โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

แล่นเแตร.. แลค่าย “นักสืบสายน้ำแห่งลุ่มน้ำประแส”                หลังจากเสร็จสิ้นงานบุญกลางบ้านไม่กี่วัน โครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแส กิจกรรมฝึกอบรมนักสืบสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2554 ก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยในปีนี้ดำเนินค่าย ณ วัดพลงช้างเผือก
โดยรุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันที่ 22 -23 มีนาคม 2554 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 99 คน จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียนวัดสารนาถธรรมมาราม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดเนินยาง โรงเรียนบ้านชำฆ้อ โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนบ้านน้ำเป็น 
                สำหรับรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 24-25 มีนาคม 2554 มีจำนวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 83 คน จาก 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม โรงเรียนแกลง
วิทยสถาวรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา โรงเรียนห้วยยางศึกษา  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
                สำหรับกิจกรรมนั้น แบ่งเป็น ภาคการฝึกปฏิบัติการออกสำรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษ  พร้อมทั้งภาคการฝึกปฏิบัติจัดฐานกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งนำกระบวนการที่เรียกว่า “มองปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับตัวเรา และหาทางแก้ไขโดยเริ่มต้นจากตัวเรา” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ ต้นน้ำ ป่า และธรรมชาติ โดยวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง และกิจกรรมอื่นๆซึ่งมีลักษณะมุ่งเน้นในเรื่องเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และศึกษาดูงาน อาทิ ศึกษาทางเดินอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน ศึกษาวิถีชีวิตริมคลองประแส เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปาหนองแหวน ศึกษาดูงานอ่างเก็บน้ำประแสร์ และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฯลฯ
                กิจกรรมนักสืบสายน้ำ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ดำเนินต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อมุ่งเน้นในเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแม่น้ำประแสในเป็นแหล่งอาหารสำคัญของเมืองแกลงสืบไป
                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป