โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

"บล็อกดิน" ก้อนแรกผุดแล้ว...เกาะแขนช่วยกันย่ำจนเหนียวแน่นได้ที่...๒๕ มกรานี้เตรียมขนคนเมืองแกลงไปลงแรงถึงแปลงนาเมืองทุ่งควายกิน

ขอแรง...เอาแรง...ใช้แรง...ร่วมแรงทำบ้านดิน
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ณ "โรงเรียน โรงเล่น" ของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา ได้นมัสการพระอาจารย์สาย จากวัดวังหิน มาเป็นประธานในการเริ่มต้นทำ "บล็อกดินก้อนแรก" สำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" ที่คาดว่าจะต้องใช้บล็อกดินนี้จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ก้อน โดยในครั้งนี้ กลุ่มรักษ์เขาชะเมา ได้นัดหมายชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งควายกินและนายกเทศมนตรีพร้อมผู้แทนจากเทศบาลตำบลเมืองแกลงอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็น "เพื่อนที่สะสมเอาไว้" ของกลุ่ม ให้มาร่วมกันย่ำดินและขึ้นก้อนบล็อก

       โอกาสนี้ พระอาจารย์สายได้เทศนาถึงที่มาแห่งคำว่า "แม่พระธรณี" เป็นประเด็นสำัคัญว่าชีวิตมนุษย์เรานี้ล้วนเกิดมาจากดินน้ำลมไฟ พร้อมให้ข้อคิดรวมถึงกล่าวนำำคำขอขมาต่อแม่พระธรณี ก่อนที่จะได้ร่วมกันย่ำดิน เติมน้ำ ผสมแกลบเพื่อให้เกิดความเหนียวแน่นตามคุณสมบัติภายใต้การกำกับดูแลของช่างแก้ว ผู้มากประสบการณ์ จากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปซึ่งในครั้งแรกนี้สามารถทำได้รวม ๑๓๒ ก้อน


....มนุษย์ทุกคน...อยู่บนดิน อาศัยดิน จนวันสิ้นลม...กลับคืนสู่ดิน
       หลังจากนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เตรียมจะนำชาวเมืองแกลงจำนวน ๔ คันรถขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.) เพื่อนำกำลังไปสมทบ ลงแรง เรียนรู้ การทำบล็อกดินในวันพุธที่ ๒๕ มกราคมนี้ เพื่อนำไปทำเป็นผนังโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" และสำหรับใช้เป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมืองแกลงลดโลกร้อนในลำดับต่อไป


       ขอขอบคุณนางสาวบุปผาทิพย์ แช่มนิล (เจ๊แฟ้บ)  พร้อมคณะ ที่เป็นทั้งแม่งานอำนวยการงานนี้ และเป็นทั้งผู้ให้เนื้อดินจากท้องนาทุ่งควายกินไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป