โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปฐมนิเทศน์ปีการศึกษาที่ ๒ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา        เช้านี้เป็นเวลาปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คุณวิฑิต ลาวัณย์เสถียร ได้มาให้ข้อคิดความมุ่งหวังต่อการจัดการศึกษาของบ้านเรานี้.. ขณะที่เทศบาลฯ ใช้โอกาสนี้ชวนผู้ปกครองฝันร่วมกันที่จะได้เห็น "ผู้หญิงในใจ ผู้ชายในฝัน" อันหมายถึงนักเรียนของเราในวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ควรจะเป็นบุคลากรของชาติกันแบบใด....

        ...เรียนสูง ๆ แล้วไปไกลอกพ่อแม่ นี่ถือว่าทิ้งท่านให้ว้าเหว่ แล้วยังทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนกันเลยทีเดียวไหม...... 
..."ทุน" ที่จะส่งต่อให้ผู้เรียน ไม่ใช่เงินตรา ทรัพย์ศฤงคาร แต่เป็นทุนทางความคิดอ่าน ทุนภูมิรู้เรื่องราวทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิประวัติภูมิสังคม ภูมิอาชีพ รอบ ๆ ตัวในพื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนแห่งตนต่างหาก...

I blog with BE Write

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป