โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

เร่งวางท่อประปาเข้า "อยู่เมืองแกลงวิทยา" และสนามกีฬา...ชาวบ้านสองฝั่งทางจ่อยื่นขอใช้น้ำ..คาดพร้อมบริการก่อนต้นกุมภานี้

กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลงรับข้อสั่งการจากนายกเทศมนตรี เร่งวางท่อน้ำประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖ นิ้วตรงเข้าสถานที่ตั้งโรงเรียน "อยู่เมืองแกลงวิทยา" และสนามกีฬากลางนองเทศบาล โดยมี ๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ การให้บริการสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ ๑ซี่งเทศบาลฯ จะเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นกลุ่มแรก ให้บริการแก่ประชาชนสองฝั่งถนนท่ายายบุญ บ้านบนเนิน และถนนแกลงกล้าหาญซึ่งเดิมใช้น้ำจากบ่อบาดาล และให้บริการประชาชนผู้ไปใช้บริการสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่แต่เดิมใช้น้ำจากสระน้ำดิบในบริเวณดังกล่าว


ทั้งนี้คาดว่า เทศบาลฯ จะสามารถวางท่อประปาแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้ จึงขอให้ประชาชนบริเวณย่านถนนท่ายายบุญ บ้านบนเนิน และถนนแกลงกล้าหาญที่มีความประสงค์จะใช้บริการน้ำประปายื่นความประสงค์ของท่านได้ที่กองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลงต่อไป

posted from Bloggeroid

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป