โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ดูนักวิจัยจาก Institute for Global Environmental Strategies ,Japan นำเสนอกรณีศึกษาการต่อกรกับภาวะโลกร้อนของเมืองแกลง

         1. สองนักวิจัยของ IGES (Institute for Global Environmental Strategies ) จากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาทำงานวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองแกลงแต่เมื่อปลายปีที่แล้วอยู่หลายรอบ ได้จัดทำเอกสารผลงานการวิจัยภาคภาษาอังกฤษออกเผยแพร่ โดยมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อมวลมนุษย์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากมายกระจายไปทุกที่และถี่ครั้งขึ้น... และมีการวิเคราะห์ถึงบทบาทเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีศักยภาพขีดความสามารถของความเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น เข้าต่อกรเพื่อบรรเทาปัญหานี้ได้อย่างไร มีแนวคิด มีเครื่องมือใดที่จะส่งเสริมมาตรการบรรเทาอาการป่วยของดินฟ้าอากาศและของโลกได้อย่างไรเหล่านี้ พร้อมข้อสังเกตต่าง ๆ โดยใช้เทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็นพื้นที่จัดทำกรณีศึกษาต่อเรื่องนี้จนได้เอกสรรรายงานฉบับนี้ขึ้นมาแล้ว

    ท่านผู้สนใจสามารถไปที่ http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/4155/attach/PB_24E_final.pdf   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป