โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

เมืองแกลงเตรียมปรับโฉมเส้นทางด้านทิศเหนือสนามกีฬาฯ เพื่อความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้เดินวิ่งออกกำลังกายทุกท่าน

     

         เทศบาลฯ เตรียมจะเข้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผิวทางชนิดแอสฟัลท์ติค เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือของสระน้ำศาลาเก้าเหลี่ยม และหลังอนุสาวรีย์สุนทรภู่ทันทีเมื่อฝนแล้ง

         ทั้งนี้ ผิวทางบริเวณดังกล่าว สร้างขึ้นเป็นสายแรก ๆ นับแต่มีการสร้างสนามกีฬามาแต่หลังปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อยมา ผ่านการใช้งานมานาน โดยเฉพาะการรับรถบรรทุกหนักวัสดุต่าง ๆ เข้าพื้นที่ เมื่อมีการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณนั้น ผิวทางจึงมีสภาพชำรุด บางแห่งน้ำขังเมื่อเกิดฝนตก ไม่เรียบ และไม่สะดวกในการใช้เดินหรือวิ่งออกกำลังกาย

         งานปรับปรุงนี้ จึงจะทำการยกระดับบริเวณดังกล่าวให้สูงขึ้น และเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ เซ็นติเมตร เพื่อความแข็งแรงทนทาน ซึ่งอาจจำเป็นต้องให้รถบรรทุกวัสดุต่าง ๆ เข้าใช้บ้างตามความจำเป็นในโอกาสต่อไป และเป็นโอกาสที่จะได้ปรับปรุงเพื่อความพร้อมในพิธีเปิดศาลา ๙ เหลี่ยมในเทศกาลงานบุญกลางบ้าน เดือนมีนาคม ศกนี้อีกด้วย

       จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะรีบคืนพื้นที่เพื่อการเดินวิ่งออกกำลังกายต่อไป ทันทีที่งานแล้วเสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป