โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

8-1-2013 พุธที่ ๙ มกราคมนี้ เวลาดีสี่โมงเย็น...ไปออกกำลังกาย แล้วแวะหิ้วตะกร้า หรือถุงผ้าไปจ่ายตลาดกัน

    

  

        พุธที่ผ่านมา การถือตะกร้า หิ้วถุงผ้ามาจ่ายตลาดหนาตามากขึ้น ถุงพลาสติคก๊อบแก๊ปแทบจะหาไม่เจอ นี้จึงเป็นไปตามความตั้งใจของคณะกรรมการจัดตลาดที่อยากให้ช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติคครับ

       
       คณะกรรมการมีการประชุมหารือกันในรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ซึ่งมีความเห็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ โดยมีการประเมินกันว่าผักพื้นบ้านมีโอกาสขาดช่วงสูงหลังเปิดตลาดมาสี่นัดแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสริมการปลูก และออกไปชักชวนสำรวจการปลูกพืชผักให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ผักพื้นบ้านจริง ๆ ซึ่งนัดหน้าจะมีผักจากเนินดินแดงเข้ามาเสริม ขณะที่บ้านจำรุงที่นัดบอดไปสองหนก่อน นัดหน้ารับว่าจะมา เพราะผักขาดช่วงไปเช่นกัน

       เราสามารถช่วยกันออกความเห็นเพื่อออกแบบตลาดนัดสีเขียวได้ที่นี่เพื่อคณะทำงานได้นำไปพิจารณาหารือร่วมกันต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป