โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันพ่อ...พาคนเมืองแกลงชื่นใจ...พาเหรดบริจาคโลหิตถึง ๑๕๕ รายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว

       ในเดือนธันวาคม เดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษานี้ ชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีในคราวที่ได้ทรงเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยพสกนิกรได้เข้าเฝ้าถวายพระพร และได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา และความเป็นห่วงประชาชนโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอย่างหาที่สุดมิได้

       ในส่วนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกับพี่น้องชาวเมืองแกลง ทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดกิจกรรมออกกำัลังกายเพื่อสุขภาพขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม โดยเริ่มต้นขบวนเดินเพื่อสุขภาพจากลานหน้าหอประวัติเมืองแกลง มุ่งสู่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา จากนั้นร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฮาเฮต่าง ๆ ตามมติของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

       นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคมยังได้ร่วมกับอำเภอแกลง กิ่งกาชาดอำเภอแกลง โรงพยาบาลแกลง จัดโครงการรับบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยขึ้น ณ หอประชุมสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ อำเภอแกลง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกัน โดยมีพี่น้องชาวเมืองแกลงจากหลายภาคส่วนมาร่วมกันบริจาคโลหิตถึงจำนวน ๑๕๕ รายมากกว่าครั้งใด ๆ รวบรวมเลือดได้มากกว่า ๕๐๐๐๐ ซีซี. ซึ่งจะทำให้การเตรียมพร้อมสำหรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น


       ขอถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป