โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานติดตั้งป้ายหอประวัติเมืองแกลงสำเร็จ เตรียมเปิดอาคารช่วงงานบุญกลางบ้านปีนี้

เย็น..บุญเมือง 
        หลังจากที่งานแกะสลักลงสีไม้มะค่า เพื่อทำป้ายหอประวัติเมืองแกลง ได้สำเร็จลงอย่างงดงามด้วยฝีมือนายทองแดง วิมล ช่างไม้ฝีมือดีจากชุมชนพลงช้างเผือกแล้ว เมื่อวันพุธที่ ๒ มีนาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงได้นำป้ายดังกล่าวไปติดตั้งไว้ที่ใต้จั่วหน้าอาคารหอประวัติเมืองแกลง บริเวณใต้ช่องลมระบายอากาศรูปครุฑตามที่กำหนดไว้ ซึ่งงานติดตั้งป้ายหอประวัติเมืองแกลงเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายเหมือนนัดหมายกันไว้เมื่อเริ่มลงมือ

ฝนหย่าเม็ด..เมื่อแล้วเสร็จงานติดตั้ง
       งานจัดทำป้ายดังกล่าว ได้ส่งผ่านจากการมอบไม้มะค่าจากนายธีระชัย รุธิระวุฒิ แห่งชุมชนบ้านดอนมะกอก มายังนายประกอบ รัตนภรณ์ แห่งชุมชนแกลงแกล้วกล้า ผู้ลงมือแกะสลักตัวอักษรบนเนื้อไม้ และสำเร็จลงที่นายทองแดง วิมล แห่งชุมชนพลงช้างเผือก ช่างผู้ลงสี โดยทั้งสามท่านล้วนแต่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงขอขอบพระคุณที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนและฝากเรื่องราวที่มาของป้ายหอประวัติเมืองแกลงพร้อมฝีมือ และจิตสาธารณะไว้ให้บ้านเมืองมา ณ โอกาสนี้

ฟ้ารุ้งลางสว่างเอย
       และในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคมที่จะถึงนี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พี่น้องประชาชน จะได้ร่วมกันในพิธีเปิดอาคารหอประวัติเมืองแกลงอย่างเป็นทางการในระหว่างเทศกาลงานบุญกลางบ้านต่อไป

    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป