โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

เตรียมรื้อถอนสายเคเบิลระเกะระกะพาดสะพาน ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน..เมืองแกลงจัดระเบียบจัดพื้นที่ติดป้ายโฆษณาตามย่านสำคัญ ๆ กันใหม่เร็ว ๆ นี้

        

 กลางสัปดาห์นี้ งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ออกติดป้ายประกาศแจ้งหาเจ้าของสายเคเบิลที่โยงสายพาดผ่านสะพาน ๑๐๐ ปีบ้านตลาดสามย่าน (สะพานฝั่งธน) ถนนโพธิ์ทอง เพื่อให้รื้อถอนสายดังกล่าวจำนวน ๒ เส้นที่เหลือออกภายใน ๗ วัน หลังจากได้แจ้งบริษัท หน่วยงานต่าง ๆ ให้รื้อถอนออก และให้ไปเดินสายลอดใต้สะพานแทนไปแล้วจำนวนมากก่อนหน้านี้  เพื่อรักษาภูมิทัศน์บริเวณสำคัญนี้ของเมืองไว้

         นอกจากนี้ ยังมอบงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต และติดในบริเวณห้ามติดตั้งออกอยู่สม่ำเสมอ ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน  ทั้งนี้ เทศบาลเตรียมที่จะจัดพื้นที่นำร่องเพื่อทำโครงป้ายโฆษณาแก่ผู้สนใจได้มายื่นเรื่องขออนุญาต เสียค่าธรรมเนียมภาษีป้ายให้ถูกต้องเรียบร้อย มีระยะเวลาการติดตั้งที่แน่นอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการโฆษณาธุรกิจ และการรักษาภูมิทัศน์ ตลอดจนความปลอดภัยด้านการจราจรในระบบเมืองต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป