โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

เมืองแกลงเร่งเดินหน้าวางท่อส่งน้ำดิบจากคลองวังหว้าเข้าโรงประปาข้่างดับเพลิงแล้ว หวังให้น้ำประปา ทั้งมั่นคงทั้งเสถียรในการบริการประชาชนยิ่ง ๆ ขึ้นอีก

บริเวณโรงสูบเดิมใกล้หอถังสูงน้ำประปา ของ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
       เมื่อวันที่  ๕ มกราคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำดิบพร้อมโรงสูบน้ำดิบในวงเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีตำแหน่งต้นทางที่ริมสะพานคลองวังหว้า (เขื่อนสวนธารเกษม) ถนนสุนทรภู่ มาถึงโรงผลิตน้ำประปาข้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธาณภัย

แสดงแผนงานให้บริการน้ำประปาจากโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ ๒
       ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนโยบายนายกเทศมนตรีที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาล ได้เกิดความมั่นคง ความเสถียรมากยิ่งขึ้น โดยนับแต่เริ่มให้บริการน้ำประปามาหลายสิบปี ผู้บริหารทุกชุดได้พยายามพัฒนาระบบการบริการน้ำประปามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้มีการเพิ่มกำลังผลิตจาก ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็น ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่โรงผลิตน้ำประปาบ้านหนองแหวน ซึ่งเป็นโรงผลิตน้ำประปาเพียงแห่งเดียวของเทศบาลฯ  ขณะที่มีความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

แนวคลองวังหว้าและระดับน้ำดิบที่เขื่อนคลองวังหว้า
       เหตุดังกล่าว จึงได้นำโรงผลิตน้ำประปาแห่งเดิมข้างอาคารสำนักงานป้องกันบรรเทาสา่ธารณสภัยที่หยุดการใช้งานมานานกว่า ๑๒ ปีมาปรับปรุงพัฒนาใหม่ ซึ่งได้รับการประสานงบประมาณปรับปรุงระบบผลิตในวงเงิน ๓ ล้านบาท ผ่านนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้เล็งเห็นความสำัคัญร่วมกันโดยพร้อมใช้งานได้แแล้ว   และล่าสุด เทศบาลฯ จึงได้เริ่มต้นงานวางท่อน้ำดิบเพื่อส่งจ่ายน้ำดิบจากคลองวังหว้ามายังโรงผลิตแห่งนี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ก่อนที่จะเริ่มผลิตน้ำประปาและกำหนดโซนพื้นที่ให้บริการในบริเวณชุมชนใกล้เคียง อาทิ ชุมชนพลงช้างเผือก ชุมชนหนองควายเขาหัก ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชุมชนหนองกระโดง ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาพื้นที่ให้บริการของโรงผลิตประปาบ้านหนองแหวนลง และเพื่อให้สามารถให้บริการได้เมื่อโรงผลิตน้ำประปาหลักที่บ้านหนองแหวนต้องปิดซ่อมบำรุงหรือในกรณีกระแสไฟฟ้าดับ

       โอกาสเดียวกันนี้ เทศบาลฯ จะได้ประสานกับทางโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร เพื่อตัดวางท่อส่งน้ำดิบผ่านถนนสุนทรภู่ ซอย ๗ สำหรับเป็นน้ำต้นทุนแก่โรงเรียนแกลงฯ ได้นำไปใช้ในกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป