โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

19-1-2013 โตโยต้า ไทยแลนด์ พร้อมผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รุดติดตามงานก่อสร้าง Global Warming Protection Learning Center ที่เมืองแกลง...พอใจงานก่อสร้างรุกคืบหน้าตามเป้าหมาย

 

 

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคมนี้ คุณเอกชัย รัตนชัยวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ พร้อมด้วยคุณนงพัลค์ จั่นเจริญ ผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างอาคารขนาดสองชั้นอีกหลังหนึ่งข้างบ้านไม้เก่าซึ่งบริษัท โตโยต้าฯ  ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งเข้าสมทบกับเทศบาลฯ ในการสนับสนุนการก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลการติดตามและประเมินโครงการก่อสร้างอาคารนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนดเป็นที่น่าพอใจ

       ในการนี้ ทั้งสามฝ่ายได้เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ และได่เข้าเยี่ยมขมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาด้วย  โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว  เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีกำหนดเปิดเป็นทางการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในช่วงเทศกาลงานบุญกลางบ้าน เดือนมีนาคม ศกนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป