โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แปลงแสงเป็นกระแสไฟฟัาขนาด ๑๐ แอมป์ พร้อมจ่ายเข้าศุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลงทั้งสี่อาคารแล้ว

 


       หลังจากใช้เวลาราวสองวันในการเชื่อมตัดเหล็กทำโครงและขึ้นแผงโซล่าร์เซลขนาด ๑๒๕ วัตต์ จำนวน ๑๘ แผ่นไว้บนหลังคากระเบื้องว่าบ้านดินสำเร็จ และทดสอบกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่หมดอายุซึ่งนำมาปรับเติมกรดใหม่แล้ว เทศบาลฯ ยังได้ติดตั้งมิเตอร์วัดหน่วยกระแสไฟฟ้าที่ได้เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลสำหรับขยายผลต่อไป

       เป้าหมายสำคัญคือการแปลงแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้าแล้วจ่ายเข้าหมู่เรือน "ศุขศาลาเยียวยาโลกร้อน" ทั้งสี่หลังทั่วบริเวณนี้ บวกรวมกับปั๊มน้ำขนาด ๒ แรงม้าอีกสองเครื่องที่ใช้รดน้ำต้นไม้ เพื่อความประหยัด และเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกสำหรับวันที่ราคากระแสไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซธรรมชาติ พลังน้ำ และพลังถ่านหินมีแต่จะแพงขึ้น ๆ ทั้งแผ่นดิน ด้วยวัตถุดิบลดลง ไม่นับรวมนโยบายจากฝ่ายการเมืองที่ไม่เคยสร้างความสบายใจให้ฝ่ายผู้เลือก

       นันท์ ภักดี ผู้เชี่ยวชาญในการทำเรื่องไฮเทค ให้โลว์เทค...ผู้เห็นว่าต้นทุนสำคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรคือค่าพลังงานเหล่านี้ เดินทางมานอนค้างอ้างแรมอยู่เมืองแกลง ๒ คืน ประสาคนธุระน้อย แต่มีงานมาก คราวนี้มอบบทเรียนที่เขียนบทกระดาษกล่องไม่เพียงแต่กองช่างที่นี่เท่านั้น แต่ยังมีกองช่างอีกหกคนจากเทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราช ที่เดินทางกลับมาใหม่โดยทิ้งช่วงเพียงสองวัน ภายหลังจากที่นายกเทศมนตรีทรงชัย แห่งทุ่งสงเดินทางมาเห็นกับตาแล้วรอบหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ไม่นับรวมช่างไฟบ้านในพื้นที่ ที่เกาะติดเอาความรู้อยู่ตลอดเช่นกัน

       ศุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง คือศูนย์การเรียนรู้ทั้งด้านสภาวะโลกร้อน แนวทางการต่อกร และด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมประจำถิ่นเมืองแกลงในส่วนของเรือนพักอาศัยที่สร้างจากเนื่อดิน ชิ้นไม้ และคอนกรีต โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม เวลา ๙ นาฬิกาที่จะถึงนี้


I blog with BE Write

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป