โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

22-1-2013 คณะทำงานด้านเยาวชน เห็นพ้องต้องกัน..ดันพื้นที่หอประวัติเมืองแกลง จัดแสดงภาพถ่ายและประกวดการแสดงของเยาวชนในช่วงงานบุญกลางบ้าน เดือนมีนาคมนี้

        


       ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลฯ ได้ประสานงานเรียนเชิญคุณครูผู้เชี่ยวชาญด้านการดนตรี ศิลปะการแสดง ร่วมกันหารือการจัดงานเปิดพื้นที่แก่เยาวชนได้แสดงขีดความสามารถของตนในเทศกาลงานบุญกลางบ้าน เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยจะใช้พื้นที่ภายในเรือนหอประวัติเมืองแกลง เพื่อการจัดแสดงภาพถ่ายต่าง ๆ ของประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการแสดงภาพ  ส่วนบริเวณพื้นที่โล่งด้านหน้า จะใช้เพื่อการแสดงของเยาวชนและประชาชนทั่วไป
        
        ในการนี้ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นของการจัดงาน ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดพื้นที่เพิ่มสำหรับเยาวชนได้มีส่วนสำคัญยิ่งขึ้นในงานบุญกลางบ้าน  ซึ่งผลการหารือในรอบการระดมความคิดรอบแรกนี้ ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากครูผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ และความร่วมมือจากคุณสมเกียรติ อภิญญาชน จากเอพีน่า พร้อมส.ท.สุรศักดิ์ (เล็ก)  ประไพสนธิพงศ์ จะได้เข้ามาร่วมกันอำนวยการประสานงานให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป