โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โรงเรียนวัดพลงฯ เติมพลังรักบ้านเกิด...เทศบาลฯ รับลูกจัด City tour..พาหนูน้อยกว่าพัน..ผ่านอดีตสู่ปัจจุบันของเมือง

       ระหว่างวันที่ ๒ ๓ ๗ และ ๙ กุมภาพันธ์นี้ คุณครูอิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ได้ประสานงานติดต่อขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ รวมกว่า ๑๐๐๐ คนเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออกของเทศบาลฯ โดยเทศบาลฯ จัดรถโดยสาร ขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) รับส่งพร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรช่วยสอนอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตลอดการเดินทาง

       นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้นำนักเรียนเดินทางผ่านจุดสำคัญต่าง ๆ ในเขตเมือง อาทิ  หอประวัติเมืองแกลง สะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทราบความเป็นมาของบ้านเมืองแห่งตน และสถานะของการจัดการเมืองในปัจจุบันของเทศบาลในมิติต่าง ๆ อาทิ ประโยชน์ของการมีพื้นที่โล่งสำหรับประชาชน กระบวนการจัดการของเสียในระบบเมือง คุณค่าและความจำเป็นของการอนุรักษ์แม่น้ำประแส เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานติดตัวติดตาเรื่องราวต่าง ๆ อันใกล้ตัวสำหรับนักเรียนต่อไป

       เทศบาลฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการคณะครูโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกที่เห็นคุณค่าและได้มอบโอกาสให้นักเรียนได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนอันว่าด้วยวิชาสารบบเมือง เรื่องใกล้ตัวไว้ ณ โอกาสนี้ และจะยังคงร่วมมือกันเดินหน้าฝากผีฝากไข้ ฝากใจฝากความหวังสร้่างภวังค์รักบ้านเกิดไว้กับเด็กและเยาวชนต่อไป


ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://plus.google.com/photos/114252071171487759268/albums/5706739232451674449?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/114252071171487759268/albums/5704895615673995937?banner=pwa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป