โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ก่อนสิ้นกุมภา.."บ้านย่า" ได้เห็นหน้าเห็นหลังทันการ งานตกแต่งนิทรรศการพร้อมรับช่วงเข้าพื้นที่ทันที       "บ้านย่า"...เรือนสองชั้น กว้าง ๑๖ ลึก ๖ เมตรพร้อมทางเดินเชื่อมกับเรือน "บ้านก๋ง" ที่ได้เริ่มลงมือยกกันมาแต่ต้นเดือนมกรานี้ด้วยการระดมช่างจำนวนมาก ขณะนี้เหลือเพียงงานติดตั้งประตูหน้าต่างบานเฟี้ยมหลังลงสีรักษาเนื้อไม้จนเรียบร้อยก่อน งานตกแต่งบันได งานปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าและหลังอาคารเท่านั้น เทศบาลฯ มั่นใจพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้ทีมสถาปนิกและช่างตกแต่งภายในได้ทันก่อนสิ้นกุมภานี้

       ภายในอาคารทั้งสองหลังรวมถึงบ้านดินหลังใหญ่ บ้านดินส่วนหน้าที่กำหนดให้เป็นร้านค้าชุมชนนี้ ภายหลังดำเนินการแล้ว จะรวมเรียกหมู่อาคารเหล่านี้ว่า "สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน" เพื่อให้ผู้เข้าชมทุกรุ่นวัยได้เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และหนทางในการร่วมมือกันบรรเทาปัญหา

       มาตรการหนึ่งจากการลงพื้นที่วิจัยพบว่า ด้วยการดำรงสภาวะของการ "อยู่อย่างแกลง" ดังเช่นวิถีชีวิตเดิมที่ผ่านมา คงอาชีพเดิมที่พึ่งพาดิน น้ำ ฟ้า (ฤดูกาล) ไม่ผูกภาพความเจริญไว้กับการลงทุนใหญ่ ๆ ที่ไม่ตอบสนองพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อสังคมในทางเสียหาย แต่นำพาการค้ารายปัจเจก คนพื้นถิ่นสามารถมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได้  ไม่เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ไปทำหน้าที่อื่นจนขาดสมดุลย์ จะช่วยค้ำจุนบ้านเมืองให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุขได้สืบต่อไป

       นิทรรศการดังกล่าวจะแล้วเสร็จพร้อมทำพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคมนี้ในช่วงเทศกาลงานวุญกลางบ้าน ปีที่ ๑๐ ก่อนที่จะเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันต่อไป


I blog with BE Write

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป