โปรดทราบ

ร่วมแจ้งข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน "เมืองแกลงนิวส์" ได้ที่ muangklangnews@gmail.com เพื่อที่กองบรรณาธิการข่าวจะได้พิจารณานำเผยแพร่ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

๑๕ ผู้แทนรัฐบาลกลางและเทศบาลจากภูฐาน เยือนถิ่นเมืองแกลง

ชมคลิปคนภูฐานพูดภาษาไทยที่นี่
http://www.youtube.com/watch?v=gakY6Gz6f1U&feature=mh_lolz&list=HL1316315623
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายนนี้ คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฐาน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง โดยการประสานงานผ่าน  UNESCAP ( Economic and Social Commission For Asia and The Pacific) ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมฟังบรรยายเรื่อง Muangklang Municipality Solid Waste Management ที่ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

       จากนั้น ได้เข้าชมกระบวนการจัดการของเสียอย่างเต็มระบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ถนนสุนทรภู่ ซึ่งเทศบาลฯ ใช้ในการต่อกรกับปัญหาขยะอยู่ในขณะนี้ เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลองค์ความรู้ไปปรับใช้กับการจัดการของเสียของประเทศภูฐาน ซึ่งมีสัดส่วนลักษณะองค์ประกอบของขยะใกล้เคียงกับของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้แทนที่เข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของการนำของเสียมาหมักเพื่อทำให้เป็นแก๊สชีวภาพจนสามารถนำไปใช้งานได้ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์และสามารถนำมูลและน้ำจากการเลี้ยงไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงดินได้ การกักเก็บไขมันจากครัวเรือนร้านอาหารเพื่อไม่ให้ไหลลงท่อระบายน้ำไปสู่คลอง และสามารถนำมาอัดก้อนใช้เสมือนฟืนได้ ซึ่งคณะผู้แทนจากประเทศภูฐานได้ให้ความเห็นว่า มีหลายสถานีแห่งการเรียนรู้จากเทศบาลฯ ที่สามารถจะนำกลับไปปรับใช้ และต่อยอดภารกิจเดิมได้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากบล็อกนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการดำเนินงานของเทศบาล โปรดให้ข้อสังเกต คำแนะนำ หรือเติมเต็มองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองต่อไป