โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

๒ แม่วัวตกลูกไล่เลี่ยกัน... รับขวัญวัว ๒ ตัวที่รอดชีวิตเพราะคุณนงนุช สวัสดิภูมิและคณะ..ไปไถ่คืนชีวิตออกมาให้

นาทีแห่งการเกิดใหม่
โชคดีที่รอดเพราะการไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์
       เมื่อวันอาทิีตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมาีนี้ คุณนงนุช สวัสดิภูมิ บ้านอยู่ย่านชุมชนพลงช้างเผือก และคณะ ได้นำวัวจำนวน ๒ ตัว เป็นเพศผู้ เพศเมียอย่างละ ๑ ตัวซึ่งเจ้าของวัวเตรียมนำไปขายเพื่อชำแหละที่โรงฆ่าสัตว์มามอบให้กับเทศบาลฯ ณ คอกวัวศาลาแหลมท่าตะเคียน จากการประสานงานของช่างแดงที่มีอาชีพรังวัดที่ดิน เพื่อตนและคณะได้ร่วมกันทำบุญไถ่ชีิวิตใหม่คืนให้กับวัวทั้ง ๒ ตัว และเพื่อให้เทศบาลฯ นำไปเลี้ยงสำหรับการกำจัดขยะอินทรีย์จำพวกเศษผัก เศษหญ้าและผลิตปุ๋ยคอกต่อไป โดยนายกเทศมนตรี และครูอุทัย วงศ์สุบิน สมาชิกสภาเทศบาลฯ คอยรับมอบในนามเทศบาลฯ โดยขณะนี้ ได้นำวัวจำนวนหนึ่งไปเลี้ยงไว้บริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย คลองไอ้วอง บ้านชำฆ้อ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน และสร้างเสริมชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยได้นำวัวไปเลี้ยงแล้วนำปุ๋ยคอกกลับมาจำหน่ายให้เทศบาลฯ อีกทอดหนึ่ง

       และเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ และวันเสาร์ที่ ๒๖ ที่ผ่านมาตามลำดับ แม่วัวที่เลี้ยงไว้อยู่ ณ ศาลาแหลมท่าตะเคียนก็ได้ตกลูกเพิ่มมาอีก ๒ ตัว โดยลูกวัวทั้ง ๒ ตัวมีสุขภาพแข็งแรง และจะสามารถเข้ากลุ่มทำหน้าที่กำจัดเศษผัก เศษหญ้าผลิตปุ๋ยคอกแก่เทศบาลฯ ได้ในไม่ช้านี้

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป