โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ผ่านพ้นงานร่วมใจปลูกต้นตะเคียน..เมืองแกลงเดินหน้ารักษาให้รอดผ่านฤดูร้อนนี้ต่อไป...มั่นใจ "เอาอยู่"

ผู้แทนจากกัมพูชาร่วมปลูกต้นตะเคียนเป็นที่ระลึก
       หลังงานบุญกลางบ้านที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ชมรมและหลายภาคส่วนจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคมที่ผ่านมานี้แล้ว ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ระหว่างช่วงการจัดงาน ได้มีพิธีเปิดศาลาแหลมท่าตะเคียนทองและโรงสีข้าวกล้อง ตรา "ข้าวแกลง" ขึ้น โดยยังมีกิจกรรมที่สำคัญหลายส่วนด้วยกัน คือ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมข้าวจาก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอแกลง การแสดงมวยและลำตัดพื้นบ้านพลงช้างเผือก การแสดงนาฎศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี รวมถึงการเสวนาเรื่อง "เมืองคาร์บอนต่ำ ความฝันหรือเป็นจริงได้ในท้องถิ่น" ร่วมกับผู้แทนจากเมืองกัมป๊อด กัมพูชา และผู้มีประสบการณ์ด้านนี้

       ภารกิจสำคัญที่ได้กระทำในโอกาสเดียวกัน คือการปล่อยพันธุ์ปลา ๕๐,๐๐๐ ตัว สู่แม่น้ำประแสในวันดังกล่าว และอีก ๕๐,๐๐๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคมในโอกาสวันทำบุญเมือง นอกจากนี้ ยังมีการปลูกไม้ตะเคียนอีกจำนวน ๘๔ ต้น บริเวณด้านทิศตะวันออกของศาลาแหลมท่าตะเคียนทอง พร้อมด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นต่าง ๆ รอบ ๆ สระน้ำด้านหลังศาลาอีกด้วย เพื่อให้ต้นไม้ ดิน และน้ำได้ทำหน้าที่ตามธรรมชาติเกื้อกูลประโยชน์นานัปการได้ต่อไป

ปล่อยพันธุ์ปลาทั้งที่ศาลต้นโพธิ์และศาลาแหลมท่าตะเคียน
       ขณะนี้ งานพืชผักภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลฯ ได้เข้าทำที่บังแดดด้วยการมุงกิ่งต้นจากและคลุมโคนต้นด้วยฟางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในฤดูร้อนนี้ไว้แล้ว ขณะที่กองสาธารณสุขฯ ยังได้มีการนำเอาซากจากการชำแหละสุกรจากโรงฆ่าสัตว์มากลบฝ้ังในร่องที่เตรียมไว้ข้่างต้นตะเคียนสำหรับเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างต่อเนื่องต่อไป

ต้นตะเคียนหลังเมรุวัดสารนาถฯ เติบโตได้ดี
       อนึ่ง ต้นตะเคียนที่เทศบาลฯ ได้นำไปปลูกไว้ ณ หลังเมรุวัดสารนาถธรรมารามเมื่อประมาณ ๖ ปีที่แล้ว เมื่อยังเป็นต้นกล้าขนาดเล็กอยู่นั้น ขณะนี้มีการเจริญเติบโตได้ดี ต้นใบอุดมสมบูรณ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินที่ว่างเปล่า เพื่อให้ร่มเงาแก่บ้านเมืองและสำหรับใช้สอยในภายหน้าได้สืบไป

1 ความคิดเห็น:

  1. เมืองแกลงมีที่เที่ยว น่าสนใจตรงไหนบ้างครับ เผื่อผมเข้าไปเที่ยวแบบเจาะลึกบ้าง
    http://betweenigo.blogspot.com/

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป