โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

เครื่องร้อนต้อนรับหนาว..สมเกียรติจากมูลนิธิช่วยเด็กยากจนเมืองแกลง เป่านกหวีดยกพวกพาหอประวัติเมืองแกลงเข้าสู่เฟส ๒ หวังร่วมฉลองบุญกลางบ้าน มีนานี้

       เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคมนี้ เวลา ๑๔ นาฬิกา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง คุณสมเกียรติ อภิญญาชน รองประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน อำเภอแกลง ได้นัดหมายคณะทำงานภาคอาสาสมัคร ประกอบไปด้วยคุณธวัชชัย บุญเลิศ  คุณมุก คุณพิมพ์ เจริญสันติสุข  ส.ท.สุรศักดิ์ ประไพสนธิพงศ์  ส.ท.ชาติชาย เพชรพาณิชย์  ส.ท.อชิระ ธารามาศ  พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งมาประชุมเพื่อพิจารณากรณีการเตรียมหอประวัติเมืองแกลง เข้าสู่ระยะที่ ๒ คือการออกแบบภายในอาคารให้เป็นห้องสมุดและพื้นที่แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองแกลง ในบริเวณชั้นล่างและชั้น ๒ ของอาคารตามลำดับ ภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างหอประวัติเมืองแกลงแล้วเสร็จในระยะที่ ๑ ด้วยรูปทรงของอาคารสถานีตำรวจภูธร อำเภอแกลงหลังเดิม

       ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและได้เห็นพ้องในหลักการให้มีการจัดการห้องสมุดบริเวณชั้นล่าง โดยกำหนดช่วงวัยของผู้ใช้บริการให้ชัดเจนไว้เพียงกลุ่มเดียวเป็นวัยเด็ก เน้นการจัดกิจกรรมที่สร้่างเสริมและเป็นประโยชน์เหมาะสมกับช่วงวัย  และให้มีการคัดเลือกประเภทหนังสือที่จะนำไปให้บริการในห้องสมุดแทนการนำเข้าหนังสือแบบทั่วไปเพื่อให้เกิดคุณภาพและชวนอ่านมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะให้ห้องสมุดถูกสร้างขึ้นในหัวใจของผู้ใช้บริการแต่เยาว์วัย  

       ส่วนการจัดแสดงประวัติความเป็นมาแห่งเมืองในชั้นที่ ๒ นั้น ในเบื้องต้นจะได้มีการรวบรวมเนื้อหาแล้วนำมาคิดวิเคราะห์เพื่อให้การจัดแสดงมีความเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่

       ทั้งนี้ จะพยายามให้สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงงานบุญกลางบ้านที่จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ที่จะถึงนี้ โดยบริษัท เอพีน่าอุตสาหกรรม จำกัด จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการออกแบบและจัดเตรียมวัสดุภายในบริเวณห้องสมุดและอุปกรณ์สำหรับตั้งแสดงงาน "ของรักของหวง"  ควบคู่ไปกับการจัดแสดงภาพวาดจากนักวาดรับเชิญและแวดวงผู้สนใจ 

       หลังจากนี้จะได้มีการนัดหมายการประชุมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงานได้ทันตามกำหนดการต่อไป

     

1 ความคิดเห็น:

  1. ผมเพิ่งเข้ามารับข่าวสาร รู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่งที่ ท่านประธานบริษัท เอพิน่า อุตสาหกรรม จำกัด (คุณสมเกียรติ อภิญญาชน) ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าท่านส่งเสริมในเรื่องของห้องสมุดมาเป็นเวลานานแล้ว ได้เข้ามาสนับสนุนการใช้ "หอประวัติเมืองแกลง" ของเรา ให้เป็นห้องสมุดส่วนหนึ่ง และ ชั้นบนเป็นห้องแสดงความเป็นเมืองแกลงบ้านเรา ขอปรบมือให้ดังๆ และขอบพระคุณแทนพี่น้อง นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้ามาใช้ ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วย ครับ

    อุทัย วงศ์สุบิน

    ตอบลบ

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป