โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

เร่งเสริมพนังกั้นน้ำ ขอคืนพื้นที่ที่หายไป

แนวพื้นที่ที่ถูกกระแสน้ำพัดแทงจนเว้าแหว่ง
       ในขณะนี้เป็นช่วงต้นเดือนเมษายนซึ่งช่วงน้ำลงในแต่ละรอบของคลองประแส จะลดลงต่ำสุด เทศบาลฯ จึงได้เร่งนำรถขุดตักไปวางเข็มคอนกรีตตามแนวที่ดินบริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา ที่ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงในฤดูฝนพัดแทงหายไป ทางด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬา คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยถูกต้อง และสามารถพัฒนาบริเวณดังกล่าวเพื่อนำมาใ้ช้ประโยชน์ต่อไป

ใช้เข็มคอนกรีตที่หักชำรุดแล้วมาเป็นแนวกันชน
       ขณะนี้ งานตอกเข็มคอนกรีตและเสริมความแข็งแรงเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างการขุดลอกทรายใต้ท้องคลองขึ้นมาเพื่อนำไปถมบริเวณเนื้อที่ที่หายไป หลังจากนั้นจะได้ปรับความลาดเอียงให้เกิดความสวยงาม ปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดกันดินพัง และปูหญ้าตามความลาดเอียงของผิวดิน เพื่อสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการพักผ่อนหย่อนใจและชมทิวทัศน์และสายน้ำต่อไปได้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้
ทรายจำนวนมากในท้องคลองที่น้ำพัดมาจากด้านทิศเหนือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป