โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานอนุรักษ์บ้านไม้เก่ารุ่นก๋ง จากปากน้ำประแสเข้าเป้า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและผู้ออกแบบพอใจ พร้อมเสนอส่วนตัวขยายให้เมืองแกลงอีกชุดหนึ่งตามแผนงาน

บางมุมของเรือนเก่าที่รื้อย้ายมาปรับปรุงก่อสร้่างใหม่ขณะนี้
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์นี้ คณะผู้ออกแบบอาคารศูนย์ลดโลกร้อน อาคารร้านค้าชุมชน และงานรื้อย้ายบ้านเก่าจากปากน้ำประแส นำโดยอาจารย์จุลพรและคณะจากป่าเหนือสตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณนงพัลค์ จั่นเจริญ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เดินทางมาร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ประชุมหารือกรณีเรือนส่วนต่อขยายเชื่อมต่อจากเรือนไม้เดิม

       ในการนี้ เทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ ที่ผ่านมาซึ่งมีความราบรื่นเรียบร้อยตามเป้าหมายและปริมาณงานตามงวดที่กำหนดไว้เป็นที่น่าพอใจ โอกาสนี้ คณะผู้ออกแบบได้นำเสนอการออกแบบพื้นที่ส่วนต่อขยายจากอาคารเก่า (บ้านก๋ง) ซึ่งจะเป็นเรือนสองชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ชั้นบนออกแบบเป็นชั้นลอย เพื่อให้รู้สึกโปร่งโล่ง วัสดุทำด้วยคอนกรีต เพื่อการเปรียบเทียบระหว่างอาคารที่สร้างด้วยไม้ สร้างด้วยดิน ซึ่งที่ประชุมขอให้มีการออกแบบชานด้านหลังอาคารเพิ่มเติมทั้งชั้นล่างและชั้นบน โดยเชื่อมต่อกับอาคารเก่าทางด้านหลัง คาดว่าจะใช้เวลาในการออกแบบในส่วนนี้ไม่เกิน ๓ สัปดาห์

ประเมินสภาพความสมบูรณ์ของไม้เดิม คุณกรทัศน์ (หนุ่ม) คุณาวุฒิ ผู้นิยมงานไม้
ร่วมให้ความเห็นและประสานงานส่วนที่ตนมีประสบการณ์
       หลังจากนั้น ได้เิดินทางลงพื้นที่งานก่อสร้างบริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เพื่อติดตามเนื้องานก่อสร้่าง เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบเพิ่มเติม ประเมินสภาพเนื้อไม้บางตัวที่หมดสภาพ และตอบคำถามรวมถึงให้คำแนะนำประเด็นต่าง ๆ แก่ช่างก่อสร้าง  เพื่อให้งานออกมาใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด สำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

       ทั้งนี้ เทศบาลฯ มั่นใจว่าอาคารศูนย์การเรียนรู้การลดโลกร้อน อาคารร้านค้าชุมชน และห้องสุขา จะแล้วเสร็จให้ทันภายในเดือนเมษายนนี้ หากดินฟ้าอากาศปกติ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาก่อนที่อาคารหลักจะแล้วเสร็จตามลำดับต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป