โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

"ศาลาว่าแกลง แถลงการณ์โลกร้อน...ผุดหลังที่ ๔ แล้ว...เดิมพันต่องเสร็จต้นกุมภาหน้า
  
       วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายนนี้ อาคารหลังที่ ๔ ในบริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ได้ฤกษ์ลงมือก่อสร้างในขั้นตอนแรก คือขุดดินเทฐานราก ขนาดหน้ากว้าง ๑๖เมตร ความลึกตัวอาคาร ๖ เมตร ทิ้งระยะห่างจากบ้านก๋ง ๔ เมตรเพื่อทำเป็นพื้นทางเชื่อมสองอาคารเข้าด้วยกัน ที่ระดับพื้นสูงจากพื้นดินเดิมเท่ากัน

เทศบาลฯ ได้รับการประสานงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดในวงเงินสองล้านห้าแสนบาท เทศบาลฯ สมทบอีกสี่แสนบาท รวมมูลค่างานก่อสร้างอาคารเป็นเงิน ๒.๙ ล้านบาท โดยมีความจำเป็นจะต้องเร่งงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้า เพื่อใบ้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ " ศาลาว่าแกลง แถลงการณ์โลกร้อน" สำหรับบริการนักเรียน เยาวชน และประชาชนที่สนใจทั่วไป

       เทศบาลฯ มุ่งหวังจะถ่ายทอดลักษณะเฉพาะตัวของงานก่อสร้างอาคารเหล่านี้ไว้เพื่อได้เรียนรู้ศึกษาลักษณะการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนตามย่านหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ที่รับส่งถ่ายเททุกสิ่งอย่างและปรับตัวจากการเดินทางคมนาคมไปมาค้าขายอย่างกลมกลืนไว้อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อได้มีข้อสังเกตสังกาจากการสัมผัสและเข้าใช้อาคารเหล่านี้โดยไม่ปล่อยให้อาคารรุ่นเก่า ๆ ต้องมีค่าเหลือเพียงแค่ความทรงจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป