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม และดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นผู้นำการประชุมหารือ

ส่วนการอบรมและลงพื้นที่เมืองแกลง จะมีขึ้นในวันที่ ๑๓ ๑๔ นี้เพื่อศึกษากิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ในกิจวัตรชีวิตจริงของเมืองแกลง ก่อนที่จะไปรวมกลุ่มสรุปประเด็นพร้อมตอบคำถามแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะกัน ณ ลานบ้านก๋งซึ่งใกล้จะปรุงโฉมเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนในอีกไม่บ้านานนี้

เทศบาลฯ จัดเตรียมบุคลากรเข้าร่วมและเข้าสนับสนุนงานเผยแผ่เรียนรู้นี้เต็มกำลัง และขอเชิญชาวเมืองแกลงผู้สนใจเข้าร่วมงาน หรือติดตามความเคลื่อนไหวตลอดสี่วันนี้ได้ในทุกช่องทางสื่อของเทศบาลฯ ต่อไป


I blog with BE Write

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป