โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตีเส้นจอดถนนเทศบาล ๑,๒,๓ หมายลดการเฉี่ยวชน และเพิ่มความเรียบร้อย ความคล่องตัวในการเดินทาง
สัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้ตีช่องจอดรถในถนนสายหลักอีก ๓ สายคือ เทศบาล ๑,๒ และ ๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สืบเนื่องจากถนนทั้งสามสาย เป็นถนนสายการค้าหลัก จึงมียวดยานพาหนะคับคั่ง และมีที่จอดรถยนต์ค่อนข้างจำกัด สามารถจอดได้แต่ตามริมทางเป็นส่วนมาก โดยมุ่งหวังจะได้รับความร่วมมือในการจอดรถยนต์ภายในช่องที่กำหนดให้ ไม่ล้ำออกมานอกเส้น เพื่อลดปัญหาการเฉี่ยวชนกับรถที่วิ่งไปมาอันจะทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สิน และมุ่งหวังให้มีพื้นผิวจราจรที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความคล่องตัวในการเดินทางแก่ทุกฝ่าย

ในระยะแรกจะออกประชาสัมพันธ์ในหลายสื่อหลายช่องทาง และจะกำกับดูแลบังคับระเบียบการจอดรถอย่างจริงจังขึ้นเมื่อมีความพร้อมแล้ว ภายใต้ความรับผิดชอบของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลต่อไป

เทศบาลฯ ขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ และท่านสามารถฝากข้อแนะนำด้านการจราจรได้ที่ muangklang53@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป