โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขบวนแรกเคลื่อนแล้ว...มูลฝอยในหลุมฝังกลบของเมืองแกลงมุ่งสู่การเผานำความร้อนไปใช้ประโยชน์
..แต่เย็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎา..ขยะจากหลุมฝังกลบของเมืองแกลงเที่ยวแรกได้ถูกลำเลียงขึ้นจากหลุมไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการเป็นเชื้อเพลิง ทดแทนหรือเสริมเชื้อเพลิงหลักอย่างถ่านหิน น้ำมัน และไฟฟ้า เพื่อเอาความร้อนไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว....


โดยที่เทศบาลฯ มุ่งหวังกรณีดังกล่าวมากกว่าการเผาทิ้งเพียงเพื่อให้ขยะหายไปจากโลกเท่านั้น..จึงวันนี้แม้เมืองแกลงจะยังไม่สามารถสร้างกระบวนการนำเอาพลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง แต่ก็เห็นว่า วิธีให้หน่วยที่แข็งแรงกว่านำไปใช้ประโยชน์ จะมีส่วนทำให้โลกถูกเจาะ ขุด สูบ ดูดจนต้องเจ็บและเสียสมดุลย์ช้าลง..


ปัจจุบัน..เมืองแกลงมีกระบวนการหลายอย่างสำหรับขยะ ในระหว่างทางจากบ้านสู่หลุม..ซึ่งทำให้ปริมาณขยะกว่า ๒๐ ตันลดลงเหลือราว ๑๖ - ๑๗ ตัน..ขณะที่ยังมีภาระจัดการควบคุมมูลฝอยให้กับเทศบาล,อบต. ใกล้เคียงรวม ๑๐ แห่งอีกวันละ ๒๐ - ๒๕ ตัน


ทันทีที่เกิดขยะขึ้น ๑ กิโลกรัม นั่นหมายถึงงบประมาณต้องเสียไป ๑ บาททันที..เหตุดังกล่าว จึงต้องหาสรรพวิธีลดปริมาณขยะลง เพื่อไม่ต้องเสียเงินไปอย่างน่าเสียดายปีละนับล้านบาท...สิ่งที่ดีที่สุดคือ..ต้นน้ำที่หมายถึงบ้าน หากไม่ทิ้งในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ได้..กลางทาง,ปลายทางหรือท้ายน้ำอย่างเทศบาลก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มาก


สิ่งควรคิดก็คือ..ก่อนจะได้ชื่อว่า "ขยะ"..ของต่าง ๆ ล้วนถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุแร่ธาตุต่าง ๆ ในดินทั้งนั้น กว่าจะถึงมือเรา ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันในการผลิตและขนส่งทั้งสิ้น..ภาวะเหล่านี้คือ..ของใต้พิภพนั้น "หมดแล้วหมดเลย" และะยิ่งคนมากขึ้น บริโภคมากขึ้น ยิ่งต้องเจาะ ขุด สูบ ดูด อันเป็นที่มาของอาการโลกเสียศูนย์... โลกป่วยอยู่ในขณะนี้..
1 ความคิดเห็น:

  1. ส่งไปเผาแล้วใช้เป็นเชื้อเพลิงทีไหนหรือคะ น่าสนใจมากๆ ค่ะ

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป