โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

สำรวจความคืบหน้า...หมู่เรือนอยู่เมืองแกลงวิทยา อีกสุขศาลา แลระเบียงเมือง...

ยอดศาลาเก้าเหลี่ยม...เมื่อยามแหงนยล
       รายงานความคืบหน้าฉบับย่อจากบริเวณหัวงานโครงการต่าง ๆ สดจากสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษาดังนี้

ทัศนียาภาพจากชั้น ๒ บ้านไม้เก่า
เพราะเรา..ต่างมิปรารถนาจะได้ยิน..."กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว"
๑.เรือน "บ้านก๋ง"...ที่เทศบาลฯ ได้รื้อชิ้นไม้จากบ้านไม้เก่าที่ปากน้ำประแสมาปรับปรุงอนุรักษ์เพื่อเป็นอาคารหนึ่งในบริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา หรือศูนย์การเรียนรู้เรื่องการลดภาวะโลกร้อนในอนาคต...ขณะนี้พร้อมปูหลังคากระเบื้องว่าวแล้ว ก่อนที่จะเข้างานฝาบ้าน และตกแต่งภายในต่อไป คาดว่า จะแล้วเสร็จในราวเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

งานก่อสร้างบ้านดิน น่าจะได้รับความสนใจในยุคโลกร้อน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะลดการใช้ปูนซิเมนต์ลงได้มาก
๒.อาคารเรียนหลังแรก...โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา...ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ห้อง มีชานทางเดิน บันไดขึ้น ลงได้ทั้ง ๒ ด้าน เป็นบ้านผนังดิน ซึ่งมีความหนากว่าอิฐบล็อกและอิฐมอญ เนื่องจากใช้การก่อผนังโดยการวางบล็อกดินในแนวนอน ซึ่งจะทำให้มีความเย็นสบายภายในห้องมากกว่า....ขณะนี้งานมุงหลังคากระเบื้องว่าวใกล้แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการการใส่ช่องวงกบหน้าต่างและการก่อผนัง 

วางบล็อกดินลงไปแรง ๆ เพื่อให้เนื้อดินกลืนกัน
๓.อาคารโรงอาหาร...โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา...ที่แบ่งพื้นที่เตรียมอาหารไว้ ๒ ฝั่งอาหาร ตรงกลางเป็นที่รับประทานอาหาร และในอนาคตจะปรับเป็นร้านค้าชุมชนเมื่อมีโรงอาหารแห่งใหม่แล้ว ขณะนี้งานก่อผนังดินและวงกบหน้าต่างแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนงานตกแต่งภายใน

งานวางฐานรากที่ต้องแม่นยำและใช้เวลาพอสมควร
๔.อาคารหลัก...โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โดยการสนับสนุนงบประมาณของนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลักษณะเป็นอาคาร ๓ ชั้น ยาว ๙๓ เมตร สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลที่ได้เค้าโครงมาจากศาลาว่าการมณฑลจันทบุรี (ปัจจุบันคือที่ทำการของหอจดหมายแห่งชาติ ที่ ๑๓ อยู่ตรงข้ามศาลหลักเมือง จันทบุรี) ขณะนี้...งานก่อสร้างวางฐานรากโครงสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการวางคานคอนกรีตรับน้ำหนัก เตรียมขึ้นโครงสร้างชั้นที่ ๑ ต่อไป


๕.ระเบียงเมืองแกลง...ในบริเวณสระน้ำที่สร้างโดยกำหนดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑ ไร่ครึ่ง มีศาลาเก้าเหลี่ยมห่างจากจุดตั้งต้น ๘๔ เมตรไปถึงกลางสระเทศบาลฯ ก่อสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะนี้...งานวางพื้นระเบียงและขั้นบันไดทางลงใกล้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะวางพื้นเวทีที่ยกระดับจากพื้นเดิมที่ ๕๐ เซ็นติเมตรต่อไป ขณะที่งานยึดแผ่นโค้งช่องอุโมงค์น้ำรอบโครงสร้างกำลังดำเนินการอยู่ คงเหลืองานทำระเบียงกันตก งานระบบไฟฟ้า และตกแต่งรอบสุดท้ายรอบบริเวณต่อไป

       ทั้งนี้ ยังมีห้องสุขาอีก ๒ แห่ง คือที่บริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลง และที่ฝั่งตรงข้ามอัฒจันทร์สนามฟุตบอลซึ่งงานโครงสร้างเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือแต่งานวางเครื่องสุขภัณฑ์และตกแต่งภายใน และจะสามารถแล้วเสร็จทันภายในกำหนดเช่นกัน

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป