โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แวดวงวาระเด็กและเยาวชนเมืองแกลงเดินหน้างานต่ออีกหลายส่วน

    คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยาจัดประชุมขึ้น พลันที่คณะกรรมการฯ ชุดก่อตั้งสิ้นสุดวาระลง โดยที่ประชุมให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการขึ้นอีกเพื่อความหลากหลายทางความคิดเห็น และยังขอให้เทศบาลฯ นัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางที่มาที่ไปของการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นอีกคำรบหนึ่ง นอกจากนี้ยังขอให้เพิ่มการเล่านิทานขึ้นอีกเพื่อให้เด็กคิดสร้างจินตนาการต่อไป

       ด้านศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยพร้อมคณะลงพื้นที่เมืองแกลงสี่วันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ เพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาและอบรมเพิ่มเติมกิจกรรมประจำวันแก่ครูผู้สอน ด้วยในปีการศึกษาใหม่นี้ เทศบาลฯ จะเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ขึ้นใหม่อีกรุ่นหนึ่ง และเปิดรับในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ อีก ๑ ห้องเรียน โดยมีค่าใช่จ่ายต่าง ๆ เทอมละ ๔๕๐๐ บาทตามมนิที่ประชุมคณะ

       ข้ามฟากไปที่คณะกรรมการกองทุน สปสช. อนุมัติโครงการสนับสนุนกีฬามวยไทยแก่ครูสมศักดิ์ สิงห์เขื้อเพลิง โดยขณะนี้ได้จัดซื้ออุปกรณ์มวยเพื่อใช้ฝึกซ้อมเยาวชนแล้ว และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ฝึกซ้อมจากโรงเรียนแกลง วิทยสถาวรที่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้       ด้านศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยพร้อมคณะลงพื้นที่เมืองแกลงสี่วันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ เพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาและอบรมเพิ่มเติมกิจกรรมประจำวันแก่ครูผู้สอน ด้วยในปีการศึกษาใหม่นี้ เทศบาลฯ จะเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ขึ้นใหม่อีกรุ่นหนึ่ง และเปิดรับในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ อีก ๑ ห้องเรียน โดยมีค่าใช่จ่ายต่าง ๆ เทอมละ ๔๕๐๐ บาทตามมนิที่ประชุมคณะกรรมการ

       ฝ่ายงานก่อสร้างอาคารเรียนหลักของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงที่มีเป้าหมายให้ทันเปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ขณะนี้การติดตั้งระเบียงลูกแก้วที่มีรูปทรงเฉพาะตัว ที่ต้องสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษใกล้จะแล้วเสร็จทั้งสามชั้น และเริ่มทดสอบการลงสีเพื่อให้ได้ตามเฉดสีที่ออกแบบไว้ต่อไป


I blog with BE Write

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป