โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

พอใจที่พอเพียง ผลการจัดการของดีที่มีทุกวี่วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๕๔

..ก็มีแต่ของดี ๆ ..มาให้กันฟรี ๆ ได้ไง..
ถ้าเอากล่องนมไปวางไว้ที่หลุม ก็อยู่แบบนี้แหละสองร้อยปี
       เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานผลการจัดการของดี ด้วยเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ด้วยเครื่องสายพานคัดแยก และด้วยสิ่งมีชีวิตหลายชนิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดังนี้

       ๑. ของดีจำพวกผักผลไม้ที่ประชาชนคัดแยกไว้ให้ และเทศบาลนำรถสี่ล้อเล็กไปรับ จำพวกผักผลไม้ น้ำหนักรวม ๒๕,๖๓๓ กิโลกรัม เศษอาหาร ๘,๘๐๑ กิโลกรัม รวมน้ำหนักที่รถสี่ล้อเล็กไปเก็บทั้งสิ้น ๓๓,๐๑๒ กิโลกรัม

       ๒. คัดแยกจากสายพานคัดแยกของดี เป็นผักผลไม้ รวม ๗,๓๗๙ กิโลกรัม เป็นของดีรีไซเคิล ๔,๕๒๙ กิโลกรัม เป็นถุงพลาสติค ๖,๗๔๑ กิโลกรัม รวมที่คัดแยกจากสายพานคิดเป็นน้ำหนักทั้งสิ้น ๑๘,๖๔๙ กิโลกรัม

       ๓. ไขมันจากครัวเรือนที่เก็บตักมาขึ้นรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งใช้ที่โรงฆ่าสัตว์ น้ำหนักรวม ๑,๐๘๐ กิโลกรัม

       ๔. รวมของดีที่คัดแยกและน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ หรือเท่ากับลดปริมาณขยะของดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นน้ำหนักรวม ๕๔,๑๖๓ กิโลกรัม สามารถประหยัดเม็ดเงินงบประมาณของบ้านเมืองลงได้กว่าห้าหมื่นบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการได้อีกกว่าห้าหมื่่นบาท

when the goats was born..(Monday 28 March,3 P.M.)
คือ..รักจากแม่และลูก
       เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันมุ่งมั่นแก้ปัญหาขยะทั้งในพื้นที่เขตเทศบาล และพื้นที่หลุมฝังกลบของเทศบาลเอง ณ บ้านชำฆ้อ เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองแกลงให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป