โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาพข่าวเล่าเรื่องจากเมืองแกลง...

นำวันชัย สมเดชรากกรมชลฯ ประสานนายกมานะ บ้านนาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำหนองแหวน ป้องกันน้ำเค็มเข้าโรงประปา และเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำถาวร..นัดพบเจ้าของที่ดินสองฝั่งคลองสัปดาห์ที่ ๓ พฤษภานี้
วันที่สองของการนำดินทรายขึ้นจากคลองโดยไม่ต้องซื้อ เพื่อถมปรับระดับบริเวณโรงเรียนให้เสมอสนามกีฬา และการระบายน้ำดีขึ้น..คาดว่าจะเริ่มปรับเกลี่ยได้ราวจันทร์นี้ (ภาพจากส.ท.จาตุรงค์)
บ้านก๋งวันนี้ขึ้นประตูบ้านแล้ว เตรียมเข้าฝาบ้านและห้องหับภายในต่อไป..งานชลอตัวเพราะเข้าสู่ขั้นตอนความละเอียดแล้ว


สามเณรน้อยที่มาบวชช่วงปิดเทอม ณ วัดพลงฯ มาร่วมงาน
ทำบุญส่งท้ายสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน
ผืนนาในเมืองแกลงย่านดอนมะกอก และอีกหลายแห่งไถหน้าดินรอฝนเตรียมพร้อมปลูก "ข้าวแกลง" กันแล้ว (๒๑ เมษายน ๒๕๕๕)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป