โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตะลึง... "ภูเขาทอง" โผล่ในอำเภอแกลง...อนาคตด้านพลังงาน พอได้เห็นทางออกช่วยโลก

ต้อยกับสุวรรณ เจ้าของ "ภูเขาทอง" ที่มองดี ๆ จะเห็นพลังงาน
ในภูเขานี้...อันจะมีไปแบบไม่รู้จบ และไม่ทำร้ายโลก
       วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม นายกเทศมนตรีพร้อมนางนุชนาถ สุขาวดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้เดินทางไปยังตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ที่พิสิษฐ์ฟาร์ม และ ฟาร์มผู้ใหญ่เขียว ซึ่งเลี้ยงสุกรขนาด ๓,๐๐๐ ตัว และ ๖๐๐ ตัวตามลำดับเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการจัดการฟาร์ม โดยเฉพาะการจัดการมูลสุกร

       โดยพิสิษฐ์ฟาร์ม สามารถนำมูลสุกรมาหมักในบ่อขนาดใหญ่ปริมาตรถึง ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อนำแก๊สมีเทนไปเข้าเครื่องยนต์กำเนิดพลังงานไฟฟ้าไปจ่ายเข้าระบบมอเตอร์พัดลมระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ได้ครบทั้ง ๕ โรง ทุ่นค่าไฟไปได้ปีละนับแสนบาท ขณะที่มูลสุกรที่หมักได้แก๊สมีเทนแล้ว นำไปใช้กับสวนหมาก สวนผลไม้ของตนเองได้เพียงพอ และบรรจุกระสอบปุ๋ยขายได้ถึงกระสอบละ ๔๐ บาท จบปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการฟาร์มเลี้ยงสุกรชนิดที่แปรของเสียให้เป็นของที่มีมูลค่าด้านพลังงานและเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุง "ดิน" ให้ผลิตพืชภัณฑ์ธัญญาหารได้เป็นอย่างดี


ลูกเขย ลูกสาว ชาวแกลง เรียนจบแล้วกลับบ้าน
ทำเรื่องพวกนี้ และไม่ทิ้งการสื่อสารกับภายนอก
แน่มากครับ....
       ขณะที่ฟาร์มผู้ใหญ่เขียว ได้เข้าพบกับคุณอ้อ ที่เป็นผู้ออกแบบเอง ลงมือเองด้วยการลงทุนต่ำ ในการนำแก๊สมีเทนจากในบ่อกักมูลสุกรไปใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องเซียงกง ระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยน้ำที่บรรจุในปลอกบ่อ นำกำลังเครื่องยนต์ไปดันพัดลมระบายอากาศได้ทั้งโรงเรือน โดยลงทุนเพียงหลักหมื่น ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าลงไปได้มากเช่นเดียวกัน ทั้งยังนำมูลสุกรไปทำปุ๋ยได้อีกทางหนึ่งด้วย

คุณนพพล ปวช.เทคนิคระยองลงมือออกแบบถุงลมโป่งพอง
จากบ่อขี้หมูเอง ติดตั้งเครื่องยนต์ใช้แก๊สและ บ่อน้ำระบาย
ความร้อนเครื่องยนต์เอง....ประทับใจ ๆ
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง เตรียมเชิญเข้าีร่วมเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประชาชนทั่วไป และเตรียมที่จะเริ่มดำเนินการสร้างกระบวนการนำแ๊ก๊สมีเทนจากบ่อหมักเศษอาหารของเทศบาลฯ ซึ่งใช้ต้มน้ำร้อนในกระบวนการในโรงฆ่าสัตว์ แต่ยังมีแก๊สเหลือมากเพียงพอ ไปเป็นพลังงานให้เครื่องยนต์ผลักดันมอเตอร์สายพานคัดแยกขยะแทนการใช้กระแสไฟฟ้าสร้างพลังงานจากนี้ไป

     
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป