โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

งานอนุรักษ์บ้านไม้เก่าเมืองแกลงงวดเข้ามาทุกที...อีกอึดใจเดียวจะแล้วเสร็จ..เตรียมบรรจุนิทรรศการโลกร้อนลเป็นลำดับต่อไป
      ขณะนี้..งานทาสีรักษาเนื้อไม้เพื่ออนุรักษ์บ้านไม้เก่าใกล้บรรลุแล้ว..คงเหลือแต่เพียงทาสีพื้นบ้านทั้งสองชั้นรอบสุดท้าย.และภายในสัปดาห์หน้า งานวางพื้นชานหน้าบ้านพร้อมลงสีที่จะเริ่มแต่พรุ่งนี้จะแล้วเสร็จเช่นกัน...ก่อนที่จะเพิ่มเติมกันสาดหน้าต่างรอบบ้านต่อไปภายหน้า


       เมื่องานแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ ขั้นต่อไปทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจะพางานนิทรรศการที่ทีมสถาปนิกจากเชียงใหม่ได้มาลงพื้นที่แล้วสองรอบ บรรจุเข้าไว้ในอาคารต่อไป โดยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ จะร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลงประมวลผลเนื้องานนิทรรศการรอบสุดท้ายก่อนที่จะออกแบบจัดทำรูปแบบนิทรรศการต่อไป


      เมื่อกล่าวถึงคำว่า "บ้าน"...ถือเป็นหน่วยสำคัญลำดับต้น ๆ ของคำว่า "เมือง"...หากคนในบ้านช่วยกันให้น้ำหนักคุณค่างานออกแบบบ้าน ไม่แต่ไว้ใช้อยู่อาศัย ทำมาหากินเพียงอย่างเดียว แต่ให้ "บ้าน" บอกความคิด บอกความเป็นบ้านเมืองของเราให้คนรุ่นต่อไปได้อ่านได้ศึกษา แม้อาจต้องเพิ่มเงินก่อสร้างหรือเสียเวลาเพิ่มสักนิด... มันจะยังประโยชน์ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าการมุ่งรักษาแต่บ้านสมัยก่อน....เพราะหากเราลงมือทำวันนี้อย่างให้คุณค่า....พรุ่งนี้ก็เป็นอดีตอันน่าจับตาสนใจแล้ว.............


      บริเวณศูนย์การเรียนรู้ เรื่อง Climate Change ของเมืองแกลงที่มี TEI เป็น Coordinator ภายใต้การร่วมสนับสนุนจาก Toyota Motor Thailand Co.Ltd. จะยังคงมีงานต่อเติมก่อสร้างบ้าน ๒ ชั้นอีก ๑ หลังเรือนต่อจากหลังนี้ในอีกไม่ช้า....เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ในความเป็น Low Cabon City ที่เราทั้งหลายจะร่วมคิดร่วมลงมือกันได้ทุกท่านทุกคน เพื่อความน่าอยู่ของบ้านเมืองต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป