โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

คณะทำงานบ้านดินรุดพบ "กลุ่มรักษ์เขาชะเมา"..ขอช่วยผลักดันงานก่อสร้างโรงเรียนอยู่เมืองแกลงฯ และศูนย์การเรียนรู้เมืองแกลงลดโลกร้อน

รูปแบบอาคารที่ใช้ดินเป็นผนัง
       เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มกราคมนี้ เวลา ๑๕ นาฬิกา นายกเทศมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางจากสำนักงานเทศาลตำบลเมืองแกลง ตามคำแนะนำของคุณนงพัลค์ จั่นเจริญ ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อขอเข้าพบคณะทำงานของ "กลุ่มรักษ์เขาชะเมา" ณ ซอยทุ่งควายกิน ๑๖  ทั้งนี้ เพื่อขอคำแนะนำ ปรึกษา และชม "บ้านดิน" ในบริเวณ "โรงเรียน โรงเล่น" ของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา

แฟ้บและแก้ว กลุ่มรักษ์เขาชะเมา หัวหมู่ชวนผู้ใหญ่และเด็กทำบ้านดิน
       ในการนี้ ได้พบกับคุณบุปผาทิพย์ แช่มนิล (แฟ้บ) คุณอี๊ด และช่างแก้ว แกนนำในการก่อสร้่างบ้านดินซึ่งได้ให้คำอธิบายหลักแนวคิดที่มาของการสร้างบ้านดินเพื่ออยู่อาศัย เทคนิคการก่อสร้างบ้านดิน วัสดุที่ใช้เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างชนิดอื่น ปัญหาและอุปสรรคของการก่อสร้างบ้านดิน โดยให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า การก่อสร้างบ้านดินของกลุ่มรักษ์เขาชะเมานั้น ต้องอาศัยวิธีการสะสมเพื่อนหรือเพื่อนบ้านไว้เป็นพื้นฐานสำคัญ จากนั้นจึงค่อยระดม "จิตอาสา" มาร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้าง

เจ้าของบ้านบอกเล่าและนำชมพร้อมสัมผัส
       จากการพบกันครั้งนี้ คณะทำงานจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เรียนเชิญกลุ่มรักษ์เขาชะเมาลงพื้นที่บริเวณหัวงานก่อสร้างในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคมนี้ เวลา ๑๗ นาฬิกา ซึ่งได้เริ่มต้นก่อสร้างแล้ว เพื่อขอคำแนะนำต่อไป โดยมีความมั่นใจที่จะ้เดินหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ลดโลกร้อน และอาคารร้านค้าชุมชน ณ บริเวณสนามกีฬา ซึ่งมีแบบแปลนผนังเป็นบ้านดิน และจะใช้อาคารทั้งสองหลังดังกล่าวในการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ ๑ ก่อนในปีแรก ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

       ขอขอบคุณกลุ่มรักษ์เขาชะเมา..ชนกลุ่มเล็กผู้โยงใยงานเพื่อโลกสดใสอย่างหลายหลากไว้ ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป