โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมืองแกลง ขยับเดินหน้างานประจำปี "บุญกลางบ้าน" ริมน้ำคลองประแส บ้านตลาดสามย่านแล้ว       ปลายเดือนมกราที่ผ่านมา งานโยธา กองช่าง เทศบาลฯ เริ่มเข้าพื้นที่บริเวณงาน ณ ซอยศรีประชุมชล (ถนนสุนทรโวหาร ซอย ๕) เพื่อลงมือก่อสร้างเริ่มจากอัฒจันทร์คนดู สะพานทางเดิน เวทีใหญ่ และเวทีย่อยริมน้ำคลองประแสตามลำดับ โดยจะทยอยดำเนินการเมื่อว่างเว้นจากงานประจำ กระทั่งเข้าสู่งานบุญกลางบ้าน ในราวกลางเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

       นับเป็นการจัดงานหนที่ ๑๐ ในปีที่ ๑๐ นับแต่เทศบาลฯทพร้อมด้วยชาวเมืองแกลงได้พร้อมใจกันก่อสร้างศาลาต้นโพธิ์หลังใหม่ ขึ้นแทนที่ศาลาไม้หลังเดิมที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา กอปรกับได้อัญเชิญพระพุทธรูป "หลวงพ่อประกายแสงทิพย์" จากใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ขึ้นประดิษฐานอยู่ในศาลาในคราวเดียวกัน

       นับแต่นั้นมา จึงได้เร่งฟื้นฟูบูรณะคลองให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น กระทั่งสามารถจัดงานประจำปีริมน้ำได้มาแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ บริเวณดังกล่าวเรื่อยไปจนถึงสะพานร้อยปีบ้านตลาดสามย่าน ( สะพานฝั่งธน) ถือเป็นชุมชนแรกของบ้านตลาดสามย่าน หลังจากที่ได้มีการย้ายเมืองแกลงเดิม จากบริเวณบ้านดอนเค็ด วัดโพธิ์ทองพุทธาราม มาอยู่ที่นี่ เมื่อปีพ.ศ.๒๔๕๑ ในสมัยพระกำแหงพลล้าน (ชื้น คชภูมิ) ผู้เป็นนายอำเภอแกลงต่อจากหลวงแกลงแกล้วกล้า (ศรี บุญศิริ) ในยุคนั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป