โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

๓๐ เทศบาลในระยองตบเท้าประชุมตามรอบที่ปากน้ำประแส เทศบาลเจ้าบ้านพายลคลองประจำเมือง จนต้องเก็บใจกลับมาส่องอดีต ๑๒๘ ปีก่อนคราวในหลวงรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสผ่านที่นี่

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2474761605714&set=a.1157122625563.18933.1752682292&type=1&ref=notif&notif_t=likeวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน นี้ ชมรมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดระยอง  นัดหมายทุกเทศบาลในจังหวัดจัดประชุมตามรอบขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงนำเสนอเนื้อหาโครงการเทศบาลมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับพิจารณาประกอบการพัฒนาเมือง


จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส (ชัยรัตน์ เอื้อตระกูล) นำคณะขึ้นเรือประมงที่ออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวนำชมระบบนิเวศน์ของแม่น่ำประแส จากบริเวณปากน้ำวัดแหลมสน ไปถึงบริเวณปากคลองหนองโพรง ซึ่งประกอบด้วยป่าริมน่ำและวิถีชีวิตของชาวบ้านปากน่ำประแส รวมถึงชมความก้าวหน้าของงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแส เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านเนินฆ้อ และบ้านปากน้ำประแสเข้าหากันที่จะแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้

ระหว่างการท่องแม่น้ำประแสที่ยังพอจะได้เห็นความสมดุลย์ในการดำรงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ทำให้อดระลึกถึงเหตุการณ์ในคราวที่ในหลวง รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๗ หรือเมื่อ ๑๒๘ ปีที่ผ่านมา ที่เรือพระที่นั่งได้มาทอดอยู่ ณ บริเวณปากแม่น้ำประแส ท่านได้มีพระราชหัตถเลขาเล่าเรื่องเมืองพแสไว้อย่างทรงคุณค่า ดังบทคัดย่อในภาพข้างต้น ที่อยากหวังใจให้ชาวปากน้ำประแสได้ร่วมกันพิทักษ์รักษาบ้านเมืองเอาไว้อย่างภาคภูมิใจ ให้ประแสยังเป็นของคนประแสและของคนที่ตระหนักและเข้าใจรากแห่งที่มาไว้ตลอดไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป