โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

เร่งทำแนวกันกระแสน้ำกัดเซาะบริเวณสนามกีฬาฯ ก่อนน้ำเหนือไหลบ่าในหน้าฝน

       ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ มีนาคมที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าไปปรับแต่งพื้นที่ริมน้ำคลองประแส บริเวณคลองด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียริ ๘๐ พระพรรษา ซึ่งเป็นงานต่อจากเดิมเมื่อปีที่แล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนี้ โดยทำการลงเข็มตลอดแนวริมคลองตามแนวเขตที่ดินที่เทศบาลได้สำรวจใหม่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เว้าแหว่งไปอ้ันเนื่องมาจากน้ำกัดเซาะ ความยาวตลอดแนวคลองกว่า ๕๐ เมตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เกือบ ๓ งาน ใช้แท่งเข็มคอนกรีตกดลงไปในท้องคลอง จากนั้น เข็มคอนกรีตอีกจำนวนหนึ่งใช้วางตามแนวยาวไว้เป็นแนวป้องกันการปะทะของกระแสน้ำ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว กระแสน้ำจากด้านทิศเหนือในฤดูฝนมีความแรง ซึ่งวิธีนำเสาเข็มคอนกรีตที่หักชำรุดแล้วมาใช้ประโยชน์เป็นแนวพนังกั้นน้ำ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก และมีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาบริเวณดังกล่าว

       และหลังจากขั้นตอนนี้ เทศบาลฯ จะได้ขุดตักดินและทรายในคลองบริเวณใกล้เคียงกันขึ้นมาถมปรับระดับพื้นที่ที่หายไปอันเนื่องมาจากน้ำกัดเซาะ บริเวณด้านหลังแนวเข็มคอนกรีตให้ได้ระดับสูงเฉลี่ยใกล้เคียงระดับดินข้างเคียง และจะได้เพิ่มการระวังการกัดเซาะด้วยต้นหญ้าแฝกอีกชั้นหนึ่ง จากนั้นจะได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เกิดความสวยงามและประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในรูปของการพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมนันทนาการได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป