โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมืองแกลงเตรียมแปลงโฉมพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะ เป็น "สวนอาหาร" เพื่อความคุ้มค่าของค่าน้ำค่าไฟที่ต้องใช้ไปกับการดูแล...หวังกระตุ้นทุกบ้านช่วยกันขยับเรื่องนี้ต่อไป

   

    

         การดูแลสวนสาธารณะมาหลายปี กอปรกับความเป็นห่วงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคงทางอาหารของเมืองแกลง รวมถึงความพยายามให้มีการปลูกพืชอาหารเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เพื่อความสด สะอาด ปลอดภัยอย่างแท้จริง ล่าสุด เทศบาลฯ ร่วมกันทบทวนภารกิจและเริ่มแปลงพื้นที่สวนสาธารณะ ในระยะเริ่มต้นนี้ ไม่น้อยกว่าครึ่งไร่ สู่ "สวนอาหาร" แบบบ้าน ๆ แล้ว

        ทั้งนี้ มีการขบคิดถึงค่าน้ำค่าไฟที่ต้องใช้ในกระบวนการดูแลต้นไม้ ที่สุดจึงมีข้อสรุปที่ความคุ้มค่าสูงสุด จึงแบ่งพืชออกเป็น ไม้ยืนต้นให้ร่มเงาและเพื่อใช้เนื้อไม้ในระยะยาว เช่นยางนา โดยจะปลูกเพิ่มเติมจากของเดิม ไม้ยืนต้นกินได้ เช่น หมาก สะเดา ขี้เหล็ก แคนา ฯ ไม้ล้มลุกแต่ให้ร่มเงาให้ผลเร็ว เช่น มะละกอ กล้วย ฯ และที่พื้นดินจะเป็นพืชสวนครัว ผัก และเครื่องเทศ เพื่อให้น้ำทุกหยดที่สูบด้วยกระแสไฟฟ้าไม่สูญเปล่าเกินความจำเป็น

       ขณะนี้ มีการเดินหน้าไปแล้วโดยการออกแบบพื้นที่และลงพืชไปแล้วหลายชนิด และมีการแบ่งพื้นที่สำหรับการเดินเพริศทัศนาแก่ผู้ไปเดินออกกำลังกาย ส่วนในอนาคตอันใกล้ จะเปลี่ยนแหล่งพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าร์เซลที่เทศบาลฯ มีการใช้งานจริงมาแล้วระยะหนึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ หลังอาคารดับเพลิง ถนนสุนทรภู่

      เทศบาลฯ วางเป้าหมาย หวังให้ชาวเมืองแกลงและผู้สนใจได้เห็นแปลงสาธิตที่ทำขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเช่น " สวนอาหาร" นี้ ไปกระตุ้นให้ช่วยกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ ความมั่นคงมั่งคั่งของข้าวปลาอาหารที่ยั่งยืนในบ้านเมืองของเราต่อไป

       ทั้งหลายทั้งปวง ขอยกความระลึกถึงไปยังปู่ย่าตายายที่ทำให้ลูกหลานมีโอกาสได้เห็นและสัมผัสได้ถึงสวนหลังบ้านอย่างไม่รู้ลืมมาจนทุกวันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป