โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เริ่มตัีดแต่งปรับภูมิทัศน์ถนนสายพลงฯ รับเปิดเทอม...Grow Group ลงพื้นที่สำรวจงานเสริมต้นสนแนวกันชนป้องกันนิเวศน์ริมฝั่งถูกคุกคาม...โรงจำนำเทศบาลฯ เพิ่มทุนอีก ๒๐ ล้านรับยุคข้าวของแพง

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม งานพืชผักภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลฯ พร้อมด้วยนักเรียนเยาวชนในโครงการจ้างงานช่วงปิดเทอม ออกตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนพลงช้างเผือก เพื่อเตรียมรับการใช้ถนนสายดังกล่าวในวันเปิดเทอมที่ ๑๖ พฤษภาคมนี้ โดยต้นไม้สองฝั่งทางเป็นต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูณแตกกิ่งใบให้ร่มเงาในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาได้ดี ขณะที่กิ่งใบยังสามารถนำไปบดย่อยเป็นปุ๋ยหมักหรือกิ่งใบใช้เป็นอาหารของแพะได้ดี


       ช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณปาริชาติ แสงอัมพร (Social Responsibility Manager - Public Relations) จากบริษัท Grow Group ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้เดินทางเข้าพบนายกเทศมนตรีเพื่อประสานงานการลงพื้นที่ปลูกป่าของพนักงานบริษัทในช่วงฤดูฝนนี้ โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกสำรวจแนวต้นสนที่เทศบาลฯ ปลูกไว้เป็นแนวกันชนสำหรับป้องกันระบบนิเวศน์ชายคลองไม่ให้ถูกรุกล้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านแหลมยาง เพื่อนำไปพิจารณาหาหนทางการสนับสนุนภารกิจดังกล่าวต่อไป 


บ่ายวันเดียวกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแกลง ได้เดินทางมาลงนามในสัญญาให้กู้แก่สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง วงเงิน ๒๐ ล้านบาทหลังจากที่สภาเทศบาลฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้ความเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ เพื่อนำเงินดังกล่าวสำรองไว้สำหรับประชาชนทั่วไปได้นำทรัพย์สินมาจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายลงทุนในกิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้เปิดเทอมที่จะถึงนี้ 
       ปัจจุบัน สถานธนานุบาล เทศบาลฯ ได้ให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ประชาชนนับพันราย และสามารถสร้างรายรับเพื่อนำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นได้พร้อม ๆ กัน โดยอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป