โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ตลาดกลางแกลง (นัดที่ ๘)...แอบหวัง...หลังฝนตก...ท้องฟ้าแจ่มใส

         

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคมนี้ เทศบาลฯ เชิญชวนบรรดาพ่อค้าแม่ขายไปร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นแบบแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาตลาดให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง โดยเทศบาลฯ เน้นย้ำเรื่องความเป็น ตลาดยิ้ม เรื่องของปลูก ของปรุง เรื่องความรับผิดชอบร่วมกัน ขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากได้พรรณาสิ่งที่อยากเห็นในตลาดกลางแกลงนี้ โดยมีการส่งถ่ายกำลังใจแก่กันและกันในท้ายที่สุด

         และวันพุธที่ ๓๐ มกรานัดที่ ๘ นี้ จะเพิ่มจำนวนแคร่ให้เพียงพอ และวางแผนขยายพื้นที่ขายไปทางหน้าบ้านดินหลังใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้เดินไปมาได้สะดวกและไม่แออัด โดยเทศบาลฯ ได้จัดทำทางเดินด้วยบล็อกปูหญ้ารอบชานบ้านให้เดินได้รอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         มาลองดูจะรอดไม่รอด แม้ฝนจะตกขู่...จะถอนตะใคร้ริมทางเดินมาปักดูว่าจะเอาฝนอยู่ไหม.......น้อ....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป